Obec hospodaří v daném kalendářním roce na základě schváleného rozpočtu ZO.  Během roku může docházet k úpravě rozpočtu, tzv. rozpočtovému opatření, které aktualizuje plnění rozpočtu, event. zahrnuje do rozpočtu příjmy a výdaje, se kterými nebylo uvažováno, či jejich výše byla nepřesně stanovena.

 

 Rozpočtové opatření č. 3/2024  
 Rozpočtové opatření č. 2/2024  
 Rozpočtové opatření č. 1/2024  
 Rozpočet 2024 
rok 2024:Střednědobý výhled 2025-2026 
 Rozpočtové opatření č. 9/2023 
 Rozpočtové opatření č. 8/2023 
 Rozpočtové opatření č. 7/2023 
 Rozpočtové opatření č. 6/2023 
 Rozpočtové opatření č. 5/2023 
 Rozpočtové opatření č. 4/2023 
 Rozpočtové opatření č. 3/2023 
 Rozpočtové opatření č. 2/2023 
 Rozpočtové opatření č. 1/2023 
 Střednědobý výhled na r. 2024 - 2025 
rok 2023:Rozpočet 2023 
 Rozpočtové opatření č. 10/2022 
 Rozpočtové opatření č. 9/2022 
 Rozpočtové opatření č. 8/2022 
 Rozpočtové opatření č. 7/2022 
 Rozpočtové opatření č. 6/2022 
 Rozpočtové opatření č. 5/2022 
 Rozpočtové opatření č. 4/2022 
 Rozpočtové opatření č. 3/2022 
 Rozpočtové opatření č. 2/2022 
 Rozpočtové opatření č. 1/2022 
 Úprava rozpočtu 2022 a střednědob. výhledu na r. 2023-2024   
 Střednědobý výhled na r. 2023-2024 
rok 2022:Rozpočet obce na r. 2022 
 Rozpočtové opatření 8-2021 
 Rozpočtové opatření 7-2021 
 Rozpočtové opatření 6-2021 
 Rozpočtové opatření 5-2021 
 Rozpočtové opatření 4-2021 
 Rozpočtové opatření 3-2021 
 Rozpočtové opatření 2-2021 
 Rozpočtové opatření 1-2021 
 Střednědobý výhled na r. 2022-2023 
rok 2021:Rozpočet obce na r. 2021 
 Rozpočtové opatření 8-2020 
 Rozpočtové opatření 7 -2020 
 Rozpočtové opatření 6 -2020 
 Rozpočtové opatření 5 -2020 
 Rozpočtové opatření 4 -2020 
 Rozpočtové opatření 3 -2020 
 Rozpočtové opatření 2 -2020 
 Rozpočtové opatření 1 -2020 
 Střednědobý výhled na r. 2021-2022 
 rok 2020:Rozpočet obce na r. 2020  
 Rozpočtové opatření 9-2019 
 Rozpočtové provizorium na 2020 
 Rozpočtové opatření 8-2019 
 Rozpočtové opatření 7-2019 
 Rozpočtové opatření 6-2019  
 Rozpočtové opatření 5-2019
 Rozpočtové opatření 4-2019 
 Rozpočtové opatření 3-2019 
 Rozpočtové opatření 2-2019 
 Rozpočtové opatření 1-2019 
rok 2019:Rozpočet obce na rok 2019 
 Rozpočtové opatření 8-2018 
 Rozpočtové opatření 7-2018 
 Rozpočtové opatření 6-2018 
 Rozpočtové opatření 5-2018
 Rozpočtové opatření 4-2018 
 Rozpočtové opatření 3-2018 
 Rozpočtové opatření 2-2018 
 Rozpočtové opatření 1-2018 
rok 2018:Rozpočet obce na rok 2018 
 Rozpočtové opatření 7-2017 
 Rozpočtové opatření 6-2017 
 Rozpočtové opatření 5-2017 
 Rozpočtové opatření 4-2017 
 Rozpočtové opatření 3-2017 
 Rozpočtové opatření 2-2017 
 Rozpočtové opatření 1-2017

rok 2017:

Rozpočet obce na rok 2017 
rok 2016:Rozpočet obce na rok 2016 
rok 2015:Rozpočet obce na rok 2015 
rok 2014:Rozpočet obce na rok 2014 
rok 2013:Rozpočet obce na rok 2013 
rok 2012:Rozpočet obce na rok 2012 
rok 2011:Rozpočet obce na rok 2011 
rok 2010:Rozpočet obce na rok 2010 
rok 2009:Rozpočet obce na rok 2009 
rok 2008:Rozpočet obce na rok 2008 
rok 2007:Rozpočet obce na rok 2007