V tomto bloku naleznete seznam OZV (obecně závazných vyhlášek), nařízení, opatření a dalších dokumentů vydaných obcí.

Číslo

Název OZV, nařízení,... Platnost
2/2020OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná
1/2020OZV o místním poplatku ze psů platná
1/2019OZV zrušující OZV č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity platná
1/2015OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platná
3/2010OZV o místním poplatku za využití veřejného prostranství platná
  Jiné, zde neuvedené, ale dříve vydané OZV a nařízení, považujte za neplatné či ukončené