Byli jste již informováni, že naše obec se stala jedním z členů občanského sdružení MAS Brána Brněnska, o.s.

MAS je občanským sdružením dobrovolně sdružujícím fyzické i právnické osoby za účelem zajišťování mj. dotací

pro rozvoj venkova.

Kliknutím na znak sdružení, který je též umístěn na webu naší obce zcela dole v levé části, se dostanete na web

sdružení, kde mj. můžete čerpat řadu informací o naší oblasti Brněnska, dále i kultuře, aktuálních akcích apod.

                                               alt