Léta 2014 - 2018

Říjen + listopad 2014

Zdravíme vás všechny v novém volebním období. Začínáme tedy novou kapitolu dalšího zastupitelstva, které vzešlo z voleb v říjnu 2014. Výsledek voleb je patrný i z následující tabulky.

Zastupitelstvo obce  - Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov, Obec: Lesní Hluboké

Volby: 10. - 11. října 2014

Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
1Občané pro obec1Ryšánek Vladimír Ing.57NKBEZPP9222,541
1Občané pro obec2Hotárek Josef37NKBEZPP7618,622
1Občané pro obec3Šínová Petra41NKBEZPP7919,363
1Občané pro obec4Hotárek Jiří39NKBEZPP7919,364
1Občané pro obec5Hotárková Jana55NKBEZPP8220,095

Ustavující zasedání se konalo 3.11.2014. Na tomto jednání byli zvoleni starostou Ing. Vladimír Ryšánek, místostarostkou pak paní Jana Hotárková.

Prosinec 2014

Tradičně v tento předvánoční čas proběhlo za hojné účasti našich spoluobčanů i návštěvníků obce slavnostní rozsvícení Vánočníhostromu na otočce autobusů. Ke sváteční náladě přispěly svým dílem i ženy ze spolku Hlubočanky a maminky, které připravily svoje děti k hudebnímu či slovnímu přednesu, který ještě více umocnil tuto slvnostní atmosféru. Děkujeme za pomoc řady z Vás a všem za účast na této akci.

Očekáváme vývoj počasí, který není zrovna vánoční, ale jak jsme pak zjistili, naše příroda opět překvapila.  Ve dnech 1.-3.12. překvapila silná ledová kalamita, která způsobila řadu komplikací nejen v dopravě, ale i v energetice a v životě nás všech. vyžadovalo to aktivitu a pochopení nás všech a jak se ukázalo, ne všichni byli schopni tuto kalamitu zvládnout. Dělali jsem sice co bylo v našich silách, nicméně řada věcí jako průjezdnost po silnicích zapadaných desítkami, možná stovkami stromů se nedala jen tak jednoduše zvládnout. Byla to zatěžkávací zkouška pro všechny. Děkujeme našim hasičům, kteří zprůchodnili a zprůjezdnili cestu od 9 křížů do obce, kde spolupracovali se SÚS Brno-venkov, pracoviště Rosice, dále i krizovému štábu v Rosicích pod vedením pana Humpolíčka, se kterým starosta spolupracoval a který pomohl dořešit přednostně opravu transformátoru NN u Motelu 9 křížů, který nefungoval a hrozilo již nebezpečí přerušení dodávky vody občanům (komerční objekty byly z dodávky vody vyřazeny).

Hotel Annahof našel nového majitele, který se bude snažit dle svých slov provozovat hotel tak, aby mělo smysl ho zachovat pro stávající účely. K tomu však má zájem rozšířit provoz o společenské hry a vytvořit zde kasino, příp. mobilní čerpací stanici. Po dlouhé diskuzi v ZO, dále i s našimi spoluobčany při neformálních setkáních jsme nakonec tyto aktivity schválili. Budeme-li upřímní, vedla nás k tomu pouze jedna myšlenka, a to finanční příspěvek z tohoto provozu. Na druhé straně je nám jasné, že zde mohou trávit čas i lidé, kteří připraví tak rodiny o finance, že může dojít ke zvýšení kriminality, nicméně z provozu na Motorestech 9 křížů se tyto obavy nepotvrdily. Máme možnost při zjištění skutečností, které by narušovaly veřejný život v obci, vydáním vyhlášky tuto činnost v k.ú. obce zakázat. Čas ukáže jak se vše bude vyvíjet. Na druhou stranu noví majitelé vyčistili okolí, docela dobře se strarají i o provoz hotelu, snad vše půjde takto dále a pro všechny tato nová situace bude přínosem.

Práce na rekonstrukci multifunkčního domu našií obce pokračují, v současné době vypisujeme výběrové řízení na dodávku dveří do budovy. Do konce roku by mělo být hotovo i vytápění. Ke konci roku jsme na této akci proúčtovali i dotaci z programu PRV ve výši 200 tis. Kč.

 Tradičně ke konci roku i v těchto "neutěšených" prostrorech proběhlo vánoční setkání návštěvníků Vánočního pochodu, akce byla opět úsoěšná, my věčříme, že v příštím roce přivítáme všechny už v nových, důstojných prostorách.

Všichni se těší na Vánoce a období klidu, návštěv a setkání. Končí rok 2014, nastává čas bilancování a tradičních osobních předsevzetí či plánů na nový rok 2015.

 

Leden 2015

 A je tu nový rok, co přinese, to nedovedeme předpovědět, snad to budou většinou jen pozitivní věci.

10. ledna se uskutečnila za účasti dobrovolníků Tříkrálová sbírka a téměř už tradičně se vybrala podobná částka, tentokrát 5790.-Kč. Děkujeme našim ženám za realizaci této prospěšné akce.

 Dále pokračují práce na multifunkčním domě. Podle možností se bude snažit obec dokončit další část I.1 etapy, tj. mj. společenská místnost a obchod, příp. sklady v zadním traktu budovy vč. vstupní části a okolí budovy.

Únor 2015

 A je tu nový rok, co přinese, to nedovedeme předpovědět, snad to budou většinou jen pozitivní věci.

 Počasí si s námi někdy zahrává, nejvíce jsou asi překvapeni tradičně silničáři, kteří se asi diví, že v zimě padá sníh a může i mrznout. V obci se snažíme s tímto zimním nešvěrem bojovat sami, ne vždy jsme však schopni v jednom čase pokrýt celou obec.

Hasiči požádali ZO o podporu při požadavku na získání dotace z programu JmK na výměnu vrat u hasičské zbrojnice, doplnění výstroje novými hasičskými přilbami a příp. o zřízení elektrické sirény, vše v celkové výši cca 140 000.-Kč vč DPH. Nutná spoluúčast obce ve výši min. 30%. Došlo by tak ke zhodnocení budovy OÚ a zlepšily by se přístupové možnosti do objektu hasičky.

Ač se to nezdá, i práce na úpravě porjektu ČOV dle požadavků MŽP se pracuje a předpokládáme, že po vyhlášení nového kola žádostí o dotace budeme žádat o finance i my.

Vlivem počasí, kdy byly naprosto nestandardní ledovice, došlo k velkým škodám na všech porostech jak v lesích tak mimo něj. I na obecních lesích se tato kalamita podsepsala a je jasné, že bude třeba vytěžit polomové dřevo ve všech obecních lokalitách. Zda to přinese nějaký pozitivní výsledek i pro pokaldnu obce, na to si budeme muset počkat.

Hasiči požádali ZO o podporu při požadavku na získání dotace z programu JmK na výměnu vrat u hasičské zbrojnice, doplnění výstroje novými hasičskými přilbami a příp. o zřízení elektrické sirény, vše v celkové výši cca 140 000.-Kč vč DPH. Nutná spoluúčast obce ve výši min. 30%.

Březen 2015

Obec obdržela návrh zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, kde jsme zjistili, že i přes již uskutečněná jednání opakovaně je vedena předpokládaná trasa VRT (vysokorychlostní trať) severní částí obce po hranicích Přírodního parku Údolí Bílého potoka. Starosta neprodleně začal jednat jak s okolními obcemi, tak i s Velkou Bíteší a dospěl k názoru, že tato předloha a návrh je v dané věci nesmyslem, který nemůže takto snad ani být realizován. Bude třeba seznámit ZO a předložit stanovisko, které bude nutné předložit zastupitelstvu kraje.
 

Duben 2015

ZO se seznámilo s dokumentem "Zásady územního rozvoje JMK" na webu www.zurka.cz, který byl zpřístupněn všem dopisem hejtmana JmK č.j. 36881/2015. Při studiu dokumentu starosta zjistil, že opakovaně se v dokumentu-sekce doprava navrhuje koridor VRT severně od obce a "zasazuje" obec mezi dálnici D1 a trasu VRT. Přitom starosta při projednávání ÚP a kanalizace projednával tuto záležitost na Ministerstvu dopravy v Praze, výsledkem čehož je písemné vyjádření Ministerstva dopravy (zn.356/2009-910UPR/1), kde MD potvrzuje vedení koridoru jižně pod dálnicí D1 od obce, či-li směrem k Zálesné Zhoři. ZO trvá na změnu vedení koridoru VRT dle výsledků jednání s Ministerstvem dopravy, tak jak je i schváleno pro Přibyslavice a Velkou Bíteš, tedy zapracování jižní varianty vedení trasy VRT jižně od dálnice D1 v kolem našeho k.ú.
ZO zaujalo poměrně jednoznačné stanovisko: "ZO zásadně nesouhlasí s navrhovaným vedením koridoru VRT po severní straně obce Lesní Hluboké, které nerespektuje navíc ani stanovisko Ministerstva dopravy pod zn. 356/2009-910UPR/1, kde je jasně uvedeno, že trasa koridoru VRT bude vedena v úseku obce Lesní Hluboké po jižní straně dálnice D1. ZO pověřuje starosty obce k učinění jakýchkoliv kroků k dosažení změny v tomto předloženém dokumentu a tedy k respektování vedení trasy po jižní straně D1, tak jak je mj. uvedeno v dopise Ministerstva dopravy pro Obec Lesní Hluboké, dále pak stejné stanovisko pro Obec Přibyslavice i Město Velká Bíteš." Na výsledek a odezvu si nyní musíme počkat.
 
Tradiční "Čarodějnice" proběhly opět úspěšně, o hry se postaraly Hlubočanky, o ostatní pak hasiči. Sice počqasí ze začátku moc nepřálo, protože začalo pršet a řada účastníků tak nedobrovolně odešůa domů. Skalní příznivci vydrželi, počasí se umoudřilo a všichni co vydrželi se pak bavili až do pozdních nočních hodin. Těší nás, že se tradičně zúčastňují lidé, kteří zde dříve u nás pobývali nebo měli chalupu. Myslím, že za všechny stačí jmenovat Radka Voříška s manželkou a sestrou, kteří jsou skutečnými skalními příznivci řady akcí u nás a my jen doufáme, že tomu tak bude i nadále.
 
Občané si neustále stěžují na znečišťování obecních ploch psími exkrementy. Proto starosta zajistil sáčky, které mohou majitelé pro své psy využít při procházce obcí, aby tak nemusely být více tyto věci řešeny. Schránky jsme rozmístili po obci, překvapením bylo, že zhruba po dvou dnech nám jedna schránka (u Zámečku) zmizela...našli jsme ji postavenou o cca 30 m od daného místa a z toho jsme vyvodili, že majitel plotu nesouhlasil s tím, aby na obecním pozemku v blízkosti jeho plotu (nikoliv u domu) tato schránka byla. Co k tomu dodat...
 
Před sezónou probíhá kontrola a příprava areálu na novou sezónu. Opět vše bude v režii známých "kluků z Bíteše Standy a Michala", se kterými máme dobré zkušenosti. Zda to bude jejich poslední sezóna, to ještě nevíme, to se ukáže až po výběru provozovatele hospody a ostatních obecních zařízení. Ve hře je několik variant, která z nich bude ta reálná, na to si musíme ještě počkat.

V sále začíná "konečná" očista podlahy, tedy broušení parket a jejich renovace, práce by měly být do konce června hotovy.

Květen 2015

Pokračujeme rekonstrukcí multifunkčního domu, ve výběrovém řízení byla vybrána firma pana Škarvady, která snad práce na přízemí objektu již dokončí, no a pak nás bude čekat fasáda, příp. pak byty nebo něco zajímavějšího v prvním patře objektu. Rádi bychom pokračovali mnohem rychleji, jenže nemáme tolik peněz, abychom vše pokryli běhěm 2-3 měsíců, prostě musíme vždy něco nastřádat a pak můžeme pokračovat. Ale světýlko na konci tunelu je již vidět. Ač se to nezdá, pomineme-li nákup budovy do původního majitele v insolvenčním řízení, pak dodnes jsme do rekonstrukce investovali zhruba 3 miliony Kč, ono se to nezdá, ale je to prostě tak. Dotace sice pomohly, ale stěžejní finance poskytla obec.

Na naše zamítavé stanovisko na vedení koridoru trasy VRT (vysokorychlostní trať) reagoval proztatík pouze zástupce MD ČR v Praze Ing,. Marec, který nás ve svém vyjádření ujistil, že platná je varianta vedení traě po jižnioí straně D1 a nás se tedy nedotkne. No, musíme vyčkat na oficiální stanovisko, příp. další jednání.

Počasí není prozatím letní, ale lepší se, čekáme, zda se bude opakovat loňský, nepříliš dobrý rok, nebo se můžeme na léto těšit...

V Rudce se uskutečnilo další kolo soutěže hasičů a hasiček v útoku, tentokrát při příležitosti 90 let založení SDH Rudka. Byla to pěkná akce a byl jsem potěšen, že ač se Rudka věemi silami za pomoci 2 družstev žen strhnout vítězství na svou stranu, k 1. místu jsme mohl blahopřát nejen já našemu družstvu, které zvítězilo a postoupilo do krajského kola.

Červen 2015

V lokalitě Nad Rybníčkem II postupně začínají vyrůstat stavby, které by tak do cca 2 let měly být bydlištěm nových rodin, našich nových spoluobčanů. K tomu řešíme často různé pomocné stavby, které by měly pak sloužit všem těmto novým stavebníkům k provozu jejich RD.

 Již dlouhou dobu řešíme s ŘSD Praha převod dohodnutého mjetku jednak do vlastnisctví obce, zbytek pak do vlastnictví nabyvatelů domků OKAL. Jak to vše dopadne, to nelze prozatím předpovídat, protože vzheldem k častým výměnám zodpovědných pracovníků i tady nelze předpokládat konečný výsledek. Pro nás je podstatné, že naše zájmy budou zohledněny.

V multifunkční budově přibyly dveře, postupně dovybavujeme budovu alespoň nejdůležitějším zařízením, které umožní zprovoznit hospodu s kulturním sálem.

Pro nové období 2015-2020 se řpipravuje "balík" EU financí, které budou k dispozici obcím a dalším zájemcům na realizaci různých aktivit. Bude třeba mj. zvládnout 2 zásadní podmínky, které nám umožní čerpat tyto finance, a to připravit tzv. Strategický plán, na kterém jsme již zapracovali a dále pak pokusit se provést pozemkové úpravy v obci, které pak umiožní provádět potřebné změny i v krajině. Bude ovšem záležet na většinových vlastnících pozemků, zda budou těmto změnám  nakloněni.

Obec již tradičně spolupracuje s firmami na výběru dodavatele elektřiny a plynu za co nejlepší ceny, tato spolupráce se nám osvědčila, obec ušetřila finance, které pak mohly být využity jinde, i letos tomu tak bude a věříme v dosažení lepších cen prtoi minulému roku.

Bazén je vyčištěn a napuštěn, opět se to neobešlo bez zbytečných problémů, kdy se 1x stalo, že čerpadla vypadla, nikdo to nevěděl a voda byla vyčerpána. Naštěstí jsme se to dozvěděli včas, takže výpadek cca 2 hodiny byl rychle vyřešena vše běželo jak má.

Červenec 2015

Začíná období prázdnin. Předpověď vypadá dobře, léto by se mohlo vydařit.

Pro hasiče jsme obdrželi dotaci 70tis. Kč, obsah naplnění dotace si dohodli hasiči, takže pokud se něco nezmění, měla by být vyměněna vrata u hasičky za průmyslová moderní vrata, no a pak by měla přibýt nová siréna, i když to je ještě údajně věc k diskuzi.

A vedra jsou zde, ale neskutečná vedra, ve stínu 38°C, na slunci snad 50°C. To tu snad ještě nebylo. U vody se to dá vydržet, ale jinak je to něco nevídaného pro náš organismus. Asi řada z nás pochopila, proč v jižních zemích existuje "siesta", hned se na to díváme jinak. Jen skutečně otrlé osoby jsou schopny něco venku dělat a vytvářet. Klobouk dolů před všemi, kteří se schovat nemohou, příp. musí pracovat bez klimatizace. Slyšel jsem informaci, že prodej klimatizací stoupl o 400% a nyní vlastně žádnou už nekoupíte, protože jsou vyprodány, stejně tak domácí větráky... A tak život na bazénu jede, je v plném proudu. A pivo a ostatní tekutiny tečou a tečou do lidí jakoby nic...

Blíží se pouť. Dle dohody by to měla být společná akce obce a benediktínů, kteří tak chtějí seznamovacím odpolednem na Zámečku zahájit oficiální návrat do obce. Naše ženy připravily kapli, hasiči přivezli lavičky, dvůr pak připravili benediktíni. Benediktíni slíbili připravit i malé pohoštění.

V den pouti se odehrál tradiční fotbalový zápas mezi "ženáči" a "svobodnými", vše bylo fajn, černou tečkou po zápase však bylo náhlé úmrtí našeho kamaráda Františka Černého v jeho 50ti letech, který po zápase zkolaboval. Zrušili jsme večerní zábavu.

V neděli pak proběhlo setkání při mši v kapli sv.Anny a následně setkání na dvoře Zámečku. Mši celebroval převor Augustýn Gazda, který zmínil důvody odebrání majetku církvi u nás, naznačil vizi do budoucna. Vše ukáže budoucnost. Při přátelském setkání na dvoře Zámečku se mohli všichni seznámit, podiskutovat mezi sebou. Bylo to velmi pěkné a zdařilé odpoledne. I návštěvnost tomu odpovídala. Jak představitelé benediktínů říkali, připravili jsme se tak na 60 lidí, a ono jich přišlo 250, to jsme tedy nečekali. Ano, tolik návštěvníků tu bylo. Jak řekl převor, mohlo by se stát toto setkání začátkem možných tradičních setkání. Myslím, že všichni by to přivítali, nicméně vyčkejme na další takovou akci, zda se přáni naplní.

Vzhledem k problémům s vodou, které neustále ubývá, přizval jsem svého známého, který se léta zabývá vyhledáváním vody pro obce, pro občany s velmi dobrými výsledky. Vzal jsem ho tedy k nám na obecní bazén, kde vytypoval místo křížících se pramenů vody, které by nám mohly posloužit jednak k plnění vodní nádrže, pokud bude zdroj dostatečně vydatný a kvalitativně dobrý, mohl by v horších časech pomoci i nám všem. Jsme ale na začátku, máme zpracovanou studidi provedení vrtu do hlouby cca 60m, otázkou jsou nyní opět "jen" peníze a můžeme vrtat, takže snad azčátek příštího roku.

