Devět křížů dobrovolný svazek obcí  Sokolská 44, Přibyslavice  PSČ  664 83

 

OZNÁMENÍ

 

Dne 23.12.2013 v 18:00 v kanceláři  Obecního úřadu  Přibyslavice se koná valná hromada svazku obcí Devět křížů

 

Program:    

   1. Seznámení se s plněním rozpočtu za r. 2013

   2. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2014

   3. Schválení plánu inventarizace

   4. Různé

 

        Aleš Tunkr, předseda svazku