Chráněný přírodní park Údolí Bílého potoka se táhne od Veverské Bítýšky až k Velké Bíteši. Zahrnuje téměř 15 kilometrů dlouhý úsek toku Bílého potoka v sevřeném a hlubokém malebném údolí, které prochází mírně zvlněnou náhorní plošinou.

Zatímco na horním konci území je dno údolí v nadmořské výšce 430 metrů, na dolním toku nad Veverskou Bítýškou leží jen v nadmořské výšce 245 metrů.

Strmé svahy údolí, na mnoha místech skalnaté, jsou souvisle zalesněny, tok potoka lemuje pohodlná cesta, vhodná pro pěší i cyklistické výlety.

Kromě několika starých mlýnů a usedlostí přibližně v polovině malebného údolí asi 8 km od Veverské Bítýšky leží osada Šmelcovna , obec s několika domky a malým kostelíkem. Od středověku až do počátku 19. století se zde zpracovávala stříbrná a železná ruda, což ostatně napovídá i název místa, odvozený od německého „schmeltzen" - tavit.

Místo je proslulé díky tradiční turistické akci Vítání jara, která se zde koná již od roku 1902 vždy první jarní neděli. Pamětní deska připomíná, že spolu se svými přáteli se této akce účastnil i básník Petr Bezruč.

Přírodní park Údolí Bílého potoka zasahuje na území obcí Braníškov , Deblín , Domašov , Javůrek , Lažánky , Lesní Hluboké, Maršov , Přibyslavice , Svatoslav Veverská Bítýška.

Pro zájemce o bližší informace k přírodě a celkovému dění existuje i spolek přátel Údolí Bílého potoka.