Vážení spoluobčané,

na základě podkladů KÚ JmK Vám předkládáme k diskuzi a připomínkování

návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

spolu s průvodním dopisem hejtmana JmK JUDr.Michala Haška.

Žádáme Vás o seznámení se s tímto dokumentem a případným připomínkováním, které můžete zaslat

na náš OÚ do 4.5.2015, my po sumarizaci připomínek, před vypršením data k diskuzi, vše zašleme

na KÚ JmK k dalšímu projednání.

Není to věc nová, cyklicky se vrací díky dřívějšímu neschválení, opakovaně jsme s některými záměry

neosuhlasili a i když je to dlouhodobý záměr, nebudeme souhlasit opět.

Pro informaci tedy již dopředu mohu avizovat, že v žádném případě nebudeme souhlasit s  navrženým

plánem vedení koridoru VRT po severní straně našeho k.ú., i když se jedná o výstavbu "někdy"v budoucnu,

budeme požadovat přemístění na jižní stranu v souběhu s D1 - záměr viz v textu návrhu - str. 138,

dále v mapě - I2 a výtah informací k tomu zde v tomto textu níže.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

Zásady ÚR JmK 2015 

Zásady ÚR JmK 2015 VRT

Zásady ÚR JmK 2015 VRT Mapa

 

TOPlist