Počasí je stále úmorné, vždyť voda v bazénu na zahradě má 34°C, to už snad ani není osvěžení. Na stromech je plno ovoce, obavy jsou z toho to počasí, protože příliš se zalévat nemůže, a tak se asi stane, že vše buď opadá nebo se stane jen suchou hmotou bez šťávy. Uvidíme.

Jak jsem byl informován zástupcem ČTV Brno, "Četnické humoresky z Luhačovic" se budou točit v naší obci na Zámečku až do příštího léta 2016. Jsme rádi, že se tu takový seriál točí, protože k vlastnímu točení si pracovníci štábu museli celé okolí připravit a zušlechtili tak celé nejbližší okolí, což nám poskytlo zcela nový, již dlouho neviděný pohled na Zámeček. Je to překrásná budovy jak můžete třeba vidět i v naší fotogalerii a doufáme, že benediktíni mohou navázat  na toto dílo televizního štábu a mohou v zušlechťováni pokračovat. Zámeček se tak po dlouhé době opět stává pěknou dominantou obce.

Na natáčení se podílí známá plejáda herců, za všechny můžeme jmenovat Pavla Zedníčka "Čmaně", který vytváří v seriálu jednu z hlavních postav. Se skupinkou svých kolegů a kolegyň navštívili naši hospůdku na areálu Azuro, doufám, že se jim tam líbilo.

Srpen 2015

Léto je v plném proudu, počasí je nádherné, na Azuru se vyžívá spousta návštěvníků, vydařila se i letní party, i když s dohrou s Policií ČR, se kterými jsem musel záležitost řešit z důvodu nahlášeného údajného rušení nočního klidu. Vše jsme zdárně dořešili a v dobrém jsme se rozešli.
 
Při nákupu v našem obchůdku, který jsme zde pracně po jeho uzavření opět uváděli do provozu a funguje zde již dobře řadu let, jsem se dozvěděl od provozovatelů, že klesá počet nakupujících a z obchodu smíšeným zbožím se stává pouze obchod s pečivem. Nedovedu si anio vysvětlit proč tomu tak je. Ceny lepší než ve Velké Bíteši, sortiment zboží téměř nadstandardní, obsluha vynikající, co více si můžeme přát...a přesto. Proto jsem připravil i dokument s apelem na všechny spoluobčany, aby zapřemýšleli nad touto situací a každý sám za sebe zvážil podporu obchodu svými nákupy. Zní to možná dost tvrdě, někteří mi říkají, abych to takto nedefinoval, ale já to jinak nevidím. Je nás 225 v obci, pokud každá rodina za každého člena nakoupí za měsíc za 400.-Kč, může obchod fungovat dále a pro provozovatele to bude mít i svůj smysl, že si vydělají peníze, které jim právem náleží. Při měsíčním obratu cca30tis. Kč to ale není možné, to snad uzná každý. A tak uvidíme, jakou odezvu bude tato výzva či apel  mít.
 
Na Azuru proběhla rozlučková party u příležitosti ukončení letošní sezóny v našem sportovně relaxačním areálu Azuro. Sezóna byla velmi vydařená, snad byli všichni návštěvníci spokojeni. V sobotu 29.8. od 15 hodin se grilovala kýta pro všechny návštěvníky, večer pak přijela country skupina, která velmi pěkně a nenásilně navodila příjemnou atmosféru.
Je třeba poděkovat všem, kteří nás letos navštívili pomohli vytvořit příjemnou atmosféru a snad i všichni odešli spokojeni s tím, že příští rok se k nám zase vrátí.
 
*****
 
"Četníci z Luhačovic", kteří se točí mj. i v naší obci Lesní Hluboké
Nyní se trochu vrátíme k účinkování ČTV Brno v naší obci, kde se na Zámečku natáčí  "Četníci z Luhačovic". Musím konstatovat, že jsem rádi, že se tu ČTV pohybuje a využívá naše prostrředí k natáčení tohot díla, protože mj. odvedli tady kus dobré práce ve smyslu uvedení okolí do pořádku, opravy některých částí Zámečku, takže beneditkíni, kteří Zámeček v restitucích dostali zpět, mohou navázat na dobře odvedenou práci. Na druhou stranu i naše obec, při nějakém požadavku štábu, vychází svou pomocí vstříc pro zdárné natáčení, někteří občané zapůjčují různé živé u něživé bytosti, předměty, které tak účinkují v některých z natáčení a jistě se objeví pak i v hotovém díle.
Pokud je natáčecí den, přijede zde spousta aut, okolo Zámečku se to hemží jako ve včelím úle, často se točí dlouho do noci, což je patrné či přímo viditelné při pohybu výkonného osvětlení, které i v noci navozuje denní světlo.
Působení ČTV u nás přineslo některým našim spoluobčanům i možnost přivýdělku při výkonu hlídací služby v areálu a okolí, dále navštívili obec někteří známí herci jako Pavel Zedníček (aktivní herec v seriálu), Miroslav Donutil (jako správný otec kontroloval práci syna) a další, kteří tak možná nevědomky i svými pozitivními vyjádření popularizují naši obec. Někteří z nich navštívili i náš areál Azuro. Jsme za to rádi. Průběžně se setkáváme s řadou článků v tisku, pro ilustraci uvádím některé z nich. Myslím, že postupně budou ještě další přibývat, neboť dle vyjádření má ČTV Brno pronajatý Zámeček k natáčení až do příštího léta.
 
No a nyní alespoň několik zpráv z tisku s naším komentářem:

Jak jistě víte, v naší obci Lesní Hluboké na Zámečku točí ČTV Brno z odobí 30. let minulého století jednotlivé díly filmů s četnickou tematikou, které by mohly být dobrým následníkem předchozích Četnických humoresek, které byly divácky velmi úspěšné. Přejme a věřme, že se tohoto cíle  podaří dosáhnout hercům i současnému štábu televize.

Jen na okraj si dovolíme poznamenat, že pracovníci televize zde na Zámečku, kde se část děje odehrává a který byl nedávno navrácen řádu benediktinů, odvedli kus práce a jak samotnou budovu, tak i okolí změnili v pozitivním smyslu téměř k nepoznání, děkujeme jim i za to. Více si můžete také prohlédnout v naší fotogalerii z přátelského setkání občanů se zástupci benediktinů při příležitosti pouťové mše 26.7.2015  v kapli sv. Anny z roku 1776.

Co k práci a samotnému dílu zaznamenal tisk si můžete přečíst v následujícím textu.

Na obrazovku se vrátí četníci

Brněnské studio České televize (ČT) začalo v tomto týdnu natáčet další pokračování dvanáctidílného kriminálního seriálu Četníci z Luhačovic, který se odehrává v období vznikající první republiky. Na pátrací stanici se vrací ústřední dvojice mladých strážců zákona v podání Martina Donutila a Roberta Hájka, režie se ujal Biser A. Arichtev, podepsaný rovněž pod seriály ČT Vyprávěj a První republika.

Režisér Biser A. Arichtev (vpravo) dává první instrukce Karlu Dobrému v roli velitele pátračky Radomíra Vlacha.
 

Režisér Biser A. Arichtev (vpravo) dává první instrukce Karlu Dobrému v roli velitele pátračky Radomíra Vlacha.

FOTO: Česká televize

Dnes 1:38

„Chceme navázat na úspěch Četnických humoresek. Děj se znovu odehrává v období první republiky a v hlavních rolích vystupují četníci. Tím ale podobnost s Četnickými humoreskami končí,“ řekla Právu mluvčí brněnského studia ČT Hana Orošová.

Ambicí Četníků z Luhačovic je podle ní nabídnout divákům žánrově čistou historickou kriminálku se zcela novými hrdiny a neokoukanými hereckými tvářemi. Na obrazovce se objeví například vysloužilý legionář a rázný velitel Radomír Vlach v podání Karla Dobrého, později ho vystřídá velitel hypochondr v podání Jiřího Langmajera. Budou tu i Lukáš Vaculík v roli četnického důstojníka, Pavel Zedníček, Pavla Tomicová, Jaroslav Plesl, Ondřej Malý aj.

Delší stopáž umožní plastičtější vyprávění

Četníci z Luhačovic vyšetřují svoje případy ve dvanácti epizodách. Vždy tři z nich jsou propojeny vzájemně se prolínajícími dějovými liniemi a postavami.

„V každé epizodě jsou dva uzavřené kriminální případy, ale na větším prostoru se rozvíjejí i další linky,“ naznačuje autor projektu Petr Bok a doplňuje, že se nejedná o klasický epizodní seriál, nýbrž o plastičtější vyprávění, které je umožněno 80minutovou stopáží každého dílu. Jednotlivé případy vycházejí ze zločinů příznačných pro celkem drsnou dobu těsně po první světové válce.

Pod pracovním názvem Četnické trampoty již byly natočeny tři díly a k nim přibude devět nových. „Začínáme dotáčkami prvního dílu a pak už přijdou na řadu další čtyři epizody,“ říká Jiřina Budíková z brněnského studia ČT. Štáb se nyní vrátil na četnickou pátrací stanici vybudovanou v Lesním Hlubokém nedaleko Brna. Samotný děj seriálu se ale odehrává v okrsku luhačovických lázní. Posledních pět dílů bude natočeno na jaře příštího roku.

tr, Právo 
 
Další článek z tisku (Blesk 21.8.2015):
 
 LH Četníci
 
 Věříme, že Četníci budou mít úspěch a stanou se oblíbeným dílem každého televizního diváka.
 
*****
 
Dnes je 30.8. a máme tu dle předpovědi poslední krásný a nadprůměrně teplý víkend. Teploty se pohybují opět kolem 35°C, voda v obecním bazénu má kolem 27°C, je to nebývalé a nezvyklé. Dle vyjádření meteorologů údajně snad nejteplejší léto za poslední desítky let.
Viz i tato zpráva v tisku:
"Letošní léto bylo nejteplejší za posledních minimálně 134 let, tedy od doby, kdy je v Česku dostatečný počet měřicích stanic. Poprvé v historii překročila průměrná teplota hodnotu 20 stupňů Celsia a zastavila se na hodnotě 20,1 stupně. (časopis Týden, srpen 2015)".
Tyto teploty by měly vydržet až do úterý 1.9. a pak by měly poklesnout zhruba o 10°C na 25°C a už by se tak měl blížit reálný podzim se svými typickými znaky.
 
 Vzhledem k těmto teplotám a nedostatku srážek ubylo hodně vody ve všech zdrojích, všichni se domnívali, že nebude ovoce, zelenina, atd. Ale ne všechny tyto předpovědi se naplnily. Bylo hodně  kvalitních třešní, vypadá to poměrně dobře i s jablky, hrozny, ti co vybírali brambory si libovali v dobré úrodě, švestky by také mohly být. 
Ano, vody je málo. proto jsme se rozhodli posílit obecní zdroje, kterých je pramálo, nepočítáme-li vodní zdroj u sv. Františka, který je zdrojem vody mj. i pro naši obec, no a zkusili jsme vyhledat pramen, který bychom pak mohli využít především pro naši vodní nádrž a následně možná i jinak, ale to nechci předbíhat.
 
V lokalitě Nad Rybníčkem II postupně přibývají rodinné domky, obec se opět rozroste o nové příchozí občany.
 
Na KÚ JmK se díky našemu nesouhlasu s vedením severní trasy VRT (vysokorychlostní vlak) uskutečnilo již druhé, a ne poslední, jednání se zástupci Kraje, MD ČR, projektantské firmy SUDOP a SŽDC Praha nad naším návrhem  jižní trasy VRT, tedy kopírování D1 z jižní strany. Jednání nedopadlo vyřešením této situace, pouze požadavkem KÚ JmK na vypracování vyjádření k našemu odmítavému stanovisku vedení severní trasy VRT. Další jednání bude následovat později. Můj pohled na jednání, pominu-li řadu překvapujících zjištění při jednání, není příliš dobrý především z důvodu neochoty starostů sousedních obcí pragmaticky projednat náš návrh, pomoci z případného zaklínění naší obce mezi D1 a VRT a zkusit najít řešení přijatelné pro všechny. I přesto se domnívám, že i tito starostové a starostky, kteří jednat ani nechtěli, najdou čas a ochotu podílet se na nějakém přijatelném řešení pro všechny. Argumentaci zde nyní nemá smysl uvádět, příležitost k tomu ale ještě bude. A vše samozřejmě ukáže čas.
 
Na hospodě postupně dokončují pracovníci omítky, věřím, že do konce října bude i tato část přízemí hotova a budeme moci alespoň částečně dovybavit prostory pro možné spuštění provozu alespoň v omezené míře.
 
Benediktíni obdrželi v rámci restitucí již část lesů zpět, začali na nich hospodařit, takže v lese čile probíhá těžba dřeva, právo myslivosti ale prozatím vykonávají Lesy ČR. A povídá se, že náš lesní katastr je rájem pytláků z okolí i z blízké vzdálenosti. A je pravdou, že i v noci je ve tmě často slyšet výstřely, minulý týden jsme řešili ponechání těla srnce na poli bez uříznuté hlavy a běhu, nicméně myslivci LČR si s tím neví rady. Jak jsem byl iniformován, právo myslivosti by zde měla vykonávat společnost pod zastřešením benediktínů. Uvidíme jak se jim bude dařit. Osobně se domnívám, že chybou vždy bylo, že se každá z těchto společností, které zde působily, nedohodla s místními myslivci, kteří terén i okolí dobře znají... Ale to už je zase jiná pohádka.
 
Zítra je poslední srpnový den, končí prázdniny a začíná nový školní rok. Přejme všem dětem, aby vstoupily do školy tou správnou nohou a dařilo se jim. Stejně tak všem ostatním po prožitém létě ať se daří zdolávat zdárně nástrahy, které nám život připravuje a pokud možno užívat každý den naplno.
 
Září
Škola začala, dětem začalo opět plnění školních povinností, ostatní, odpočatí z dovolených, pokračují jako obvykle.
 
Ve sportovním areálu provedem hloubkový vrt k získání vodního zdroje, s jehož využitím se počítá především k doplňování vody ve vodní nádrži, pak, podle kvality a množství
i pro potřeby jiné, např. v případě potřeby, k využití pro občany naší obce.
 
ZO podpořilo snahu hasičů o modernizaci hasičky - výměnu vrat. Z dotace, která pokryje 70% akce, spolu s 30= účastí obce, by měly být pokryty všechny poadované práce.
 
Provozovatelé obchodu oznámili, že vzhledem ke klesající nákupní síle nejsou schopni obchod provozovat a chtěli by provoz do konce roku 2015 ukončit. Vzhedem k tomu, že jejich práce byla očividným přínosem pro obec, mrzí nás tento stav, nicméně nejsme schopni momentálně s tím nic udělat.
 
Proběhnou další jednání ve věci vedení trasy vysokorychlostní tratě VRT přes naše k.ú. Úkolem bude vytěsnit trasu na jižní stranu obce do prostoru vedení dálnice D1.
 
Starosta se dohodl se ZO n aobnově všech 9 křížů z obecního modřínového dřeva, které bylo poskytnuto k provedení díla. Po vyschnutí by měly být kříže obnoveny, předpokládáme v období poloviny roku 2016.
 
Říjen a listopad
Počasí je velmi příznivé, neví se, zda vůbec nějaká zima bude.
 
Pokračují všechny práce, které byly započaty dříve, jak bylo uvedeno, počasí umožňuje provádění prací, které jsou jinak v tomto období nerealizovatelné.
 
Tradiční rozsvícení vánočního stromu proběhne 29.11. K tomu musíme trošičku poopravit tradiční strom na otočce odřezáním suchých větví u špičky stromu a odříznutím špičky stromu. K uschnutí došlo pravděpodobně suchem v tomto roce.
 
Prosinec 2015

Hasiči dokončili ve spolupráci s obcí modernizaci hasičky, přdevším výměnu strých vrat za nová automatcká vrata, jako poslední fáze bylo provedení zateplení stropu. Celkové náklady činí cca 103tis. Kč. Byla vyměněna vrata, provedeny různé související práce, zabudovány nové schody na půdu a provedeno zateplení stropu foukanou čedičovou výplní. Řadu prací si provedli hasiči sami, nejsou v této částce započítány. Děkujeme všem, kteří svou prací přispěli k provedení této akce.

Rádi jsme přijali sponzorské dary obci v listopadu a prosinci 2015. Jedná se o 2 dárce - obyvatele naší obce:  manželé Šafránkovi darovali 20 000.-Kč - příspěvek na židle do hospůdky, manželé Crhákovi darovali velmi zachovalý stůl kulečníkového typu, který bude  využíván zájemci o tuto hru.

Končí pomalu rok 2015, všichni se v tomto adventním čase připravujeme na Vánoce, pro řadu z nás, nejkrásnější svátky v roce.

Ať se Vám všem splní i ta nejtajnější přání.

Děkuji Vám za spolupráci, pomoc a podporu a přeji všem jen to nejlepší v dalším roce.

 

Leden 2016

A máme tu nový rok, kupodivu zima je tady, sníh i mráz, tak jak to má být.

S novým rokem přichází i starosta se zhodnocením minnulého roku spolu představou ZO pro další období.

 
*****
Slovo starosty v lednu 2016:

Dobrý den vážení spoluobčané,

máme tu nový rok 2016. Dovolte, abych Vám jménem svým i celého ZO popřál hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v tomto roce a poděkoval Vám za podporu v našich aktivitách v předešlém roce.

Doba je nyní velmi obtížná, staví před nás řadu nových nezvyklých výzev, které budeme muset nejen jako Evropané řešit. Snad bude tento rok lepší než ten předešlý. Dovolím si  k tomu využít současné zimní počasí, které tomuto zimnímu období i napovídá, neboť konečně po suchém roce napadlo alespoň trochu sněhu a k tomu přišly očekávané mrazy, které jsou především zemědělci, ale i námi všemi velmi žádané, neboť pomohou "vyčistit" ovzduší i půdu, sníh pak posílí neustálý podzemní deficit vody... a prospějí tedy nám všem. Kéž by takový mráz pomohl vyčistit nevraživost některých lidí vůči sobě a následně i v celosvětovém měřítku a onen sníh doplnil lidské deficity ve všech oblastech. A to vše především proto, aby se situace konečně zklidnila a zodpovědné osoby aby si uvědomily svou zodpovědnost a řešily současné problémy s přehledem. Finančně k tomu od nás, daňových poplatníků, vybaveni jsou, ale  jiných potřebných vlastností k  řešením problémů, které jim předat nemůžeme, se řadě z nich nedostává, bohužel.

A tak raději zpět domů k našim obecním problémům.

