Devět křížů, dobrovolný svazek obcí

 

Zřizovatel svazku:   Obec Lesní Hluboké a obec Přibyslavice

Název svazku:       Devět křížů, dobrovolný svazek obcí

Sídlo svazku:         OÚ Přibyslavice, 664 83 p. Domašov, okr. Brno-venkov

Pozice naší obce:    je zastoupena 3 členy ZO, z nichž jeden je místopřesedou svazku

 

Základní účel svazku:

-  zásobování obyvatel pitnou vodou,

-  provoz, opravy a rozšiřování vodovodního řadu a přidružených zařízení.

 

 

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)

 

Sídlo svazu:           SMO ČR, Pacovská 31, Praha 4

Pozice obce:          člen

 

Základní účel svazu:

Společné prosazování zájmů obcí a měst na území ČR ve vztahu k vládním a zákonodárným institucím.

 

TOPlist