Obec hospodaří v daném kalendářním roce na základě schváleného rozpočtu ZO.  Během roku může docházet k úpravě rozpočtu, tzv. rozpočtovému opatření, které aktualizuje plnění rozpočtu, event. zahrnuje do rozpočtu příjmy a výdaje, se kterými nebylo uvažováno, či jejich výše byla nepřesně stanovena.

 

  Rozpočtové opatření 3-2021  
  Rozpočtové opatření 2-2021  
  Rozpočtové opatření 1-2021  
  Střednědobý výhled na r. 2022-2023  
rok 2021: Rozpočet obce na r. 2021  
  Rozpočtové opatření 8-2020  
  Rozpočtové opatření 7 -2020  
  Rozpočtové opatření 6 -2020  
  Rozpočtové opatření 5 -2020  
  Rozpočtové opatření 4 -2020  
  Rozpočtové opatření 3 -2020  
  Rozpočtové opatření 2 -2020  
  Rozpočtové opatření 1 -2020  
  Střednědobý výhled na r. 2021-2022  
 rok 2020: Rozpočet obce na r. 2020   
  Rozpočtové opatření 9-2019  
  Rozpočtové provizorium na 2020  
  Rozpočtové opatření 8-2019  
  Rozpočtové opatření 7-2019  
  Rozpočtové opatření 6-2019   
  Rozpočtové opatření 5-2019
  Rozpočtové opatření 4-2019  
  Rozpočtové opatření 3-2019  
  Rozpočtové opatření 2-2019  
  Rozpočtové opatření 1-2019  
rok 2019: Rozpočet obce na rok 2019  
  Rozpočtové opatření 8-2018  
  Rozpočtové opatření 7-2018  
  Rozpočtové opatření 6-2018  
  Rozpočtové opatření 5-2018
  Rozpočtové opatření 4-2018  
  Rozpočtové opatření 3-2018  
  Rozpočtové opatření 2-2018  
  Rozpočtové opatření 1-2018  
rok 2018: Rozpočet obce na rok 2018  
  Rozpočtové opatření 7-2017  
  Rozpočtové opatření 6-2017  
  Rozpočtové opatření 5-2017  
  Rozpočtové opatření 4-2017  
  Rozpočtové opatření 3-2017  
  Rozpočtové opatření 2-2017  
  Rozpočtové opatření 1-2017

rok 2017:

Rozpočet obce na rok 2017  
rok 2016: Rozpočet obce na rok 2016  
rok 2015: Rozpočet obce na rok 2015  
rok 2014: Rozpočet obce na rok 2014  
rok 2013: Rozpočet obce na rok 2013  
rok 2012: Rozpočet obce na rok 2012  
rok 2011: Rozpočet obce na rok 2011  
rok 2010: Rozpočet obce na rok 2010  
rok 2009: Rozpočet obce na rok 2009  
rok 2008: Rozpočet obce na rok 2008  
rok 2007: Rozpočet obce na rok 2007  
TOPlist