Na začátku bych rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasadili o prezentaci obce, o kulturní aktivity v obci, za sponzorské dary, za účast na akcích, za podporu obchodu... Naši pochvalu jistě zaslouží naše dívky a ženy z jednotky hasiček, které dosáhly v loňském roce nebývalého úspěchu - postup do krajského kola v soutěži družstev, což v hluboké historii bylo poprvé v našem okrsku. Dále i hasiči a spolek Hlubočanky, kteří společně připravili řadu akcí pro děti i ostatní zájemce. Děkuji i sponzorům, kteří přispěli např. na židle do hospůdky - manž.Šafránkovi, nebo dalším - manž.Crhákovým, kteří darovali kulečníkový stůl do hospody. Snad to nebude příliš troufalé, když si dovolím pouze bez nějakého nátlaku napsat, že by mě potěšilo, kdyby v rámci možností přispěli i ti, kteří zde nemají trvalé bydliště, přesto zde trvale žijí...díky tomu ročně naše obec přichází o státní příspěvek cca 9-10tis.Kč/osobu.

Rok 2015 byl z našeho obecního pohledu poměrně dobrý, pokročili jsme opět s dokončením budovy multifunkčního domu do předkolaudačního stádia. Vzhledem k financím můžeme pokračovat tempem, které nám toto financování umožňuje. Slýchávám někdy poznámky o délce trvání těchto oprav, vše se nedá zde rozepisovat, ale znalí ví, co bylo třeba dělat nad rámec projektu vzhledem ke skrytým vadám, někdy záměrně skrytým problémům na stavbě. Dovolím si ale tvrdit, že touto formou obec ušetřila v konečné fázi poměrně vysoké finanční prostředky. V letošním roce už budeme moci celý dům, tzn. kulturní sál, hospůdku i obchod plně využívat, stejně tak pak technické zázemí ve dvorní části objektu. Bude zbývat fasáda objektu a dle finančních možností vybudování jednoho či více bytů v prvním patře.  Zatěžkávací provoz v testovacím režimu právě probíhá, po jeho ukončení dořešíme problémy a pak po částečné kolaudaci můžeme tedy přízemí předat k plnému využití a snad i ke slavnostnímu otevření. A pak už bude záležet na nás všech, jak si tento nový stánek kultury a pohody budeme užívat.

S tím bude ale souviset další záležitost, kterou řešíme už nyní, a to nalezení "našeho" provozovatele komplexu prodejen. Naší snahou je zajistit jednoho provozovatele, který by zastřešoval provoz hospody, obchodu a sportovního areálu. Zda se nám to povede, to nyní nevíme, ale pokusíme se o to. Tady si dovolím podotknout, že zásadní  je, aby všichni přijali tuto myšlenku za svou a podpořili ji svou návštěvou, nákupem apod. Nestane-li se tak, nemá smysl "finančním násilím" tyto prodejny provozovat a jejich využití bude jen nárazové. Je to vskutku na každém z nás a ze svých zkušeností mohu říci, že je i řešitelné u každého z nás, výmluvy, které někdy slýchávám, ty jsou neopodstatněné. Dovolím si ještě jednou poděkovat dosavadním nájemcům obchodu, kteří ze svého rozhodnutí končí, přesto odvedli pro nás všechny velmi dobrou práci, škoda že nechtějí pokračovat, což je ale ovlivněno především tím, co jsem právě výše uvedl, tedy že je třeba podpory nákupu, návštěvy akcí každým z nás. Bohužel ani každoroční finanční podpora obce nepomohla překonat uvedené potíže.

Přesto věřím, a není to poprvé, že se nám podaří do obce tak vrátit řadu akcí a aktivit, které jsme obstarávali před zavřením celé budovy. Těšit se mohou jistě důchodci na opětovné srazy s občerstvením, někdy i programem, podobně věřím ve využívání prostor Hlubočankami, hasiči, případně dalšími spolky či zájemci. Věřím i v nové nápady, že možná tedy přibudou i nové, dosud nerealizované nápady a zájmy.

Obec se pomalu, ale jistě rozrůstá, pokračuje výstavba nových rodinných domků v lokalitě Nad Rybníčkem 2. Vítáme naše nové spoluobčany a věříme, že si naši obec oblíbí a sami aktivně přispějí k pohodovému žití.

Do obce se vrátil řád benediktínů, který postupně přebírá od LČR majetek. Zámeček s kaplí sv.Anny je předán, k tomu i část lesů. Po předání by měli benediktíni naplňovat vyřčené plány o opravě Zámečku, kaple, přilehlé zahrady. Správa lesů konečně dostane svůj řád, a to včetně výkonu práva myslivosti. Těšíme se na všechny tyto postupné kroky a věříme, že budeme společně velmi dobře vycházet a na řadě záležitostí možná i spolupracovat. To ukáže samozřejmě čas. Těší nás, že na Zámečku působí i šáb televize Brno, který zde kromě natáčení Luhačovických příběhů provedl řadu oprav a úprav na vlastní budově i okolí, které tomuto prostředí velmi prospěly a samotný Zámeček s kaplí vypadají dnes mnohem lépe, doslova tyto objekty s okolím "prohlédly".

Řada z Vás si jistě všimla u 9 křížů spadlého uhnilého kříže. Vypadá to, že se nic neděje, ale tento pohled je skutečně jen zdánlivý. Protože se tak dělo v poslední době často, zhruba v 5letých intervalech, rozhodli jsme se pro radikální řešení, poskytli jsme kvalitní modřínové obecní dřevo, které ještě stále u prováděcí firmy vysychá a následně z něj bude zhotoveno všech 9 křížů a stávající budou vyměněny. Díky tomu předpokládáme pak dlouholetou stálost nových 9 křížů.

Vzhledem k neustálému úbytku podzemních vod jsme se rozhodli vybudovat vlastní studnu ve sportovním areálu, která by v případě dostatečné vydatnosti a kvality vody mohla v budoucnu posílit případné výpadky dodávky vody od sv.Františka, v nejbližší době by však měla sloužit především k doplňování vody ve vodní nádrži, příp. k dalšímu využití. Studna je aktuálně 60m hluboká, v průběhu vrtání dle předpokladu narazila prováděcí firma Ekomonitor postupně na 4 prameny v hloubkách cca 10m, dále pak 18m, 33m a 43m. Vydatnost zjistíme měřením, které bude nyní následovat. Potěšila by nás vydatnost kolem 0,5l/s, což by odpovídalo množství vody cca 43 m / 24hodin. Pro informovanost, nejvyšší odběr naší obce z obecního vodovodu činil dosud kolem 25-30 m3 / 24hodin.

Dořešili jsme i požadované změny v projektu kanalizace, žádost na dotace by měla být aktivní, očekáváme po zpracování od firmy zajišťující dotace zprávu o dalším vývoji.

Loni převzal Motel 9 křížů nový majitel, který zde zřídil i kasino. Nenaplnily se obavy našich spoluobčanů o zvýšení kriminality v okolí, doufáme, že tomu bude i nadále. Na druhou stranu poplatky z provozu pomáhají obci k realizaci potřebných stavebních aktivit.

Rád bych se také zmínil o plánované výstavbě vysokorychlostní tratě VRT, která měla původně vést severní stranou obce. Vyvolal jsem jednání s ministerstvem dopravy, projektovými firmami SDŽC a SÚDOP Praha, Jm krajským úřadem. Po řadě obtížných jednání jsme dospěli k výsledku možného vedení trasy VRT na jižní straně obce v těsné blízkosti dálnice D1, což je i závěrem výstupní zprávy. Další jednání možná budou pokračovat. Musím podotknout, že jsme připraveni v případě nějakého neočekávaného zvratu podat i žalobu k soudu. Vím, že se jedná o stavbu v delším časovém období, možná nikdy nebude realizována, ale nechceme nic ponechat náhodě a předat našim dětem neřešený dopravní problém, který by citelně zasáhl do přírody v našem k.ú.

V dalším období se tedy kromě uvedených informací bude obec "opírat" o  zpracovaný tzv. Strategický plán obce, který čeká na přetvoření do projektů tak, aby byl spolehlivým podkladem pro realizaci a čerpání financí z různých dotačních titulů. Úzce s tím souvisí provedení pozemkových úprav. Je k tomu třeba, aby většina větších vlastníků souhlasila s provedením úprav, jedině tak lze provádět i požadované krajinné úpravy, ke kterým řadíme obnovy starých polních i lesních cest, remízků, mezí, výsadby stromořadí, možná i sadů ovocných stromů, následně pak cyklostezek. Očekávám stejný přístup jako v jiných obcích, kdy všichni s provedením pozemkových úprav souhlasili.

Stojí před námi řada úkolů, řada výzev na místní, evropské i celosvětové úrovni. Snad se jich zhostíme ku prospěch nás všech. Oprostěme se tedy od různých osobních půtek, snažme se vyjít jeden druhému vstříc a užívejme života naplno, jinak nám uteče mezi prsty a už se nevrátí.

Těším se na spolupráci s Vámi a věřím, že společně se nám podaří zase postoupit o krůček dále.

Ať se Vám daří.

Leden 2016, Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

*****

Únor 2016:
Leden utekl jako voda, stejně tak to vypadá v únoru, zima nic moc, a když, tak všechny sníh překvapí, počasí se střídá, takže lze těžko odhadnout, jak bude.
Dokončili jsme 60m vrt u vodní nádrže, který by měl přednostně sloužit v teplých dnech jako zdroj vody pro vodní nádrž. Vrt provedla firma Ekomonitor do hloubky 57m, postupně narazila na 4 prameny, a to v hloubce cca 12m, 18m, 33m a 44m, z důvodu vylepšení kvality vody znepřístupnila pramen v hloubce 12m a k měření využila další 3 prameny. Při nepřetržitém odběru měřením byla zjištěna vydatnost cca 0,20 - 0,3 l/sec = nepřetržitý odběr, při nepravidel. odběru do cca 0,5 l/sec, což při nepřetržitém odběru odpovídá vydatnosti cca 17 m3 vody za 1 den (pro srovnání - spotřeba naší obce je cca "220občanů*50l =11 m3 vody/24hod."). Dle informací by se však odběrem měla vydatnost zvyšovat. Podle kvality vody, která bude zjištěna následným rozborem může ještě přijít na pořad dne využití pramenu v hloubce 12m. Pokud to tak bude, budeme tak šetřit pitnou vodu ze zdroje od sv.Františka, sami právě necháváme zjišťovat kvalitu vody, podle toho pak zaměříme i možnosti jejího využití. Zadaří-li se tedy, finanční návratnost na budování vrtu by měla být cca 3-4 roky.
Dostavba budovy Multifunkčního domu pokročila  tak, že jsem mohli provést testovací provoz, který dopadl velmi dobře a je tedy předpoklad na bezproblémové využívání celého přízemí.
Aktuální je tedy po odstranění závad dosažení předčasného užívání stavby. Vzhledem k tomu, že jsme tedy dokončili provozovny, které by měl spravovat jeden provozovatel, je povinna obec vyhlásit nové výběrové řízení na provozovatele tohoto majetku obce. K tomu jsme přizpůsobili další kroky a vyhlásili výběrové řízení k tomuto účelu.
Pro letošek žádáme o 2 dotace, a to na fasádu naší kulturně společenské budovy a pro hasiče pak na obnovení vozového parku, tedy na nějaké příhodné vozidlo, které by nahradilo téměř nefunkční současné hasičské auto, prošli jsme prvním kolem a nyní čekáme na další jednání v dané věci.
ZO se rozhodlo na provedení pozemkových úprav obce, které jsou základem pro další práce v katastru, např. budování  cyklostezek, obnova historických cest, remízků, mezí, zpřístupnění nepřístupných pozemků apod. K tomu tsarosta připravil dokument, který bude zaslán majitelům pozemků, jejichž souhlas je k realizaci toho projektu potřebný.
Hlubočanky spolu s našimi hasiči uspořádali maškarní průvod obcí zakoščený posezením nad "dobrým jídlem a mokem". Akce se vydařila, při ní získaly Hlubočanky dary, které budou využity pronaše děti připořádání různých aktivit. Všem dárcům děkujeme i za naše děti.
 
Březen 2016:
Počasí se umoudřuje, sice se někdy nepředvídatelně mění, ale je vidět, že jaro se blíží.
Končí provoz obchodu, současní provozovatelé nemají více zájem zajišťvat tuto činnost, paní Maruška Štuchalová s dcerou Pavlínou tedy končí, což nás mrzí, přesvědčování nepomohlo. Děkujeme jim a celé rodině, která jim pomáhala, dá se říct, že v dané chvíli jsme nemohli lepší provozovatele mít, obě ženy posunuly laťku skutečně vysoko. Děkujeme jim všem a přejem jim hodně štěstí v dalším konání.
Výběrové řízení proběhlo bez účasti starosty, který se vzhledem k možnému střetu zájmů do výběru nezapojil a výběru se neúčastnil. Do výběru se přihlásili 2 zájemci (oproti avizovaným 5 zájemcům), výběrová komise vybrala pak provozovatele z naší obce, a to Ing.Libora Ustohala a Ing. Vladimíra Ryšánka ml. Přejme jim hodně štěstí ve službách pro naše občany i další návštěvníky obce. Současně se domnívám, že dosavadní provozovatelé Azura zaslouží náš dík za vedení tohoto stánku, věříme, že zůstanou příznivci naší obce a budeme se s nimi tady i potkávat na různých akcích.
U příležitosti MDŽ  bylo zorganizováno společenské setkání našich žen, pro které bylo připraveno občerstvení, kytička. Z překvapivě velkého počtu žen na tomto setkání, pak i podle  celkového průběhu se domnívám, že akce se podařila a vzhledem k tomu, že vše bylo narychlo "šito horkou jehlou", pro příští rok bude třeba připravit se lépe.
20. března proběhlo na Šmelcovně tradiční vítání jara, akce i vzhledemk příznivému počasí přilákala velké množství návštěvníků, Morena zahnala zimu, doufejme tedy, že už nás čeká jen pěkné počasí.
 
Duben 2016:
Na Multifunkčním domě obce probíhají dokončovací práce směřující k provedení kolaudace přízemí objektu. Postupně jsou zváni i příslušní zástupci zásadních orgánů, které se k provedení a připravenosti objektu k provozu vyjadřují.
Jak jsem již dřívě informoval, vyvolali jsme požadavkem na změnu vedení trasy VRT (vysokorychlostní tratě vlaku) ze severní trasy (sever obce) na jižní trasu, tedy k dálnici D1, čímž by došlo dle našeho názoru nejen k ušetření krajinného území obce, zachování kvalit Chráněného přírodního parku Údolí Bílého potoka, tím i udržitelnosti života v obci, ale také k rozumnému vedení trasy územím kolem D1, kde žádná obec nesídlí a dále i k šetření finančními prostředky, neboť trasa může vcelku bez zbytečných krkolomných zatáček navázat na přípojný bod ve Velké Bíteši. Po řadě jednání se zodpovědnými orgány za tuto oblast se konečně podařilo našeho záměru dosáhnout, k čemuž přikládám stanovsko, které jsme obdrželi a mělo by být i zapracováno v další fázi projednávání ZUR JmK. Považuji dosažený výsledek za velmi dobrou zprávu pro nás všechny.  ZO řešilo toto vyjádření na zasedání v dubnu 2016.

Cituji z textu vypořádání připomínky obce k řešení ZUR JmK z roku 2015:

"K návaznosti na kraj Vysočina konstatujeme, že koridor VRT je v návrhu ZÚR JMK vymezen tak, aby navazoval na vymezený koridor na území kraje Vysočina. Dne 01.10.2015 proběhlo jednání k Územně technické studii VRT Benešov – Brno (11/2014, SUDOP Praha a.s.) za účasti zástupců KrÚ JMK, MD, SŽDC a obcí, které jsou dotčeny variantami vedení VRT v trase Benešov – Brno. Z jednání vyplynulo, že kromě trasy N13 shodné s koridorem VRT v návrhu ZÚR JMK byly prověřovány i další varianty, vedoucí dotčeným územím označené N1, N2a, N2b a N10. Tyto trasy, na rozdíl od trasy N13 jsou umístěny jižně od dálnice D1. Zpracovatel územně technické studie uvedl, že vedení trasy VRT jižně od dálnice D1 je možné. Se zástupci MD a SŽDC bylo na jednání dohodnuto, že v návrhu ZÚR JMK bude vymezen koridor o šířce 400 m pro vedení VRT ve variantě N2a tj. jižně od dálnice D1. Varianta VRT vedená severně obce Lesní Hluboké bude opuštěna. Tímto řešením bude současně zajištěno plynulejší napojení na koridor VRT vymezený v ZÚR Kraje Vysočina. Z vyhodnocení připomínky vyplývá potřeba úpravy dokumentace." ...konec citace.

Koncem dubna, tradičně, připravili pro nás všechny naši hasiči spolu s Hlubočankami pálení čarodějnic na hřišti, kde proběhly pro děti různé soutěže, vyhodnocení nejlepší masky akce, večer pak opékání špekáčků, pro všechny  bohaté občerstvení a dobrá zábava až do nočních hodin. Poděkování zaslouží všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem zasadili o pěknou akci.
 
Květen 2016:
 
Naši hasiči disponují nyní starým hasičským automobilem, který jen těžko udržujeme v provozu. Je nasnadě nutnost tuto techniku obnovit. K tomu sloužil i nabízený dotační program, kde bylo slibováno hasičům v kraji, že konečně dosáhnou na finance, které pomohou všem vyřešit tento neutěšený stav. Přihlásili jsme se také, připravili finanční plán. V té době se uskutečnila v naší obci i kontrola plnění hasičských nařízení , vedení dokumentace, proškolování, vybavení a stavu techniky nadřízeným orgánem, přičemž bylo konstatováno, až na malé drobnosti, že celkovou organizací a schopnostmi jsme i lepší, než některé sbory ve vyšších skupinách zásahu, nicméně technika - auto - je třeba dořešit. Zmiňuji to proto, že jsem i předpokládal, že i toto nám pomůže k dosažení dotace a renovaci vozového parku. překvapením byl opak, když k nám pronikly ještě před vyhlášením informace o nepřiznání dotace většině hasičských sborů, více se o tomto nebudu rozepisovat. Děkuji hasičům, kteří se nsažili i tady udělat maximum pro zisk dotace.
Protože nevyšla tato dotace, přihlásilijsme se do jiného programu, kde jsou ale podmínky zcela jiné a je otázkou, jak nakonec vše dopadne, tentokrát jsou podmínky 50% dotace, zbytek platí obec, ale auto nesmí být používáno jen jako hasičské auto, ale jako víceúčelové auto se životností 16let a výjezdem na požádání např. k odvozu ldií či plnění jiných úkolů, to je ovšem naprosto jiná kategorie významu "auto pro hasiče". No, uvidíme.
 
