Nabídka pronájmu nepronajatých nemovitostí ve správě PF ČR 

v KÚ Lesní Hluboké 

Typ

Parcela

Výměra [m2]

Druh

Využití

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 43/2/0

3318

trvalé travní porosty

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 43/3/0

195

trvalé travní porosty

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 339/0/0

1050

trvalé travní porosty

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 365/0/0

2672

trvalé travní porosty

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 413/0/0

3254

trvalé travní porosty

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 451/1/0

10582

trvalé travní porosty

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 451/3/0

1355

trvalé travní porosty

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 452/1/0

10156

trvalé travní porosty

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 452/2/0

3900

trvalé travní porosty

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 452/5/0

531

orná půda

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 452/6/0

3377

orná půda

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 452/7/0

3003

ovocné sady

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 452/8/0

3750

orná půda

neurčeno

N

Katastr nemovitostí - pozemkové 452/9/0

4275

orná půda

neurčeno

Datum poslední aktualizace: 29.6.2007 14:30

Pozn.: Typ S=Stavební pozemky včetně budov a staveb, N= Zemědělské pozemky