Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona
Program zlepšování kvality ovzduší
zóna Jihovýchod - CZ06Z (dále jen „Program“), který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu. Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Jihovýchod - CZ06Z (dále jen „zóna CZ06Z“).

K tomu MŽP vydává následující dokumenty - kliknutím vyberte soubor:

- Opatření obecné povahy (OOP)

- Příloha 1 k OOP (k dispozici na obci)

- Příloha 2 k OOP

- Příloha 3 k OOP

- Příloha 4 k OOP

- Příloha 5 k OOP

TOPlist