Jak již všichni víte, vrátili se do obce benediktini, kteří nyní obhospodařují svoje majetky a připravují některé stavby, které by mohly ovlivnit i život nás všech. O co se jedná? Obdrželi jsme požadavek beneditinů na vyjádření k záměru vybudování soustavy zádržných nádrží s vodou o ploše cca 10Ha v korytě potoka pod Zámečkem směrtem ke Kuchyňkovu mlýnu. Záměr podporujeme, nicméně vzhedem k nmedostatku informací k  řádnému projednání jsme požádali o zpracování studie, názoru odpborníků apod., aby byl dostatek informací k takovému zásahu do přírody.
 
Obchod se pomalu rozbíhá, problémem je jako vždy málo zákazníků, kteří se zpravidla rekrutují pouze ze starousedlíků. Asi si uděláte sami obrázek, když sdělím, že nbapř. za duben lze hovořit o pravidelných tržbách ve výši 800-1500.-Kč denně, v sobotu cca 2-3tis. Ano, píši to schválně těm, kteří se domnívají, že, jak jsem se doslechl , "zadarmo by to nedělali". Ona řada lidí si neuvědomuje, že to děláme právě pro lidi, že ti, kteří to dělají, že je to baví a pevně věří, že přesvědčí i ty ostatní, aby si uvědomili, že je to služba pro všechny.
 
V obci byl proveden sběr jak velkoobejmového odpadu, letos dokonce 2 kontejnery, pak i nebezpečného odpadu. Tady se pozastavím nad chováním některých našich spoluobčanů, které nás někdy přivádí v úžas. Ač avizujeme, že třeba některé kontejnery jsou pro chataře, kteří nemají možnost svozu odpadu jako my ostatní, stejně je využívají neoprávněně i někteří naši spoluobčané. Co je ale zarážející, že i přes informace jak odpad připravit před vhozením do popelnice, kontejneru - tzn. papír složit, krabice rozdělat a nevkládat celé, plasty opět zmačkat, sešlápnout, rozlámat apod., přesto řada lidí vhodí do kontejneru celou nerozloženou krabici, pak na ni nějaký jiný odpad a kontejner je plný, podobné je to s plasty...no a někteří to řeší tak, že to jen položí ke kontejneru a ponechají  to svému osudu... Že to vypadá příšerně pro projíždějící návštěvníky obce, to už jim nevadí.
 
Červen 2016:
Opět naši hasiči...zúčastnili se soutěže a opět reprezentovali velmi dobře. Pro první červnovou sobotu připravili opět hasiči spolu s Hlubočankami soutěžní odpoledne pro děti u příležitosti Dětského dne, pro všechny pak zábavu, občerstvení. Pro děti i práci s technikou hasičů, k tomu zaměřené programy, prostě pěkné odpoledne pro všechny. Jedinou vadou na kráse snd byloa jen menší účast, příp. pouze "odsoutěžení" a odchod domů... Je to škoda, když v takovém pěkném dni někdo připraví tak pěkné odpoledne pro všechny, že zájem pak neodpovídá nasazení dobrovolníků, kteří vše dějí na úkor svého volna. Bohužel je to trend poslední doby, kdy se projevuje více nezájem než zájem, což je špatné a i když to je podobné i v sousedních obcích, jak jsem se vyptával, je třeba s tím něco dělat. Recept nemáme, ale společně snad na něco přijdeme.
 
Noví provozovatelé s pomocí hasičů vyčistili bazén, musím říct, že takto se to ještě nikomu nepodařilo, vzhledem ke stavu stánku jsme museli komplet vymalovat, zrenovovat, do stánku jsme koupili nový pult, který zde zůstane snad již navěky. K tomu opravit ve strojovně prozatím nejdůležitější závady jako vstřikovací ventil do hlavního potrubí, únik vody z potrubí vyhodnotíme až po zprovoznění, podle toho pak buď provedeme výměnu potrubí nebo ponecháme až na příští rok. Kluci začínají napouštět bazén, budeme napouště i z nového vrtu u bazénu, sami jsme zvědavi jak se bude dařit, k tomu Jirka Hotárek obstaral čerpadlo a nyní čekáme na první zkoušky čerpání. Zadaří-li se, bude následovat žádost o převedení vrtu na studnu. Provedli jsme i revize elektřiny v obecních objektech, takže vše by mělo být připraveno k očekávanému využití.
 
Na dálnici D1, u našeho výjezdu, probíhají práce na rozšíření vozovky o další 3. pruh, který zde sice již byl, ale asi neměl potřebné parametry, provoz je prozatím uspokojivý.
 
Konečně jsme zkolaudovali přízemí Multifunkčního domu, můžeme tedy zahájit provoz, už se těšíme, že se budeme v těchto místech potkávat i nad dobrým a kvalitním občerstvením. Vypsali jsme výběrové řízení na fasádu se zateplením objektu, což bude další krok k dokončení prací na objektu, k tomu se podařilo získat dotaci z KÚ Jmk ve výši 200tis. Kč, což nám velmi pomůže v dokončení  předpokládaných prací.
 
Do obce jsme přivezli celkem 10 nově zhotovených křížů na výměnu všech křížů. Jsou z modřínového obecního dřeva, které vysychalo cca půl roku, práce provedl Ing. Aleš Solař z naší obce, vytěžit a přepravit dřevo pomohl Pepík Hotárek. nyní budou kříže natřeny, stejně tak i Kristus jak na obecním kříži, tak i na 9 křížích.
 
Letos se hojně vyskytuje nejen v lese kůrovec, který působí vělké problémy. Je třeba vykácet stromy postižené tímto broukem a zlikvidovat toto dřevo dříve, než se rozšíří kůrovec do dalších lokalit.
 
Počasí je zatím proměnlivé, střídají se průměrné dny s velmi teplými dny, ale málo prší a je neustále podstave podzemních vod. Často díky tomu usychají i stromy v různých alejích, v sadech apod. Vláha prostě chybí. A když zaprší, pak je to takrychlý déšť, že se voda nestačí ani vsáknout a odteče zase do vodotečí a podzemní hladina vody stále klesá. Je to i vinou velkoplošného obdělávání polí, neboť těžká technika, která se některým "rádoby odborníkům" jevila jako všespásná, nám nyní vrací plody tohoto způdobu hospodaření, pole jsou uježděna tak, že zhruba do 20-30cm je země tak udusaná, že voda se vůbec do dlaších podloží, tedy i do podzemních vod, nemůže dostat. Toto vše může napravit jen návrat k tradičnímu obhospodařování polí, menším celkům polí, různorodým plodinám, budování remízků, mezí, obnovení původních cest v polích apod. Bohužel to, co zde naši předkové pracně vybudovali, odzkoušeli, stačili naši "zemědělští velkovýrobci" během 20 let zničit. K tomu se přidávají u nás dosud neznámá tornáda, která během několika minut zpustoší krajinu, odnese střechy domů zbourá některé budovy, no a přívalový déšť udělá svoje taktéž, takže tyto pohromy jsou téměř denně a budeme se s tím muset naučit žít.
 
A zůstaneme-li u fauny a flóry u nás, je potěšitelné, že se tu a tam objevují zajíčci, minulý týden jsem viděl pohromadě 4 malé zajíčky tady v obci na poli, dokonce u nás jsem jen slyšel, u Domašova i v Říčanech ale už i viděl na poli bažanta, což je tedy jev nevídaný... Kéž by se takto dařilo více, i když "černá" je přemnožena, takže nevím, zda to tito malí jedinci přežijí.
 
Podařilo se mi 28.6. v ranních hodinách v naší obci vyfotit sluku lesní, na jedli na otočce u OÚ, přilétlo jich celkem 5, ozývaly se typickým pískotem, na který jsem reagoval, pozoroval je dalekohledem a pak jsem se je snažil vyfotit, což se mi sice podařilo, díky pomalosti jsem zachytil alespoň jednu, ik tomu ještě ne příliš kvalitně. Je to ale rarita, jsou typické dlouhým zobákem a také svým klouzavým letem, nicméně v obci ani  v lese jsem za celý život sluku nikdy neviděl. Je to chráněný pták, o něco  větší než holub, s příčným tmavým žebrováním, přikládám jednak foto z encyklopedie, vpravo pak mnou pořízený snímek.
 
SlukaLesní.jpgSlukaLEsni_28-06-2016_LH64.jpg
 
Za zaznamenání  stojí i nová skutečnost ve světě nebo lépe v Evropě, a to je tzv. BREXIT, či-li výstup Velké Británie z Evropské unie. osobně mě to netěší, na druhou stranu, v současné, značně zdeformované byrokratické a ješitné Evropské unii bych také nechtěl být. Jen doufejme, že je to silný impuls ke změnám, které budou změnami pro lidi a ne pro politiky a byrokraty. Čas na to je, jen se obávám, že tak jako u nás, i v Bruselu si myslí většina těchto všehoschopných byrokratů, že oni jsou ti nejpovolanější ke všemu co by se mělo na tomto světě dít....
 
Areál Azuro je připraven na Vaši návštěvu, pevně věříme, že všichni nebo většina návštěvníků bude spokojených.
 
Blíží se prázdniny a všichni mají hlavu plnou jiných věcí, především dovolených... Tak ať si to všichni užijete. Ať už někde v ČR, v zahraničí nebo u nás v obci na Azuru.
 
Červenec 2016:
Prázdniny jsou v plném proudu. Počasí ale není jak bychom si asi všichni představovali. Sice neprší, ale není zase takové teplo, které by vyhnalo všechny k vodě. Údajně je letošní léto prozatím na 20% loňského léta. Ale můžeme alespoň na Azuru posedět a občerstvit se. Posezení je tu velmi příjmené, škoda jen, že to tak nevidí i další místní spoluobčané, které bychom tu rádi uvítali.
 
Připravujeme se na pouť, která by měla být opět ve velkém stylu, či-li s velkou návštěvou, účastí převora, který by měl celebrovat mši, no a následně pak občerstvení pro všechny příchozí. Obec zajistí lavičky, úklid kaple, hudbu a přispěje občerstvením, o ostatní se psotarají benediktini, snad se vše vydaří.
 
Díky popsanému počasí se v lese šíří "brouk" jak "houby po dešti", je třeba kácet napadené porosty, které ohrožují pak další stromy. Tentokrát se starosta dohodl na prodeji dřeva zpracovatelským firmám, protože drobní zájemci o dřevo nejsou v požadovaném čase napadlé dřevo vytěžit.
 
Končí červenec, pouťový měsíc, oslava sv. Anny.Pouťové oslavy byly velkolepé. Posuďte sami.
Pátek byl dnem pro děti i dospělé,  první  akcí byla v pátek diskotéka se soutěžemi pro děti na Azuru od 15 hodin do 18 hodiin, od 20 hodin pak pro dospělé.
Sobota začala odpoledne tradičním fotbalovým turnajem "ženatí vs. svobodní", letos poprvé byl tento turnaj pojmenován po našem kamarádovi, rodákovi z naší obce, panu Františku %Cerném, který loni po tomto turnaji opustil  nečekaně naše řady. byla legrace a myslíme si, že se všem tato akce líbila.
V sobotu večer pak byla tradiční pouťová zábava, ne na Azuru jako obvykle, ale v nově otevřené hospodě obce, vše bylo téměř na jedničku, jen více návštěvníků chybělo.
V neděli byla na Zámečku slavnostní mše, vydařila se, počasí nám přálo, přišlo více jak 200 návštěvníků.
Vskutku velkolepé akce. Díky všem, kteří v těchto 3 dnech pomohli a připravili pěkný zážitek pro všechny.
 
Srpen 2016:
Léto v plném proudu, počasí stále střídavě velmi příjemné, jindy zase méně, prostě stejný trend jako v červenci. Houby nerostou, je velké sucho, asi na 4 dny se objevily místy u potoka bedle, ale to bylo asi tak vše. Někomu se podařilo nalézt i Jnak, Kozáka, někdy i hřib, ale to byly skutečně výjimky. Letos už to asi lepší nebude.
Ačkoliv se ukazuje, že letos by mohlo být u nás dost švestek, počkáme si ještě a uvidíme, zda plody neopadají ještě před uzráním.
 
Připravujeme pokračování prací na fasádě MD (multifunkčního domu) obce, v září by se mělo snad začít tak, abychom měli v říjnu pěknou budovu, která dříve spíše tuto lokalitu hyzdila.
 
Stěžovali jsme si na O2 ve věci zřízení rychlejšího internetu, když obcí prochází optický kabel, který umožňuje rychlý komfortní internet, přepojkení na nové ústředny u Zámečku by mělo být hotovo, takže očekáváme v brzku zlepšení. Další věcí byla snaha o odstranění telefonních kabelů po obci, které jsou na nepěkných dřevěných sloupech, jsou velmi prověšené a hyzdí tak obec. Po několika jednáních bylo přislíbeno, že se O2 pokusí dohodnout s EONem a při dohodě přeloží kabely na sloupy el. vedení. Díky průvěsům kabelů už opakovaně došlo ke stržení vedení vč. sloupu, je jen otázkou času, kdy by mohlo dojít k nějakému zranění. Posledním jednáním starosty pak byla stížnost k O2 na nekvalitní moilní síť v obci, opět po několika jednáních bylo přislíbeno, že v listopadu bude signál lépe nasměrován a posílen, aby tak nedocházelo k výpadkům.
 
Na Azuru se střídají v návštěvnosti silné a slabé dny, to ale odpovídá přesně rázu počasí a jak můžeme vidět i v televizi, trend je obdobný v celé republice.
 
A opět na Azuru zorganizovali provozovatelé dnes již tradiční turnaj v tenise, kde se sešlo 8 dvojic, které spolu sehrály "velkolepá" utkání. Končilo se až pozdě odpoledne a bylo veselo. Pěkná akce.
 
Ani jsme si nevšimli jak v tichosti proběhly na těch několika málo políčkách žně. Kde jsou ty doby, kdy žně trvaly celý měsíc, vše se dělalo ručně...Ale to byla jiná doba.
 
Ještě stojí zato zmínit, že honitbu zde provozují lidé z okolí blízkého benediktinům. Věříme, že se to projeví na kvalitě zvěře a udržování stavu, který nebude škodit přírodě.
 
Prázdniny končí. Snad si všichni odpočinuli a jsou plní síly jak do školy, tak do zaměstnání.
 
Ať se dětem zadaří opětivný či nový vstup do školy a daří se jim tam jako i všem ostatním.
 
Září 2016: 
 
Opět je tu školní rok, který snad bude zase lepší než ten předchozí. Celkově lze vidět na naší vzdělávací soustavě klesající úroveň vzdělání, bohužel. Potvrdilo to i měření sil školáků 9. tříd, kde za naši republiku byla úsěšnost velmi špatná. A není to jen u základních škol, platí to i pro většinu stč¨ředních či řadu vysokých škol. Úroveň není nyní dobrá, na prestižních oborech tomu tak povětšinou není, ale existuje řada nic neříkajícíh oborů, jejichž absolventi budou pak možná stát na Úřadech práce, pokud se jiim nepodaří třeba získat místo v některé z tzv. neziskovek. Při jednom z průzkůmů bylo zjištěno, že pouze 1/3 odtázaných lidí do 30 let chce pracovat stále, další jen příležitostně a poslední ani moc nechce, hledá příležitosti, kde není nutné přesvědčovat o svých znalostech. Že nám chybí řemeslníci, lékaři, IT specialisté aj., to bohužel nikdo neřeší, zato různých absolventů politologie, zpravidla i filosofických fakult, různých rychlokvašných vysokých škol, a dalších, kde si vyučující vylepšují pouze svoji sociální situaci, těch je více než kolik jich můžeme potřebovat. Jak to vyřešit, to nikdo zatím na příslušných místech asi neví. I  když řešení jistě existuje, je ale nepopulární, a tak ani není na pořadu dne. Zda se tedy podaří opět nastartovat vzrůstající trend, to je prozatím "ve hvězdách", i když bez potřebných změn tu budeme mít za čas jen samá "netáhla".
 
Sezóna na Azuru skončila, noví provozovatelé se učili, celkově si myslím, že obstáli, i když sezóna tentokrát nebyla dobrá. Dalším vylepšením, tj. vybudováním vodního vrtu pro napouštění vody  do bazénu, se podařilo opět snížit náklady jak na vodu, tak i na energie. Ještě je třeba  pro příští rok  dořešit některé resty z minula, jako např. netěsnící potrubí apod., to ale až na jaře příštího roku. Věřím, že příští rok bude zase lepší.
 
Konečně jsme se dostali k fasádě našeho multifunkčního domu. Výběrové řízení vyhrála firma AZ Blažek s.r.o., která nabídla nejoptimálnější nabídku, zhruba o 200tis. levnější než další zájemce. Opět se ukázalo, jak jse stavba po půvosním majiteli neodborně stavěná, křivost stěn velká, pravoúhlost  téměř všude nedoržena... a tak se zase řeší jak z toho vybruslit, aby stavba vypadala pekne, ale nemuseli jsme vše znovu předělávat, výsledek posuďte sami. Těžkým úkolem, jak se pak ukázalo, byl  i výběr barev a vůbec barevný styl  po ploše stavby.
 
Obec jako každý rok, i letos "nakoupila ve společně aukci energie pro další rok, každý rok tak obec uspoří nemalé prostředky.
 
Počasí odpovídá tomuto období, uvidíme co přinese v následujícím období.
 
Říjen 2016: 
 
Opravy dálnice D1 se přiblížily k naší obci, nebo-li k EXITu 168. Nováý povrch a rozšíření D1 přispěje do budoucnba k lepšímu, bezpečnějšímu a méněhlučnému provozu. Protože úsek spadá i do našeho k.ú., vydávali jsme povolení ke kácení dřevin, který bude  pak zajištěn náhradní výsadbou. Opět se tato oblast zapsala do dějin možná úsměvnou, možná smutnou příhodou, kdy pracník bezpečnostní služby, možná to byl jen hlídač, to nevíme, si chtěl cestu domů zkrátit a svým sobním automobilem projel čerstvě vybetonovaný úsek, kde po něm tak zůstala škoda cca 5 mio Kč. 2x  u nás zjišťovalka televize, kdo že to byl onen člověk. Nikdo ho nevyzradil...
 
