Vážení spoluobčané,

dostává se nám k nahlédnutí hasičská kronika od r. 1911, kdy byl u nás, v naší obci hasičský sbor založen.

Původní budovu, která byla základem pro dnešní obecní úřad, můžete vidět na následujícím obrázku:

HasicskyDum LesniHluboke

A nyní Vám můžeme nabídnout ručně psanou kroniku, která dnes již historicky popisuje celkovou činnost sboru. Je to vskutku pěkné počtení, snad se Vám bude líbit také.

Rádi bychom touto cestou vzdali úctu našim předkům, kteří tvořili vždy důležitou a důstojnou oporu naší obce.

Děkujeme Ing. Luboši Solařovi ml. za digitalizaci kroniky.

Přejeme pěkné počtení.

Lesní Hluboké 7.2.2017, Ing. Vladimír Ryšánek, starosta obce

Obsah kroniky:

Oběžníky 1961 - 1992

SVAZEK 1 - 1911 - 1922

SVAZEK 2 - 1922 - 1938

SVAZEK 3 - 1938 - 1968

SVAZEK 4 - 1968 - 2013