S koncem roku 2013 byly vypracovány závěrečné fiannční výkazy ukazující hospodaření Dobrovolného svazku obcí 9 křížů v roce 2013.

 

Celkové vyúčtování hospodaření DSO vs. Obec Lesní Hluboké - rok 2013

Celkové vyúčtování hospodaření DSO 9 křížů - rok 2013