Museli jsme prodloužit smlouvu na provedení fasády MD,protože počasí nám nepřeje, je mlhavo, občas prší, teploty jsou i pod 5 °C, což je limitující faktor a musíme tedy čekat. Využijeme čas k výběru barvy na fasádu. Zkusil jsem tedy demokraticky nechat navrhovat barvu fasády všechny kdo měli zájem, záhy se ukázalo, že to nebyla dobrá volba. Výsledek je takový jaký je, snad se líbí. Fasáda vč. zateplení  Baumit systémem, při podpoře krajskou dotacií 200tis. Kč (KÚ JmK), přišla obec na cca 1 milion Kč. Zbývá dokončit oklí a pak se rozhodnout jak dokončit 1. patro, kde jsou plánované 2-3, ale spíše jen 2 byty. Je třeba dovybavit vnitřní prostory tak, aby všechny provozy mohly sloužit dobře ke svému účelu.
 
Hlubočanky uspořádaly již tradiční zábavnou akci Drakijáda, kde děti pouští draky a soutěží, který vystoupá nejvýše. K tomu je připravené občerstvení a další pochutiny pro děti, takže jako vždy, pěkná akce pro všechny. Děkujeme za to.
 
Listopad 2016: 
 
A máme tu zase tzv. Dušičky, tedy den uctění památky zesnulých.To už nám dává signál, že se blíží Martin, a tedy mj. i Svatomartinské hodování, nebo-li košt nových mladých vín z letošní sklizně a k tomu pak tradiční pečená husa. U nás v hospodě tato akce nemohla proběhnout, protože na to nejsme prozatím vybaveni, ale věříme, že příští rok tyto dny prožijeme podobně jako v některých sousedních obcích. Zato se uskutečnila opět pod taktovkou Hlubočanek tzv. Martinská světýlky, což je průvod dětí s lampiony po obci, zakončený pak posezením v hospdoě s připraveným občerstvením pro všechny účastníky pochodu. A opět skvělá akce.
 
Blíží se Advent, tentokrát připadl na 27. listopadu. Bylo sice chladněji, ale spousta přítomných ocenila jak pěkné výstupy našich dětí v adventním přednesu a zpěvech, které u všech snad i navodily čas řpedvánosční, čas přicházejícíh velmi očekávaných vánočních svátků. Hojná účast náležitě potleskem ocenila vystoupení našich dětí pod taktovkou našich žen. Následné občerstvení čajem, "svařákem" a párkem v rohlíku, příp. i krásným i perníkovými dobrotami umocnilo a zakončilo tuto tradiční akci.
Děkujeme všem, kdo se na této akci podíleli a přispěli k pěknému večeru.
 

Prosinec 2016: 

Prosinec, měsíc očekávání vánočních svátků, blíží se konec roku a tedy i čas bilancování... u nás všech...co se nám podařilo, co ne, co si dáme jako závazek do dalšího roku nebo vůbec jak dále, na to teď bude mít asi každý během Vánoc dost času... ať se nám to tedy podaří.
 
Na Zámečku, kde nyní sídlí benediktýni, byla pro veřejnost uspořádána adventní neděle s divadlem a ukázkou drobných prací sojených s prohlídkou hlavní budovy. Pěkná akce, které se účastnilo mnoho zájemců z okolí i naší obce.
 
Blíží se Štědrý den, dle mého názoru nejhezčí svátek v roce. Naše hospůdka již funguje s našimi provozovateli Ing. Liborem Ustohalem a Ing. Vladimírem Ryšánkem jun., pomalu se učí, jak zvládat provoz takového zařízení. Líbí se mi, že berou zajištění provozu i této provozovny jako službu všem návštěvníkům, neboť o nějakém zbohatnutí z tohoto obchodu nelze ani jen uvažovat. A tak takovou větší akcí bude pro ně tradiční Vánoční pochod, myslím, že 53. ročník, který započali "Domašováci" pod vedením pan Zdeňka Havlíčka a jeho kamarádů, a po létech, kdy se chodilo od začátku ještě do hospůdky "U Ryšánků", se tato akce stala tradicí a dodnes je hojně navštěvována všemi zájemci ze širokého okolí. A zklamání nebylo ani letos, všichi se sešli, "poklábosili" a odpoledne se vraceli ke svým rodinám, aby společně oslavili tento krásný svátek.
 
Silvestr, závěrečný den roku, oslavili všichni posvém. Někteří u televize, jiní výletem do okolí, další třeba návštěvou nějakého významného podniku, kde se chtěli rozloučit se starým rokem a přivítat tu nový rok. I v naší hospůdce se zájmeci domluvili na oslavě Sivestra a strávili zde snad pěkný večer. Někteří již léta vyplňují poslední den v roce pochodem na Šmelcovnu k Čadíkům, bohužel letos poprvé již bez setkání s panem Čadíkem, který byl výraznou tváří této hospůdky a se svou manželkou a dětmi se staral o všechny příchozí. Zemřel po dlouhé těžké nemoci. Hospůdky se ujal jeho syn, který jistě naváže na dobré jméno této oblíbené hospůdky.
 
Stále píšeme co u nás v obci, ale historicky vzato, důležité je i okolí, ve kterém vše realizujeme, jehož součástí jsme. Proto možná pro budoucnost, a tedy  historii, jen krátce co se děje okolo nás v naší zemi, v Evropě i ve světě, viděno mýma očima.
 
Myslím, že se nemáme špatně, mohlo by být lépe, ale může být i hůře, otázkou je, kam se vše bude ubírat dále.
 
Zavedli jsme EET, byli jsme kvůli tomu jako obec v Blesku, tedy bulvárním časopise. A proč? přišel dotazník na obec, jehžo dotazy potvrzovaly docílit maximálního počtu nespokojených obcí se zavedením EET, v důsledku čehož bude nutné obecní provozovny zavřít, prootže nebudou schopny finančně a technicky tuto roli zvládnout. Takže aniž to tak z mé strany bylo prezentováno, výsledkem bylo ono zveřejnění obcí, kde budou nuceni z důvodu zavedení EET pokladen uzavřít hospůdky, což není pravda. Naopak jsem tam upozorňoval v poznámce na to, že EET zvládneme, horší je to ale s podporou státu malým obcím s náklady na provoz provozoven ve správě obcí, to ale nikoho nezajímá. EET není žádná zátěž, jde jen o to jaký provoz máte, tedy jaký výdělek, a kolik času tedy potřebujete na to, abyste z výnosu byli schopni tyto náklady na zřízení EET zaplatit. U naší hospůdky jsme to spočítalk cca na 1 rk, ovšem v provozu, kde  to "frčí", tam jim stačím týden, někde měsíc... Horší právě je, že nám stát nijak nepomůže v tom, abychom i na těch malých obcích byli schopni bezproblémově udržet provoz těchto provozoven, které jsou velmi důležitou, či lépe, nepostradatelnou kulturní a společenskou potřebou k udržitelnému životu na obcích s počtem obyvatel do 500 obyvatel. To ale pro řadu politiků není na pořadu dne. Já se domnívám, že i když s obtížemi, s obecními dotacemi, se nám stále daří provozouschopnost v rámci možností udržet.
Celkově, ač je toto období pro náš stát finančně velmi dobré, přesto není systémově dořešena řada oblastí, např. důchody lidí, zaměstnanost starší populace, zdravotnictví, ... Tam, kde by očekával každý slušný člověk pevnou a vysokou morálku, tedy v politice, dá se říci, že tam je to pomalu nejhorší, peníze do vlastní kapsy jsou "až na prvním místě", občan zajímá politiky zpravidla jen těsně před volbami a v den voleb, pak už většinou jedou zase ve "vyjetých kolejích", tomu pak odpovídají i rozhodnutí, která jsou spíše populistická než aby něco systémově řešila. A neustále skloňovaná svoboda slova, demokracie se zvrhla v možnost hanlivě osočit kohokoliv bez jakékoliv úhony, demokratický názor je považován za demokratický, pokud s ním souhalsí i protostrana, jinak je autor  enbo protistrana hanlivě nálepkován, obhroublé výrazy jsou nyní povoleny téměř všem a všude, podvodník, lupič je nadřazen postiženému... Domnívám se, pokud se nevrátíme k zažitým kořenům, kdy je ctěna morálka, řád, úcta, slušnost a podobné vlastnosti, že  se situace nezlepší. Musí to platit všude. Snad se poučením z tohoto vývoje zlepší vše a  i v této "lidské" oblasti nastane zlepšení.
 
A ve světě? Je to podobné...
Několik velkých problémů současné doby se nedaří prozatím 100% řešit, patří  k nim válka v Sýrii a boj s Islámským státem, přesuny velkého množství migrantů, zkostnatělost lídrů Evropské unie, ... Dnes lze říci, se cice daří už konečně zvládat válku v Sýrii. Ač i se s vými zájmy, jako každá mocnost, Rusové hodně ovlivnili současný, prozatím pozitivní výsledek dění v Sýrii. Turecký prezident opevňuje svou pozici, tvrdě potlačuje opzici. Nedaří se zvládat imigrace do Evropy, akceschopnost EU je naprosto tristní. Rozpolcenost nejen v naší republice, jak mezi lidmi tak mezi politiky, je očividná, a podobné je to i v Evropě. Evropská unie, ač velmi dobrý projekt na začátku, se zvrhl do svévolného rozhodování a diktování nikým nevolené menšiny, která svými nesmyslnými a neuváženými rozhodnutími a konáním ztrpčuje život občanům a buduje něco, co nikdo, kromě nich nechce. Ukazuje se, zkostnatělost mnoha států, jejich "vůdců", kteří rozkládají pomalu ale jsitě celou Evropu. Asi každý uzná, že nařizovat, že např. každá okurka může mít zakřivení max 5°, nebo guláš nesmí být starší 5 hodin, to jsou naprosto zrůdná nařízení, nedají se zde vypisovat všechna, je takových nařízení řada. To však není ještě ten největší problém. Tím je asi neutěšená situace v mnoha státech na Blízkém východě a s tím související války a migrace lidí, nyní především do Evropy. O migraci se neshodnou ani politické špičky, které jak v EU, tak na mnoha postech i unás jsou naprosto nekompetenetní. Podporu migrace chápu u převozníků na moři, různých převaděčů a řady tzv. neziskovek (?!), kteří z této situace velmi slušně profitují. Myslím, že každý z nás souhlasí, že je třeba pomáhat, jen je potřeba zvážit komu a jakým způsobem. Loni přišlo převážně do Německa, na pozvání jejich ministerské předsedkyně, asi 1 mil. uprchlíků z různých oblasí Blízkého východu, nekontrolovaně. nyní neví co s nimi, z posledního průzkumu vyplynulo, že nárok na azyl má jen asi 3% z nich. A co nyní s tím? V USA byl zvolen prezidentem D.J.Trump, což přispělo k fanatickému pláči řady volitelů druhé kandidátky, H.Clintonové. Situace velmi obdobná té u nás po volbě našeho prezidenta. A kolébka demokracie, jak ji řada obdivovatelů vždy nazývala, zdá se, je v rozkladu....ale jen u zhruba 1/2 obyvatel USA. Pokud prezident Trump splní alespoň část toho, co v předvolebním čase sliboval, bude tam i tady ještě pěkně horko. Snad ale horké hlavy na všech stranách vychladnou a konečný výsledek bude prospěšný všem.
 
Jménem ZO děkuji všem za spolupráci v letošním roce a  přeji  Vám příjemné Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku 2017.
 
Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, prosinec 2016
 
 
 Rok 2017
 

Leden 2017:

A je tu nový rok, přejme si, aby přinesl spoustu pozitivních událostí.

V obci je nás aktuálně 242, což nás velmi těší, věkový průměr kolem 42 let, 40 dětí do 15 let. Co více si přát?

Vánoce se vydařily, po dlouhé době byl na Štědrý den sníh, který pak sice trochu opadl, ale v lednu se předvedla zima opět v plné síle...sníh, mráz...tak jak to má být. Přináší to s sebou sice i cestovní problémy na zledovatělých vozovkách, chodnících, ale když má být zima, ať tedy zima také je.
 
V letošním roce nás čeká plno zajímavých akcí, opět chceme vylepšit naše prostředí tak, aby se tu cítili všichni jako doma, snad se nám to i s pomocí všech ostatních bude dařit.
 
Ve spolupráci s projektovou firmou dokončujeme přípravu žádosti o dotaci na odkanalizování obce v rámci 42. výzvy OPŽP. 18. ledna je termín k podání žádosti. Vše je podáno jak má být, uvidmíme co na to úřady. Dovolím si k tomu jen poznámku, kterou se mnou sdílí více zainteresovaných lidí, která ale neladí s názory úřádů, které odkanalizování obcí mají ve své kompetenci. DOmnívám se totiž, že na obce do 500 obyvatel by měla být uplatňována jiná řešení, která nejsou tak nákladná a ve svém důsledku přinesou téměř totéž co nákladná stavba za téměř 40 mio Kč. Těmito řešeními jsou speciální septiky s přídavnými filtry, které jsou na trhu nabízeny, příp. domovní čistírny. Vycházím i z toho, že při měření odpadních vod současnénevyčištěné vody bylo zjištěno, že zhruba 200 m od vyústění kanalizace, v potoční vodoteči byly naměřeny hodnoty znečištění, které odpovídaly vyčištěné odpadní vodě ČOV a v potoce byla flóra i fauna, která napovídá o čistotě vodního zdroje. NAvíc výzkum jde mílovými kroky kupředu a já se domnívám, že v brzké době budou takové technologie, které "jednoduše" umožní čištění vod u každého domku. Takové názory bohužel zatím naše úřady nepřipouštějí. Dá se totiž říci, že odkanalizování obcí je pouze vynikajícím byznysem pro stavební firmy.
 
V televizi začali vysílat seriál "Četníci z Luhačovic", který se točil na Zámečku v naší obci zhruba 2,5 roku. Mohli jsme se tu setkávat s řadou známých i neznámýc či začínajících herců. K těm bardům můžeme řadit "Čmaňu", nebo-li pana Pavla Zedníčka, k těm začínajícím třeba syna M.Donutila. Nám, Hlubočákům, se seriál líbí a těší nás především popularizace naší obce, neboť my všichni, kteří v obci žiujeme déle, jsem tento Záemeček měli v mládí "prostudovaný" skrz naskrz, a to i díky tomu že tam dlouho pobýval lesní správce pan Jarolsav Veleba se s vou rodinou a jeho děti jsou našimi spolužáky a na Zámečku jsme je navštěvovali.
 

Únor 2017: 

Těšíme se na hasičský ples, který bývá vždy očekávanou událostí v naší obci. A nebylo tomu jinak ani letos. Pokud se nepletu, na plese bylo téměř  170 návštěvníků, vynikající organizace, hudba a především vynikající nálada všech. Myslím, že nikdo nebyl nespokojen. Poslední návštěvníci odcházeli až kolem 4:30 hodin ráno, obsluha pak až kolem půl šesté... Děkujeme hasičům a všem ostatním za pěkný kulturní zážitek.
 
V pátek 10.2. byla v sále informativní veřejná schůze ZO, kde jsme seznámili občany s aktivitami, které jsme dokončili a které připravujeme v dalším období. Velký prostor jsme dali diskuzi, kde se občané ptali na vše co je zajímá. Snad jsme uspokojili všechny.
 
Po ukončení schůze jsme se přesunuli do hospůdky, kde již byli, dříve nazývaní trampové, lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří nepravidelně navšětvují naši hospůdku a co je zajímavé, jsou výbornými muzikanty, kteří k nám prozatím vždy přinesli dobrou náladu. Hospoda "praskala ve švech", všichni si zazpívali, pobavili se a až zhruba kolem 1 hodiny v noci se rozcházeli domů, muzikanti pak do chatky na Bílém potoce, v tomto mrazu jich nám bylo i líto. Ale těšíme se, že nás opět navštíví.
 
A po týdnu další akce, masopustní průvod... Ano , termín by měl být až kolem 25.2., jenže to tu mají být jarní prázdniny a většina rodin se chystá na dovolenou, nebylo by to tedy "to pravé ořechové", proto tedy tento termín. A akce vyšla. Popularizaci masopustu ale i našií obci udělala 5 miin. relace v rozhlase Brno, která příjemným způsobem představila naši obec i dění v ní. Děkujeme za tuto relaci. No a aby to nebylo málo, pak i přímo v sobotu, v den průvodu masek, nás navštívili zaástupci "Novinek" a zmapovali průběh konání této akce v naší obci, i oni pozitivně přispěli k celkovému obrazu této akce.
 
Pro ilustraci uvádíme zde - autor příspěvku pan Miroslav Homola, Právo
 

Fašank začal v Lesním Hlubokém s předstihem

Hrbáč, bílá i černá labuť, šašek vochomůrka, policajt, vojáci a samozřejmě medvěd i kobyla. Tyto a další masky nechyběly ve fašankovém průvodu, jedním z prvních v podhůří Vysočiny, který se po oficiálním požehnání od pana starosty Vladimíra Ryšánka vydal na obchůzku v sobotu odpoledne v malé vsi Lesní Hluboké.

„Správně by měl fašank začínat až v úterý před popeleční středou, která bude 3. března. Ovšem ve všední den má málokdo čas a my zde budeme mít příští víkend jarní prázdniny, takže bude ves z poloviny vylidněná, takže jsme se na fašank vydali už nyní,“ vysvětlila jedna z organizátorek před sedmi léty obnovené tradice Petra Šínová.O pořádání fašanku v obci v podhůří Vysočiny s 242 obyvateli s průměrným věkem 42 let se postaral sbor dobrovolných hasičů spolu s Dámským spolkem Hlubočanky.

„Pro nás je tato akce vítanou příležitostí k sousedskému setkání a protože máme naši obec rádi, chybět bude málokdo, stejně jako zřejmě u každého domu čeká na náš fašankový průvod nejen tradiční kobliha, ale i štamprlička něčeho ostřejšího,“ dodala Petra.

Pestrý průvod masek se vydal na odpolední pochůzku obcí na pomezí jižní Moravy a Vysočiny

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Miroslav Homola, Právo

2017 Masopust 
 
 
Akce  byla zakončena posezením v naší hospůdce, konec v 1:30 hod. Díky všem za pěknou akci.
 
V únoru nás čeká ještě "sklípek", v březnu pak oslava MDŽ, pak důchodci... je nač se těšit...
 
 Březen 2017:
 
Blíží se Jaro, všichni se na ně těšíme, protože Zima byla letos poměrně i krutá, což ale na druhou stranu jistě prospělo celkově přírodě a následně i nám. Nemělo by být tolik různých parazitů, kteří nás pak v jarním a letním období obtěžují. Bylo i dost sněhu, nikde nebylo vidět příliš tekoucí vody, či-li voda se díky postupnému rozmrzání vsakovala do spodních vod a to by mělo mít příznivý dopad na zásoby spodních vod. No, uvidíme. Vítání Jara na Šmelcovně proběhlo opět za velké účasti návštěvníků, hospůdka u Čadíků nyní již pod vedením syna pana Čadíka opět uspokojila všechny zájemce o posezení a občerstvení.
 
