Obec dokončila ve 2020 stavbu splaškové kanalizace, která tak doplnila dešťovou kanalizaci.

Stavba dosud není zkolaudovaná, pracuje v režimu předčasného užívání.

Občané po dořešení záležitostí souvisejících i kolaudačním řízením budou postupně vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí služby likvidace odpadních vod obcí.

V současné době probíhají jednání na MŽP SFŽP o konečné podobě financování, na základě čehož může dojít ke změněn ceny stočného, včas budou všichni informováni. Předpoklad úhrady stočného je nejdříve 07-2021.

V dalším textu uvádíme dokumenty vztahující se k dokumentům pro všechny uživatele veřejné kanalizace v naší obci, které mají návaznost na uzavíírané smlouvy o poskytnutí služby občanům k likvidaci odpadních vod a jejich čištění na ČOV:

 

Základní informace k provozu kanalizace a ČOV Lesní Hluboké

Ceník stočného pro rok 2021

Kanalizační řád

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a likvidace odpadních vod

Reklamační řád

 

TOPlist