Byl vydán dokument o organizaci pohotovostní služby a dalších služeb z oblasti zdravotnictví

pro Jihomoravský kraj v roce 2014. 

Můžete se s ním seznámit zde.