V březnu pořádali hasiči zájezd do vinného sklípku, dle jejich vyjádření se zájezd vydařil.
 
ZO naplánovalo na letošek řadu akcí, které by  mohly být dotačně podpořeny. Jedná se o nákup nového dopravního automobilu pro naše hasiče, které by mělo nahradit stávající, již nevyhovující hasičský automobil. Požádali jsme o dotace v celkové výši 750 tis. Kč.
 
Další akcí bude rekonstrukce budovy OÚ, která dožívá z poslední opravy v roce 1992, nefunguje dobře topení, voda se ztrácí někde v zemi, zamrzá tak voda, nefunkční jsou i rozvody vody a sanita. Okna jsou nevyhovující, z energetických důvodů by bylo žádoucí zateplit fasádu apod. Opět za podpory dotace od KÚ JmK ve výši 200tis. Kč.
 
Loni zbudovanou studnu u bazénu bude třeba dokončit, což je také v plánu na tento rok.
 
Vzhledem k nedostačující ústředně rozhlasu, která již není schopna pokrýt území obce a zajistit tak kvaltiní signál, jsme nuceni zajistit to novou ústřednou, která i do budoucna bude vyhovovat zvýšeným nárokům.
 
Podali jsme žádost o dotaci z fondů EU na vybudování kanalizace a ČOV obce, postupně plníme SFŽP požadavky, které tak doplňují naši žádost. Maximální náklady, se započtením projektu a souvsejících záležitostí by neměly přesáhnout cca 38 milionů Kč, podíl obce by měl činit cca polovinu.
 
Duben:
 
Benediktini se rozhodli započít s opravami Zámečku, věříme, že se jim v poměrně krátkém čase podaří celý areál zprovoznit tak, aby byl důstojným stánkem jak pro benediktiny, tak i pro nás všechny, kteří si velmi tohoto objektu vážíme, je součástí naší historie. V současné době se rozhodli benediktini, v zastoupení, otevřít na Zámečku tzv. Lesní školku. Jedná se o zařízení, kde by bylo cca 10 dětí, které by pod vedením pedagoga či pedagogů trávili téměř 100% dne v přírodě a získávali jednak dovednosti, ale i odolnosti vůči počasí a dalším nástrahám přírody. Předběžný poplatek za umístění dítěte do této školky by měl činit cca 4 tis. Kč.
Že mluvím pravdu, to se můžete přesvědčit i z následujícího článku MF Dnes, který se o Zámeček, postupu oprav a zamýšleném využití zajímal u nás:
 
Zámek LH Ryšánek
 
 
 
A pokračujeme dále:
 
K začátku roku 2017 bylo v naší obci 242 trvale bydlících občanů, cca 40 dětí do 15 let, cca 10 dětí do 5 let. S poslední skupinou dětí všeobecně v republice vznikl problém nedostatečné kapacity mateřských škol. Byla zavedena nepromyšleně inkluze, k tomu od roku 2020 povinnost brát do MtŠ dvouleté děti, společně s 3letými a staršími. Takový nesmysl, to ví každá paní učitelka ve školce. Jak to dopadne, to nikdo prozatím neví. Kdysi existující jesle, stejně jako specioaliozované školy pro děti vyžadující zvýšenou péči byly s velkým  jásotem zrušeny a dnes tito lidé neví jak dále.
 
K příjemným věcem se řadí i nepříjemné věci, kterou byla návštěva ČIŽP (Česká inspekce živ. prostředí) na žádost našeho spoluobčana, který tímto připraví obec o nemalé finanční prostředky. A za co? Za nepovolené vypouštění znečištěných odpadních vod do vodotečí. Ano, to je pravda, kterou víme všichni asi 100 let. Není ale v silách tak malé obce zajistit vše tak, aby bylo vyhověno všem zákonům. Navíc, když odpadová koncepce státu není jednotná (jednou domovní ČOV ano, jindy ne), zákaz jiných technologií než klasická kanalizace a ČOV není povolena apod. a k tomu příslušný odbor ŽP ani takové povolení na vypouštění odpadních vod do vodotečí nevydá, to jsme samozřejmě konzultovali již dříve a i tentokrát nám to bylo potvrzeno. Co tedy dělat. Ano, chceme čisté prostředí, nejsme ale schopni uhlídat, poku někdo pustí něco nepovoleného do kanalizace. Jedinou možností je dokládání vyvážení jímek a septiků v souladu se zákonem, to byla jediná, alespoň triochu rozumná a vypovídající  možnost a tu jsme nyní také využili. Největší neplechu dělají fosfáty a nyní nově i fosfor, což jsou látky, které používají výrobci v pracích prášcích, aby "každou skvrnu bezproblémově  vyčistili. Navrhoval jsem, ať se tedy všichni z oboru ŽP zasadí o to, aby stát takové prací prostředky zakázal. To se ale nestane, asi by měli problém s lobbisty, ti by to nepřipustili...Takto je to jen alibistické řešení budováním kanalizací a ČOV, což je jen lukrativní přínos financí do firem. Takže svědomitý občan si může blahopřát, vše vyřešil. A jeho jméno? To až časem. Jednou jsem nechali změřit cca 300m pod výpustí kvalitu vody, žádné znečištění nebylo tehdy zjištěno, navíc v potoku byli živočichové, kteří údajně žijí pouze v kvalitní vodě, stejně tak rostliny v okolí potoka.
 
Na 30. dubna připadl opět Den čarodějnic, akci na hřišti pod záštitou obce a Hlubočanek pořádali hasiči. Počasí se vydařilo, sešlo se mnoho zájemců, hlavně děti si to užily, dospěláci zůstali ještě večer, jako jedni z posledních jsme odcházeli, když už vše bylo vypito, spořádáno, což bylo něco po 24. hodině. Potěšilo nás, že pravidelně přijíždí na tuto akci naši přátelé, kamarádi, dříve Hlubočáci či Skorohlubočáci, kteří stále cítí sounáležitost s námi a naší obcí. Děkujeme jim. A děkujeme organizátorům za pěknou akci.
 
Rád bych také touto cestou poděkoval manželům Marcele a Lukášovi Prchalovým z naší obce, kteří věnovali do naší hospůdky velkoplošnou televizi. Věříme, že poslouží dobré věci a všichni návštěvníci si jí užijí.
 
Květen:
 
"Je první máj, lásky čas..." Ano, je tu květen. Tentokrát vyšly oba svátky na pondělí, tedy máme tu dva prodloužené víkendy, což je příjemné pro všechny.
 
A hned na začátku můžeme sdělit, že jsme obdrželi všechny požadované dotace na naše akce v tomto roce, což tedy činí prozatím 950tisíc Kč.
 
Vzhledem k tomu, že ZO se rozhodlo provést pozemkové úpravy v obci, zorganizoval  starosta pro občany v naší hospůdce prezentaci Pozemkového úřadu, zastoupeného Ing. Grmelou a jeho kolegyní paní Priessnitzovou, kteří jednak seznámili pozvané vlastníky o pozemkových úpravách, dále zodpověděli dotazy přítomných. Vlastníci byli upozorněni, že v současné době je podmínkou k získání dotací na různé úpravy (větrolamy, BIO koridory, meze, remízky, protierozní úpravy, stezky, apod.) provedení pozemkových úprav. Přítomní vlastníci pozemků se mohli na místě přihlásit k žádosti o pozemkové úpravy v obci, čehož někteří využili. Ostatním byly rozeslány připravené dotazníky, na kterých by se měli vyjádřit k zamýšleným úpravám do 31.5.2017. Je pouze věcí vlastníků jak zváží sdělené argumenty a jak se rozhodnou. Podle výsledku pak ZO rozhodne o dalším postupu v této věci.
O co se vlastně jedná při pozemkových úpravách. Jde o to, že se vyskytují pozemky, které jsou nyní pro vlastníky nepřístupné, pozemkové úpravy to mohou napravit. Dále pak díky špatnému systému hospodaření na lánech velkokapacitním způsobem a nevhodnou skladbou plodin dochází ke splavování ornice z pozemků - zabránit tomu mohou krajinné úpravy, které zde po staletí naši předkové tvořili a bohužel současní rádobyzemědělci vše zničili sjednocením políček do lánu, rozoráním mezí, likvidací keřů, remízků apod. No a jak by to bylo s pozemky? Vezmou se státní a obecní pozemky při těchto úpravách a kde je vhodné, nutné, tam se rozdělí tyto pozemky mezi vlastníky, kteří by mohli část pozemku "ztratit" při úpravě, která např. vytvoří příjezd k dosud nepřístupným pozemkům. Uvidíme, jak se většinoví vlastníci zachovají. Už nyní ale někteří něsouhlasí, jiní na místě podepsali souhlas s úpravami.Je třeba zmínit ještě jednu velkou výhodu při pozemkových úpravách, a to je možnost financování
 
Stát dotuje dobrovolné spolky hasičů a postupně obnovuje vybavení novými prostředky, mj. i automobily. Po diskuzi jsme se přihlásili do projektu, připravili podklady a obdrželi jsme příslib dotace 450tis. Kč z GŘHZS a 300tis. Kč z prostředků JmK, ZO schválilo doplatek 323 847.-Kč. Nyní je na nás, jak připravené technické podmínky zapracujeme, příp. vylepšíme do našeho nového automobilu DA. Pomáhali při tom naši hasiči Pepík Hotárek ml. a Jirka Hotárek ml. Auto by mělo být připraveno nejpozději k 15. lednu 2018.
 
Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na nefunkční a nedostatečnou rozhalsovou síť v obci, rozhodl i jsme se doplnit stávající síť bezdrátovým rozhlasem za cenu 143 086.-Kč. Zhruba polovina obce "pojede" na drátový rozhlas, polovina pak na bezdrátový rozhlas. ROzhlas se podařilo poměrně rychle instalovat a zaplnit tak hluchá místa, kde zprávy nebylo slyšet. Snad tedy nyní budou všichni spokojeni.
 
V obci došlo k havárií vpustí do odešťové kanalizace, proto jsme bylinuceni urychleně provést opravu, což nebylo tak jednoduché, neboť se nám k tomu přidala havárie kanalizace u vodní nádrže a tu bylo nutné také rychle opravit z důvodu úniku vody. Vše se podařilo, Hloušek je hotov, vpusti jsou hotové a opravené, vodní nádrž taktéž, cena 185 tis. Kč.
 
Červen - červenec - srpen:
Provozovatelé Azura se připravují na sezónu, otázkou je především počasí.
 
Aq glóbus, zásobník vody u Motelu 9křížů (dnes Annahof), po dlouhé době vykazuje již známky "stáří", proto jsme byli nuceni ho odstavit a provést opravu a zatěžkávací test pro případ havárie. Vše se podařilo. Za velkou výhodu považuji osobně konečně zrealizované elektronické hlídání hladin, hlášení poruch apod. Travlo to sice dlouho, ale výsledek je více než dobrý. Prot by se už nemělo stát, že nebudeme vědět, že je zásobník bez vody.
 
Vracím se nyní k již uvedenému záměru pozemkových úprav v obci, prozatím to vypadá tak, že občané o pozemkové úpravy nemají zájem.
 
Den dětí byl připraven Hlubočankami a hasiči, pod záštiotu obce, velmi pěkně, byla tu spousta lidí, zábavy a všichni byli jistě spokojeni. Děti se zúčastnily řady soutěží, k vidění byly dovednosti hasičů Policie ČR, která přijela s "rychlým autem" a ukázala zájemcům vybavení auta, nechala každého sednotu do automobilu a, což pro některé byl adrenalinový zážitek. A dalším zajímavým představením byli "historičtí vojáci" v dobových uniformách, kteří sklidili obdiv i uznání z předvedených "kousků". Děti dostaly dobroty, opékaly se párky, prostě oslava jak má být. Všichni organizátoři zaslouží dík za tuto akci.
 
Od roku 1993, kdy jsme začali na současné adrese OÚ budovat "rozumné" prostory, aby byly alespoň trošku důstojné, od té doby uplynulo už hodně let a ukazuje se opakovaně, že je třeba opět provést rekonstrukco a vybavit místnosti odpovídajíícm nábytkem a technikou tak, aby jsem splnili jak požadavky současné doby, tak i očekávané požadavky např. GDPR (jednoduše řečeno "ochrana osobních údajů"), což je dnes téma dne, které přichází z Bruselu. Vybrali jsem firmu, obdrželi od JmK dotaci 200tis. Kč a rekonstrukci provádíme za zhruba 850tis. Kč. Můžeme to udělat i proto, že obchod, který do osučasné doby v budově byl, je především na základě požadavků stěhován do multifunkčního domu, kde připravujeme také prostory pro tento smíšený obchod. Podle oněch požadavků by měl přesun přinést větší tržby, což já se ale nedomnívám. Vybavení obchodu bude stát cca 142tis. Kč, můj návrh přenesl Honza Kuča do návrhu jejich firmy, která zakázku získala.
 
Azuro je otevřeno, čeká se jen na lepší počasí.
 
Pouť na sv. Annu po zábavě v pátek a sobotním posezení v hospůdce bybrcholila oslavami na mši svatou v kapli na Zámečku, kde se tradičně potkala spousta poutníků. Zde jsme se dozvěděli, že náš pan farář Dominik odchází do Prahy, především snad ze zdravotních důvodů, na jeho místo by měl přijít nový farář. Pouť byla zakončena posezením v hospůdce za doprovodu dechovky z Přibyslavic, opět pěkné odpoledne.
 
Začaly prázdniny, řada občanů se rozjela na dovolené, někteří čekají na příznivé počasí u nás.
 
Jsou prázdniny, čili "okurková sezóna", na bazénu se daří, voda je skutečně azurově čistá, posezení zde  jistě uspokojí i ty nejnáročnější návštěvníky.
 
Hasičské auto pomalu získává konkrétní obrysy, ve výběrovém řízení jsme vybrali realizační firmu z Přerova a věříme, že vše se podaří za 1 073 847Kč dokončit v termínu, který jsme si nasmlouvali.
 
Léto je pěkné, není sice příliš vedro, ale myslím, že teploty všem vyhovují. Prázdniny se chýlí ke konci.
 
Září - Říjen:
 
Postoupili jsme v doatcích na kanalizaci a ČOV, obdrželi jsme příslib 24 mio Kč z fonfu OPŽP a EU fondů. Stavba by měla stát kolem 38 mio Kč. Proto zbytek, zhruba 13mio Kč, bychom měli zajisti z obce. Starosta řeší tedy další peníze s Jihomoravským krajem, který vypsal možné dotace na podobné stavby, o výseldku jednání budeme jistě informovat, zbytek pak bude nutné zajisiti jinde, pravděpodone z fondu půjček OPŽP.
 
Vypisujeme výběrové řízení na Realizační management a projektovou dokumentaci provedení stavby na kanalizaci a ČOV.
 
ŘSD  Praha nabízí obci darem pozemky kolem okálů, jedná se o zbytky u komunikace apod., vzhledem k tomu, že tato jednání opakovaně mění již domluvený stav, nepřikládáme tomu prozatím větší význam.
 
Obchod jsme přestěhovali do nových prostor, nejsem si zcela jist tím, že se zvýší návštěvnost, ale ze zkušenosti vím, že to nemá smysl již řešit a někomu opakovaně doporučovat, aby pro udržitelnost života v obci podporoval nákupy jak obchod, tak hospůdku, tak Azuro, tak všechny akce hasičů, Hlubočanek, na Zámečku apod. Myslím, že to bude vadit především starším lidem, kteří jsou stálými zákazníky obchodu a trasa se jim tak prodlouží. I přesto přejme jakémukoliv provozovateli, aby se mu dařilo a obec tak nemusela uzavřít kteroukoliv z provozoven, protože pak tu bude jen obec na přespání, to v žádném případě nechceme. Mrzí nás proto výroky některých spoluobčanů.... "soukromníky podporovat nebudu". Znám stav i v okolních obcích a všude, až na výjimky, přistupují k témuž schématu, a tím je finanční podpora prodeje, poslední čerstvý případ je z Javůrku. Již jsem o tom opakovaně psal, stačilo by, kdyby např. v obchodě nakoupil každý občan obce alespoň za 400.-Kč měsíčně, pak alespoň bude možné lépe zaplatit pracovníky obchodu.

Listopad - Prosinec 2017:

V obci se stále staví RD v souladu s ÚP obce, postupně tak budou zastavěny vymezené lokality. Další, a pravděpodobně poslední lokalita k zastavění, bude část pozemků od okálů k Zámečku. jedná se však o soukromé pozemky a převedení rezervní lokality do zásatvbové lokality vyžaduje změnu ÚP obce. navrhli jsem valstníkům pozemků provedení za úplatu a podíl na zasíťování lokality, pokusíme se najít vhdného zpracovatele ÚP.

Při projednávání doplňkové dotace na stavbu kanalizace a ČOV obce jsme museli znovu upravit projekt z důvodu nového požadavku na zpracování -vyčištění splaškové vody od fosforu, který se údajně jeví jako nebezpečný pro vodní toky, kam vyčištěná voda vtéká.

Blíží se opět Advent, zásadní změnou je přenesení této akce k multifunkčnímu domu, kde bude jednodušší zabezpečení celé akce. Nakoupili jsme nové svíčky, hasiči připravili menší , ale pěkný vánoční strom, rozvěsili i svíčky (Pepík Hotárek ml. a Jiří Hotárek ml.), celková scenérie vypadá pěkně.

Rozsvěcování proběhlo v sobotu 2.12. v příjemné atmosféře, děti pod vedením paní Brůžičkové předvedly pěkné pásmo básní a písní, občerstvení bylo zajištěno provozovateli hospůdky, ve které pak následně všichni mohli posedět. Akce se vydařila.

Blíží se  vánoční svátky, podle mě nejhezčí svátky v roce a samozřejmě se nenávratně blíží s tím spojený konec roku. Počasí tomuto období nepřeje, nevypadá, že by měl být sníh, takže asi budou Vánoce bez sněhu.

Přejeme všem příjmené svátky, hodně štěstí a zdraví do dalšího roku. Všem, kteří nějakým způsobem přispěli k rozvoji a zachování fungování obce, všem děkujeme a těšíme se na spolupráci v dalším období.

 Rok 2018

Leden 2018:

A je tu nový rok. Doufejme, že nám přinese pozitivní náladu a vše se bude dařit.

Vánoce bez sněhu, nepříliš zimní počasí.

Čeká nás v tomto roce nelehký úkol, a tím je realizace kanalizace a ČOV. pracujeme na tomto projektu průběžně, nyní je hlavním úkolem připravit dokumentaci provedení stavby, abychom mohli vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. K tomu budeme potřebovat dořešit i přípojky k rodinným domům. Ale nejen to, především peníze na financování spoluúčasti obce. Část máme rozjednanou na KÚ JmK, kde bychom mohli získat až 50% uznatelných nákladů ze spoluúčasti obce, což činí něco málo přes 4 miliony Kč. Další musí být z jiných zdrojů.

Možná si vzpomenete, že jsme se snažili provést v obci pozemkové úpravy, to se nezdařilo díky většinovým vlastníkům, takže jsem se v lednu na jednání ZO shodli na ukončení těchto snah. Možná ještě přijde doba, kdy bude zájem něco změnit, nebo také ne...

Naše hasiče čeká příjemný dárek, a to nový dopravní automobil, který jsem převzal protokolárně od dodavatele, přejme, aby sloužilo dlouhou dobu a plnilo účel, ke kterému je určeno. Pokud se zadaří, dostanou hasiči ještě jeden dárek, a to sušák hadic, který se obsluhuje pouze na zemi, tedy žádné vytahování hadic, ale pohodlné uložení hadic pro vysoušení. Zato od hasičů všichni očekáváme, že budou ještě aktivnější při spoluorganizování společenských a jiných událostí pro všechny naše spoluobčany. Ale zůstane nám stará dobrá Avia, kterou se pokusíme prodat, protože jinak už pro nás nebude mít smysl ji tu skladovat. Svoji práci odvedla, bylo by asi nejlepší ji dát někde do muzea.

20180209 154444

Mně osobně, a myslím, že i řadě z vás, vadí nepěkné sloupy telefonního vedení, které prověšenými kabely doslova hyzdí naši obec. Snažil jsem se vyvolat několikrát jednání s firmou, která má tyto záležitosti na starosti, nicméně nechtějí se vůbec vyjadřovat, místo hledání řešení se pouze vymlouvají nebo nekomunikují vůbec. Musím říct, že s takovou firmou je pak obtížné najít  přijatelné řešení. Ale snad se zadaří v dalším kole jednání.

Na schůzi jsme schvalovali i zápisy do naší kroniky, kterou velmi pěkně vede paní Petra Šínová. Pěkné obrázky pozvedly celkovou úroveň kroniky. Děkujeme za to.

Únor 2018:

Pokračují započaté práce na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Budova byla naposledy opravována v roce 1993, nikdy nebyla vybavena odpovídajícím nábytkem a dalším vybavením, které by mělo odpovídat současným požadavkům na takový úřad. Současně s tím se nám podaří připravit i zázemí, které bude konečně i vyhovující z důvodu nových požadavků na takové úřady, především z hlediska požadavků GDPR (dle směrnice EU přísnější ochrana osobních údajů počínaje 25.5.2018). Ani počítačové vybavení již nestačí novým nárokům uživatelských programů, které plní úkoly pro občany. A domnívám se také, že si to i naši občané zaslouží, aby i tato budova vypadala lépe než dosud. I zateplení budovy spolu s novými okny jistě ušetří obci náklady na provoz.

Takto vypadala na začátku (cca  r.1920?) budova současného obecního úřadu, po rekonstrukci přidáme aktuální foto z r. 2018.

HasicskyDum LesniHluboke

Zájem o bydlení v naší obci je stále poměrně vysoký. Bohužel obec již nemá pozemky, které by mola nabídnout případným zájemcům. Zbývá snad jen již soukromá lokalita k Zámečku, kterou právě vlastníci připravují k zástavbě. K tomu je však potřeba zěnit i územní plán obce. MěÚ ROsice, odbor územního plánu nemá kapacity, proto jsme byli nuceni vyhledat, ano vyhledat, paní s pověřením k těmto pracem, která potřebné záležitosti bude řešit. Vlastníci připravované lokality by se měli na této změně spolupodílet, stejně tak i na příp. budování inž. síttí a místní komunikace.

Hlubočanky ve spolupráci s hasiči, pod záštitou obce, zorganizovali Masopustní průvod, který byl po cca 4 hodinách zakončen v našem kulturním sále, kde přispěl k dobré náladě do pozdních nočních hodin hudebník z Rosic. Byla to pěkná akce.

I když by to mělo být obráceně, až po masopustním průvodu se konal hasičský ples. Opět velmi zdařilý, dobrá nálada, spousta lidí, možná až zbytečně příliš. Úroveň pozvedlo vystoupení mažoretke z Říčan, stejně jako závodní taneční pár z Brna. Poslední návštěvníci plesu odcházeli po 4. hodiě ranní. Hlavním organizátorem byl  starosta hasičů Ing. Pavel Borkovec, za pěknou akci děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav i průběhu vlastního plesu.

20180210 13065820180210 131841

V lese se těží dřevo, které je zde z polomů po velké vichřici, při kontrole jsem ale viděl, že je tu i plno "broukových" stromů, které bude nutné vytěžit, nebude to jednoduché, tolik polomů tu snad ještě nikdy nebylo.

Březen 2018:

Jaro se blíží.

Na Zámečku postupně opravují střechu, při rozhovoru a Mgr. Novákem a podpřevorem T.V.Naumem jsem se dozvěděl, že letos by měli výrazně pokročit i s úpravami parku, který by pak byl veřejně přístupný. Snad se podaří přiblížit úpravami ke kdysi původnímu ztvárnění parku, tzn. včetně altánku, který stával zhruba uprostřed této části zahrady, což my starší si ještě dobře pamatujeme.

Zámeček, a to především manžele Novákovi rádi chválíme za "lesní školku", kterou v naší obci provozují. Dle jejich vyjádření je zájem větší než mohou nyní uspokojit, proto uvažují o otevření další "lesní třídy". Další jejich aktviitou jsou, nyní se omlouvám, pokud přesně netrefím název, řekněme tzv. diskuzní dny pro maminky, a asi nejen pro ně, které mají ve školce děti. Přejeme manželům Novákovým hodně zdaru ve všech jejich aktivitách.

Ještě jsem si vzpomněl, že jsem viděl za obecním úřadem na poli po asi 20 letech bažanta kohouta, který tu pobíhal, velmi mě to překvapilo... a na Zámečku mi něvěřili...

pou 2015 3 20150731 1476395926

10. března jsme připravili pro naše ženy oslavu MDŽ v kulturním sále. Po úvodním slově a básni starosty děti pod vedením Petry Šínové předvedly krátké, ale pěkné pásmo říkanek, básní, písní a tanců. Soutěživé typy si přišly na "své" při soutěži zástupkyně firmy na kosmetické a jiné přípravky, ktrerá po kvízu obdarovala výherce pěknými cenami. Pak již násdledovalo občerstvení a především zábava, kterou bylo kromě poslechové i taneční hudby především povídání žen. Myslím, že se akce vydařila. Někteří se už těší na další podobnou akci.

Občas se stavím v naší malé hospůdce, mrzí mě, že ji navštěvuje tak málo lidí, ikdyž posezení je tam vskutku příjemné. Třeba i to se zlepší. Na jedné straně se řada lidí snaží něco udělat pro druhé i na úkor svého volna, protože to chtějí udělat, takže tu máme každé pondělí a čtvrtek cvičení pro každého zájemce o rozhýbání těla a k tomu i  pro zájemce o jógu pak cvičení tohoto druhu. Obě aktivity se setkávají prozatím s docela zajímavým zájmem.... především žen. Děkujeme tedy  cvičitelkám i organizátorkám akcí, Kristýně Ryšánkové coby cvičitelce a Andreji Šafránkové coby orgsanizátorce a cvičící.

IMG 2776

Pro kanalizaci jsem dořešili snad všechny přípojky tak, aby byli všichni alespoň nějak uspokojeni, snad se to podařilo. Pricipem bude, že každá nemovitost, která se nejpozději do r. 2020 připojí na kanalizaci, bude mít přípojku zdarma, každou další, si bude žadatel hradit. Proto jsme připravili přípojky i k dosud nezastavěným pozemkům s tím, že se do realizace vyjádří majitelé těchto pozemků, zda si veent. tuto přípojku uhradí, nebude-li příp. nemovitost napojena jak je uvedeno. Těm, kteří budou muset mít doma přečerpávací stanici, protože není možné hlubkově dosáhnout napojení jejich nemovitosti, se pokusíme schválit příspěvek na čerpadlo, věřím, že ZO bude pro takové řešení.

V počasí jsou neustálé výkyvy, nicméně tradiční Vítání jara na Šmelcovně proběhlo opět za široké účasti všech zájemců o tento zajímavý prožitek. Že by ale bylo zrovna nějaké pěkné jarní počasí, to se říci nedá. Však i předpovědi pro tento rok hovoří o výkyvech počasí, tzv. "od zdi ke zdi", tzn. horko a sucho se bude střídat s bouřkami a záplavami, klid s velkým vichrem apod. Asi to lepší nebude. Ono asi platí to co řekl některý z odborníků: "My dáváme přírodě pěkně zabrat,  ale až se ona naštve, tak si to s námi vyřídí a to pak budeme koukat..." Ještě že se snad udrží tektonický klid v naší oblasti, protože ještě k tomu zemětřesení, to už by asi bylo moc... A to vím z vlastní zkušenosti, protože zemětřesení o síle 6.8 RS jsem osobně prožil na Rhodosu. A to by asi tady ty naše budovy nevydržely, nevím.

Takže raději optimističtěji, připravujme se na největší křesťanské svátky v roce, na  Velikonoce. Letos to bude i s volným Velkým pátkem, takže se připravte a o půlnoci hledejte poklady...

Duben 2018: 

Vzhledem k zastavěnosti území obce jsme se na ZO shodli, že pravděpodobně poslední lokalitou k zastavění bude lokalita k Zámečku. Vzheldem k provádění změny ÚP obce jsem se rozhodli podpořit "legalizaci" této lokality s podmínkami, které by měli vlastníci pak splnit, tzn. v dohodnuté době realizovat výstavbu, podílet se finančěn na výstavbě iinženýrských sítí apod., a to vše za podmínky, pokud se podaří zajisit obci peníze na realizaci těcto sítí, v opačném případě by se museli o sítě postarat vlasníci pozemků sami.

Přípravy na realizaci kanalizace a ČOV finišují, DPS (dokumentace provedení stavby) je hotova, po schválení SFŽP můžeme vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. K tomu je třeba ale dořešit i spolufinancování obce na financování realizace uvedené stavby. Podařilo se zajitit z KÚ JmK dotaci přes 2 mio Kč, na SFŽP řešíme  půjčku ve výši 11 mio Kč, obě částky budou poměrově upraveny podle výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Koncem dubna, jako každáý rook se uskutečnilo pálení čarodějnic, Naše ženy spolu s hasiči připravili pěkné odpoledne pro rodiny s dětmi, děti se "vyřádily", po setmění byla zapálena vatra, kde kousek od ní si mohli zájemci opéct buřty, příp. se občerstvit vhodným nápojem. Večer končil kolem půlnoci, kdy bylo vše vypito, snězeno a oheň téměř vyhals. Pěkný večer, dějkujeme všem organizátorům.

 

Květen 2018:

Neustálý strašák, GDPR, nebo-li zpřísnění práce s osobními údajhi  na všech stupních , kde se objeví, to je to , čím žije nyní naše republika a všichni čekají, co se bude dít. každá obec, ale nejen ona, musí zaměstnat nebo smluvně zajistit tzv. pověřence GDPR, který bude dohlížet na správné operace s osobními údaji a chránit tak občany, jejich ž údajen budou naší obci poskytnuty.

Abychom naplnili literu zákona při optimální úhradě za služby pověřence, vstoupila obec do SMS ČR a mohla tak využít služeb pověřence pdo záštitou této organizace za přijatelnou měsíční částku s délkou plnění 1 roku. Pak bude asi více znáímo, co kde a jak je třeba řešit a objeví se možná nové podmínky, které  bude třeba řešit.

Výhodou pro nás je i to, že jsme se rozhodli rekonstruovat budovu OÚ, kde jsme rozšířili hasičskou zbrojnici o další místnost pro uložení oděvů  a dalších potřeb jednotky SDH, dále jsem pak opravili prostory s ohledem na nutnsot plnění pravidel GDPR, tedy oddělených archivů, skladů apod., takže se nám snad podaří v závěru naplnit všechny očekávané úkoly GDPR i v této oblasti. K tomu vybavíme úřad i novým nábytkem, kancelářskou technikou a takto by mělo vše vydržet alespoň 10 let, kdy možná bude nutné aktualizovat pouze PC techniku. Investice do rekonstrukce  spolu s vybavením jak je uvedeno, bude kolem 2 mio Kč. Na rekonstrukci poskytl JmK dotaci 200tis. Kč, na vybavení budovy pak dalších 250tis. Kč.

Je dojednána i výstavby nové čekárny autobusů, která by měla být instalována 29.8.2018. Při výběru jsme volili  kvalitu a vhodnost před jednoduchými, levnými, ale i nepříliš kvalitními čekárnami. Tomu odovídá i předpokládaná cena 135tis. Kč vč. DPH.

Řešíme problémy s vodou. Spotřeba narůstá, zdroje ale slábnou. Stačí se kouknout do oklních vesnic a problém je všude stejný, zdroje slábnou. Proto je třeba často omezovat spotřebu vody a do budoucna nás asi čekají problémy, nemyslím jen v naší obci, ale celkově v republice, Evropě....

Je potěšující, že máme u vodní nádrže vrt s vodou, který by v případě nutnosti byl schopen pokrýt obecní potřeby v nejnutnější míře. Nebudeme čekat a budeme hledat další zdroje, věřím, že se zadaří.

Mrzí mě, že někteří naši spoluobčané se postavili proti pozemkovým úpravám v obci, které by pomohly i problém s vodou v krajině řešit. Osobně jsem zvědav, jak tito lidé budou pak problémy tohoto druhu řešit. Naše obec by měla udělat alespoň to co bych očekával i od těchto psoluobčanů, tzn. obnovit např. cesty, meze, remízky, vysazovat stromořadí, zatravňovat neobdělávané pozemky apod.

Provozovatelé areálu Azuro vyčistili s pomocí dobrovolníků a hasičů vodní nádrž, začali pomalu napouště vodu jak z našeho vrtu u nádrže, tak po dohodě s DSO 9 křížů i z obecního řadu.

Počasí je příjemné, spíše nadstandardně teplo, dokonce se už začalo uvažovat, zda by nebylo lepší posunout začátek prázdnin na červen...

Na Zámečku proběhlo slavnostní zpřístupnění některých opravených místností, setkali jsme se zde s přáteli a bývalými obyvateli obce, které naše obec stále zajímá. Otevření nově opravených místnistí bylo provázeno výkladem správce Zámku panem Mgr. Novákem, na výstavce byla zmapována historie Zámečku. pěkná akce, jsme rádi, že se daří rekonstruovat postupně Zámeček. Vyžádá to jistě ještě nemálo úsilí a hlavně financí, ale alepoň se to někam posouvá. kaplička byla také nově opravena, můžeme být hrdi na to, že zde zůstávají lavice, které naši rodičové zajistili pro tuto kapličku, nechali vyrobit a zaplatili v dobách, když se ji snažili udržovat v provozuschopném a slušném stavu. Opravy by měly pokračovat, snad by se měla vrátit i původní podoba zámecké zahrady, těšíme se na to. Benediktínům se daří postupně opravovat i lesní cesty, mně osobně by se líbilo, kdyby se podařilo obnovit malý most, "V Hloušku" přes potok, který tu historicky byl, jednalo se o pěkný dřevěný most, který zjednodušoval cestu do Domašova ke sv. Anně nebo na Javůrek, příp. na Šmelcovnu. Bylo by tak možné v současnosti využít stávající cestu, která by výrazně zkrátila vycházky jak jsem uvedl. i v ÚP obce plánujeme tuto trasu dlouhodobě jako cyklostezku.

Červen 2018:

Začíná příprava na oslavy Dětského dne, velkolepý svátek dětí, který se vydařil jako loni, účast veliká, snad přes 100 návštěvníků. Historické uniformy, vybavení Policie ČR s ukázkami techniky, vybavenost SDH, soutěžě, ceny, zábava, občerstvení, ... co více si přát. Děkujeme všem kdo se zasadili o takový pěkný obsah svátku.

Rekonstrukce budovy OU se blíží ke konci, po předání by mělo proběhnout dokončení vybavení, jistě se vyskytnou problémy, ale kde nejsou problémy, tam se nic neděje...

Počasí je stále nadstandardní, opět jsou problémy s vodou, dokonce jsme zjistili, že naše obec oproti Přibyslavicím má větší spotřebu vody, rozesíláme výzvy k šetření vodou.

Vypadá to letos na velkou úrodu všeho ovoce, i když sucho se asi podepíše na velikosti plodů. Ale je to tak, většinou jsou stromy obsypány ovocem, vše uzrává díky teplu dříve, i obilí už začíná žloutnout...

Díky tomuto počasí se ale daří i škůdcům, což se nejvýrazněji podepisuje na napadení lesa kůrovcem, víme o tom, ale nedaří se sehnat těžební firmu, protože problém je všude, po celé republice. Odhadem se napadení kůrovcem týká v našem katastru cca 300-400m3 obecních stromů. To bude třeba vytěžit, ale kdy, to nevíme, není totiž kdo by to vytěžil. Sice máme předjednány dohody o vytěžení, ale zda se naplní, to nedovedu nyní říct.

Vzhledem k suchu se ani houbám nedaří, nicméně nějaké se přece jen objevily, ale byly zcela vyschlé a jen ve velmi malém množství.

Díky tomu, že u nás tentokrát nebyla žádná vhodná kvetoucí pícnina, ani včely neměly možnost naplnit očekávané výnosy. Podařilo se sice něco málo vytočit, ale odpovídá to tak 35 - 45% loňských výnosů. A včel ubývá, a to je škoda...

Postupně se plní vodní nádrž, naše studna dobře vypomáhá, dává cca 0,2 l/sec standardně, někdy i 0,4 l/sec.

Blíží se prázdniny, děti i učitelé se těší na odpočinek po školním roce. Přejme tedy všem, aby si léta užili a nabrali nové síly do dalšího období.

Po prázdninách, 5. a 6. 10. nás čekají obecní volby, v našem zastupitelstvu by mělo zasednout opět 5 zastupitelů, kdo to bude, to se teprve uvidí...

Červenec + Srpen 2018:  

 Jsou tu prázdniny, počasí se lepší a vypadá to na mimořádně teplé počasí. na jedné straně teplo, na druhé straně ale sucho a málo vody.

Ukončili jsem rekonstrukci budovy obecního úřadu, která byla naposledy provedena kolem roku 1993. Tentokrát si náklady na kompletní rekonstrukci vč. nových oken, dveří či podlah, topení, fasády apod. vyžádala 1,053 mio Kč. K tomu pak vybavení novým nábytkem a počítačovým vybavení za cca 0,5mio Kč. Ale vše vypadá pěkně a mělo by takto vydržet alesoň 20 let bez dlaších investic a jiných zásahů.

K budově byla zakoupena nová čekárna Uhlyk firmy Urbania za cenu 135tis. Kč, úpravy podkladů, betonáž a další práce zatím ještě provádí firma Smutný Rudka. Věřím, že čekárna se bude líbit i ostatním a s jejím užíváním budou spokojeni.

Do kuchyně hospody jsme zakoupili poloprofi digestoř, která by měla zbavit kuchyni nepříjemných pachů.

Podařilo se nám zajistit z KÚ JmK i dotaci pro zachování provozu obchodu ve výši 59 tis. Kč, což je polovina celkové částky, kde tuto druhou polovinu hradí obec z vlastních prostředků. Nakoupí se nové potřebné vybavení k uchování potravin a další potřebné vybavení.

Na Zámečku proběhne týden před poutí sv. Anny 2. ročník Kovářského sympozia, na které obec poskytla příspěvek formou zajištění pití pro kováře. Současně se připravujeme na tradiční pouť sv. Anny. Letos opět tradiční zábava v kultruním sále, v neděli pak posezení s kapelou z Přibyslavic. Na poslední chvíli nám zrušil vlastník pouťových atrakcí účast, starosta musel tak improvizovat a podařilo se mu zajistit max. možné v tak krátkém čase, a to pana Kočku z Brna, který přivezl atrakce. Jak se ukázalo, problémem byl malý zájem dětí o tyto atrakce, a tak majitel atrakcí nebyl příliš spokojen s výdělkem.

Je teplo, teploty se pohybují kolem 35 °C, na Azuru je plno. Problém je ale s vodou, protože řada občanů nedodržuje požadavek na šetření vodou a zalévá trávníky apod.

Myslím si, že lidé si prázdnin užívají, takové teplo tu dlouho nebylo.

V lese jsou nebývalé škody na porostech, které způsobildřevokazný brouk, který zničil např. v obecním lese cca 350m3 dřeva. Takové množství dřeva nemůže obec lehce vytěžit, protože škody jsou ve všech porostech a zpracovatelů dřeva je málo, ceny jdou dolů.

Pomalu se chýlí konec prázdnin, které se vydařily. I ti co zůstali v obci, si mohli koupání užít na Azuru.

Září 2018:

Září je posledním měsícem fungování tohot zastupitelstva. V říjnu, 5. a 6. 10. proběhnou volby do ZO obce.

Obec schválila příspěvek ve výši 11 000.-Kč obci Prameny, která se zadlužila a nemůže se svými silami z této dluhové pasti dostat.

Ve výběrovém řízení jsme vybrali dodavatele díla Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké, a to firmu Mertsatv z Předklášteří u Tišnova, která nabídla dodávku díla za 38 566 994.-Kč vč. DPH. Smlouva byla podepsána 25.9.2018 v sídle firmy Mertastav starostou obce a valstníkem firmy Mertastav, pane Mertou. Práce by měly být započatxy v říjnu letošního roku. Věříme, že i přes potíže, které jistě  tato stavba přinese, budou pak všichni spokojeni.

Konečně se nám podařilo sundat závěsné zařízení - sušák hadic, který, ač jsitou dobu plnil svou funkci, byl obtížně využitelný. Starosta nalezl lepší variantu "zemního sušáku", a tak betonový sloup se zařízenímmohl být odstraněn. Nový sušák hadic, který bude stát u stěny a bude snadno obsluhovatelný ze země pro každého hasiče, se právě dokončuje.

Nyní si počkáme na nové zastupitelstvo. Starosta poděkoval všem zastupitelům za odvedenou práci pro obec, stejně jako i řadě občanů, kteří pomáhali při různých dalších akcích nebo alespoň podpořili aktivity obce či jejích spolků. Děkujeme i za podporu, kterou jste nám vyjadřovali během našeho působení v obci.

Říjen 2018:

5. a 6. října se uskutečnily komunální volby, v naší obci se podařilo dát dohromady jednu kandidátku a věřte, že ji nebylo jednoduché sestavit. Starosta oslovil některé lidi, kteří ale nechtěli kandidovat vzhledem k rozpracovanému projektu výstavby kanalizace a ČOV a s tím spojených možných problémů, proto současný starosta z "boje neutekl".

A domnívám se, že se podařilo dát dohromady slušnou kandidátku lidí, kteří by mohlio vzájemně dobře spolupracovat a komunikovat.

A jak volby dopadly?

Kandidátka "Občané pro obec"5 mandátů
100 % hlasů
Zvolený zastupitelPreferenční hlasy

Ing. Vladimír Ryšánek
61let, podnikatel, Lesní Hluboké

    89

Petra Šínová
45let, podnikatelka, Lesní Hluboké

    80

Josef Hotárek
41let, technik, Lesní Hluboké

    77

Jan Šafránek
49let, podnikatel, Lesní Hluboké

    88

František Blecha
48let, technik, Lesní Hluboké

    86

A že by díky jedné kandidátce byly fraškou? Ani náhodou, důležité bylo, kolik spoluobčanů , voličů, příjde k volbám a  podpoří  tyto kandidáty. Je to skutečně i pro ně velmi důležité, aby věděli, jaký mandát získali. A protože se voleb v naší obci účastnila nadpoloviční většina voličů, konkrétně 59% voličů, jedná se o poměrně silný mandát, který dává kandidátům oprávnění k vyvíjení zásadních aktivit, které obec opět posunou kupředu a zlepší život všech v naší obci. Za Vaši účast a podporu jménem všech nových členů ZO Vám děkuji.

Ing. Vladimír Ryšánek, exstarosta obce, 7.10.2018

 

27. října proběhla ještě "velkolepá" oslava 100 let republiky v našem kulturním sále za velké účasti našich spoluobčanů. Hlavní organizátorkou akce byla paní Petra Šínová, k terá perfektně připravila výstavku dobových fotografií, samozřejmě nechyběly i historické informace k této významné události. Starosta měl půvdně připravený projev k tomuto významnému datu, který však vzhledem k většímu šumu nebylo možné přečíst, musel tedy improvizovat a ppřipravený projev si můžete přečíst zde na stránce dále. Starosta zařídil hudbu z Brna-Líšně, která navodila příjemnou atmosféru, k občerstvení připravily některé ženy řadu dobrot a navíc si každý mohl objednat pečenou kachnu, dobové to jídlo tehdejších časů, které připravila paní Zdenka Ryšánková spolu s paní Šafránkovou. Podle toho, že nic nezůstalo, bylo vše velmi dobře připraveno, a mně nezbývá než všem zúčastněným na přípravě poděkovat za pěknou akci.

Projev starosty k 100 letům vzniku republiky:

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se u příležitosti oslavy 100 let vzniku a trvání naší republiky přidal ke gratulantům k tomuto svátku nás všech.

Dnes žijeme v České republice, nástupkyni původní Československé republiky, vysněného samostatného státu Čechů a Slováků. Ano, Československá republika se zrodila na troskách Rakousko - Uherského mocnářství na konci první světové války, v době sílících tendencí na osamostatnění národů s právem sebeurčení.

Vzpomeňme historické kořeny formování našeho státu. Možná už na začátky v 9. století, na období vzniku Velké Moravy, na 10. století, kdy se kolem středočeského kmene Čechů začalo vytvářet české knížectví, na konci 18. století pak na národní obrození, které umožnilo vznik moderního českého národa a obnovu češtiny.

To vše se podařilo završit právě před 100 lety, kdy vznikla příhodná doba k tomu, aby se podařil dobrý úmysl zakončit vznikem nové republiky, kdy český exil, tehdy v čele s bývalým říšským poslancem Tomášem Garriguem Masarykem, francouzským generálem Milanem Rastislavem Štefánikem a diplomatem Edvardem Benešem, prosadil i díky příhodným okolnostem u mocností Dohody 28. října 1918 vznik samostatného státu Čechů a Slováků a územní spojení bývalých Zemí koruny české a Horních Uher vyhlášením Československé republiky, suverénního státu Čechů a Slováků a národnostních menšin zde žijících.

Ano, v popředí vždy jsou viditelné osoby, které jsou nejvíce oslavovány, nicméně je vhodné nezapomenout např. na důležitou roli České obce Sokolské v domácím boji a především na velký význam československých legií, které v Itálii, Francii, na srbské frontě a hlavně v Rusku byly propagátory samostatného státu Čechů a Slováků a tisíce z těchto legionářů, a nejen jich, za tuto ideu položilo život.

Československá republika si svoji suverenitu uhájila a po přijetí nové ústavy v roce 1920 se vydala v čele s prvním prezidentem T.G. Masarykem na demokratickou cestu. Nebyla a ani dnes to není cesta jednoduchá.

Československá republika musela projít strastiplnou cestou, abychom mohli v současné svobodné České republice navázat na masarykovské základní myšlenky a vrátit se k myšlence demokracie, za niž před sto lety položilo desetitisíce lidí svůj život.

Je však naplňována myšlenka skutečné demokracie i v současnosti? Není tomu tak vždy, někdy je skutečná demokracie nahrazena tzv. pseudodemokracií, morální a mravní čistota řady politiků, zástupců občanů na všech úrovních, tedy těch, kteří by měli jít příkladem, je v řadě případů upozaděna s cílem získat funkci, ze které pak mohou profitovat. Zájmy a potřeby občanů je někdy ani příliš nezajímají. A to je možné pouze proto, že řada z nich, ale nejen z nich, se někdy mylně domnívá, že demokracie uplatňovaná v současné době nejen u nás, je tou pravou vrcholnou demokracií. Takováto naše "vrcholná demokracie" "vyniká“ ve srovnání se stupněm skutečné demokracie fungující v některých státech. "Vyniká" tím, že se řada těchto lidí domnívá, že v demokracii je možné vše, přičemž rozměr osobní zodpovědnosti není třeba dodržovat. Paradoxně se pak ty demokratičtější země zdánlivě mohou jevit jako málo demokratické, neboť se "nemůže vše", nesmí se krást, musí se dodržovat jednoznačné zákony, které platí pro všechny bez rozdílu, musí se platit daně, existuje spravedlnost a vymahatelnost práva pro každého.

Jak tedy může pomoci každý z nás? Snad tak, že každý začne u sebe, ve své rodině, ve svém okolí, demokratické ideály musíme hájit každý svou soustavnou aktivní prací a aktivním zájmem o dění v naší obci, vlasti.

Není a nebude to jednoduché, protože mnohé z nás ukolébává rádoby „slušná životní úroveň“, která je však mnohdy položena toliko na roveň spotřeby konzumního zboží a konzumní kultury a někdy až neuvěřitelnou schopností podřídit vše internetu, mobilům, kdy se vytrácí lidský rozměr diskuze mezi námi všemi.

Vzdělávejme se proto, učme sebe i své děti slušnosti, ohleduplnosti k sobě i druhým, lásce k vlasti, obci i své rodině. Držme se ideálů, se kterými do boje o naši republiku, naši demokracii, šli naši předkové, a to i s nasazením života, neboť tam jsou kořeny, ze kterých bychom měli brát příklady, ponaučení a sílu. Uvědomme si, že jedině společně, společnou prací, pozitivními příklady na každé úrovni tvoříme podhoubí k lepšímu životu pro naše děti i budoucí generace.

Ne všichni si totiž uvědomují jaká cesta musela být překonána, abychom se mohli dožít této doby. Můžeme někdy vidět, že řadě našich spoluobčanů, zejména těm mladším, připadají tyto "bojovné" časy jako cosi pradávného, co má s naší současností jen málo společného, někdy lehkomyslně zlehčujeme významné okamžiky našich národních dějin, ač je to minulost nás samých, našich blízkých, našich rodin, našich bezprostředních i vzdálenějších předků. Ale právě tyto okamžiky a prožitky vytvářejí naši vlast, Českou republiku, která je základním kamenem našich nadějí i jistot. Nenechme si ji nikdy vzít.

Dovolte mi, abych využil této slavnostní příležitosti a vzpomenul i na ty, o kterých se tolik nemluví, ale přispěli ke společnému cíli, na naše vojáky, a to nejen ty, kteří během první světové války položili své životy za vznik naší republiky, ať už to bylo na kterékoliv straně fronty. Památka všech těchto lidí, kteří neváhali za nás položit i svůj život, by se měla natrvalo vrátit do povědomí nás všech. Stačí se zastavit v naší obci u pomníku padlých, kde se můžeme poklonit památce padlých v 1. světové válce, těm, kteří položili své životy za naši svobodu.

V závěru, při pohledu na uplynulých 100 let v naší obci bych rád vyzvedl práci našich předků i "současníků" pro naši obec, pro nás všechny, tedy všech, kteří pomáhali budovat naši obec, na základě čehož se podařilo vybudovat současné zázemí pro všechny občany v kulturně společenské, sportovní a dalších oblastech. Myslím, že z toho je patrné, že je jen na nás všech, že, tak jak si to tu uděláme a zařídíme, tak se nám, našim dětem i budoucím generacím tady bude žít.

Myslím, že můžeme být právem hrdi na vše co se tu podařilo zbudovat, vytvořit na všech úrovních. Buďme hrdi na všechny, kteří něco pozitivního vytvořili, něčím pozitivním přispěli pro nás všechny. Domnívám se, že je skutečně na čem stavět.

Ať i další období je obdobím dobrých časů, obdobím míru. Ať žije Česká republika, ať vzkvétá naše obec a všem se tu dobře žije.

Přeji vám všem příjemnou oslavu tohoto jubilejního svátku.

Děkuji za pozornost.

Ing. Vladimír Ryšánek, 28. říjen 2018

 

Listopad 2018:

Proběhla 1. schůze ZO Lesní Hluboké. Na starostu navrhla paní Petra Šínová Ing. Vladimíra Ryšánka. Ostatní členové v hlasování potvrdili návrh a zvolili Ing. Vladimíra Ryšánka starostou obce. Pak, dle zažitého zvyku, byla podle počtu preferenščních hlasů nabídnuta pozice místostarosty v pořadí druhému, panu Janu Šafránkovi, který nabídku přijal, ZO ho schválilo do funkce místostarosty.

Staronový starosta poděkoval ZO a všem voličům, kteří mu dali i po tolika letech důvěru. Zdůraznil, že nás čeká velmi náročný úkol, a tím je realizace stavby Kanlizace a ČOV, která je, dá se říci, poslední velikou stavbou v obci. Ano, patří k ní i následná rekonstrukce místních komunikací obce tak, aby konečně obec získala už postupněně očekávaný vzhled a podobu. Samozřejmě v průběhu tohoto volebního období bude třeba dokončit, příp. nově realizovat některé menší akce, které na své dokončení čekají nebo je nutné je zrealizovat z důvodu zajištění funkčnosti obce. 

Pak se již nové ZO zabývalo postupně aktuálními úkoly. Smlouva na realizaci kanalizace a ČOV, jak již bylo uvedeno, byla podepsána 25.9.2018 mezi obcí Lesní Hluboké, zastoupené starostou Ing. Vladimírem Ryšánkem a zástupcem-majitelem firmy Mertastav Předklášteří u Tišnova panem Mertou. Po různých přípravách byla vlastní stavba zahájena 1.11.2018 budováním ČOV v prostoru pod vodní nádrží.

Na Zámečku byla otevřena malá kavárna, která dále rozšíří možnosti posezení v obci, byl jsem tam při otevření, je pěkná a věřím, že se bude dařit úspěšně plnit původní záměr provozovatelů, manželů Novákových, poskytnout další možnost posezení v obci vč. jejího využití při požřádání různých akcí... třeba na Zámečku. Přejeme hodně štěstí a naplnění obchdních záměrů při provozování kavárny. Těší nás, že v obci naší velikosti budeme mít další možnost občerstvení.

Po 2 letech jednání s firmou, k terá má ve správě telefonní síť v obci, se nám podařilo alespoň částečně zlepšit vzhled obce tím, že řada kabelů, různě prověšených na dřevěných sloupech zmizí a vše bude nahtrazeno jediným kabelem, který bude převěšen an sloupy elektrického vedení a umožní zájemcům připojení na optickou síť s interentem o rychlosti až 250Mbs, což by mělo významně podnikatelům v naší obci usnadnit práci s internetem. Zbývá ještě rozšíření této kabeláže do nové zástavbové části.

V rámci dotace z KÚ JmK se nám podařilo vybavit obchod novými chladničkami, mrazákem a nářezákem. Věříme, že výměnou starého, často již částečně nefunkčního zařízení, získají všichni nakupující  novou kvalitu nabídky lépe chlazeného zboží.

V nejbližší době nás čeká řada akcí spojených s blížícími se Vánočními svátky a koncem roku, tradičně je to slavnostní rozsvícení Vánočního stromu v sobotu 1.12.2018 v 17 hodin u kulturního sálu, dále Mikuláš, pak i posezení seniorů a možná i další akce. Přejme si, aby se vše vydařilo.

Prosinec 2018:

Vánoční čas přichází. Advent proběhl opět u hospody, dle mého názoru nepřišllo tolik lidí jako loňský rok, ale ti co tam přišli, si to podle mého názoru užili. Děti přednesli básničky, zazpívaly nám, všichni se pak občerstvili a psokojeně si pak všichni poseděli v hospůdce. pěkný večer. Děkujem všem za pomoc při přípravě tohoto dne.

Dokokčujeem postupně vybavení rekonstruovaných prostor OÚ nábytkem , PC technikou a dalšími součástmi důležitými k provozu celého úřadu. Dle odezvy se nově zařízený úřad líbí, předpokládáme i dlouhou dobu, po kterou nebude třeba dělat další změny.

Opět řešíme problémy s financováním provozoven obce, protože pro příští rok jsou ohlášeny nárusty cen energií, minimální mzdy, což bude už obtížné při současné podpoře udržet. ZO se ovšem prozatím příliš nezabývá možností změny podpory. osobně se domnívám, že prodejny a osazenstvo těchto provozoven přináší do obce pozitivní klima, které i přes některé negativní názory některých jedinců většina oceňuje.

Podařilo se dokončit a vypořádat práce na vybudování nové čekárny autobusů, snad bude čekárna dobře sloužit po dlouhá léta.

Končí rok 2018, blíží se tedy vánoční čas a konec roku.

Děkuji všem za celé ZO, kteří naši práci podpořili a příp. i pomohli, těšíme se na další spolupráci v příštím roce 2019.

Přejeme příjemné prožití Vánoc a šťastné vykročení do nového roklu 2019.