Dobrý den vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že se připravují poměrně zásadní změny v možnostech zveřejňování různých informací a dat ve vztahu k nové směrnici Evropské unie ve věci  obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), vše prozatím směřuje k tomu, aby bylo co nejméně informací zveřejňováno tak, aby se necítil někdo poškozen případným zveřejněním osobních dat a informací o jeho osobě, smluvních závazcích apod. Proto jsme i na doporučení začali zveřejňovat upravené výpisy usnesení tak jak je vidíte níže. Pokud i tam se objeví citlivá data, musíme výpis patřičně upravit.

Záležitost s GDPR postihne pravděpodobně všechny, kdo nějakým způsobem nakládají s daty a citlivými informacemi o občanech, firmách.... Např. naše obec, jako i všechny další, pokud se tedy nepodaří něco jednoduššího vymyslet, bude muset přijmout nebo jinak zabezpečit kontrolu na svém úřadu v této záležitosti, dle doporučení by měla každá obec přijmout na potřebný úvazek člověka s odpovídajícím vzděláním, který bude mít přístup ke všem zpracovávaným datům a bude kontrolovat a řídit cesty jejich zpracování.

Je ovšem paradoxem, že nyní existují veřejné informace, např. výpisy majetku vč. jmen, adres apod. na Katastrálním úřadě, které jsou veřejně dostupné a to prozatím nikomu nevadí...

Já osobně to vidím jako špatný krok, jako oddálení samosprávy od občana, nicméně musíme vyčkat, až jak vše dopadne a jak se celá záležitost zabydlí do našeho systému. Originál zápisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, nemůžeme z nich ale pořizovat kopie. Vše je v začátcích, vše se bude postupně nějakým způsobem řešit, informací je prozatím málo.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

Výpis Usnesení ze zápisů č. 8 + 9 z jednání ZO:

Usnesení č. 3/Z8/2017:

Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na dodávku dopravního automobilu pro SDH Lesní Hluboké, firmu Motor-Truck s.r.o., s nabídkovou cenou 1 073 847.-Kč vč. DPH a smlouvu k realizaci této zakázky pro tutéž firmu.

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Komentář: Naši hasiči by měli na konci ledna 2018 obdržet nový dopravní automobil, měl by to být typ Reanult, dodávka, přizpůsobená potřebám hasičů, bez hasičského vybavení. Staré auto hasičů bude buď zlikvidováno nebo prodáno. Financování auta 450tis.Kč MV ČR + 300tis.Kč JmK + zbytek 323 847,00Kč naše obec.


Usnesení č. 3/Z9/2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2017 ze dne 17.7.2017, na základě kterého se příjmy zvyšují o 200,-- Kč, výdaje se zvyšují o 103.000,-- Kč, snížení financování o 102.800,-- Kč a rozpočtové opatření č. 4/2017 ze dne 8.8.2017, na základě kterého se příjmy zvyšují o 20.200,-- Kč, výdaje se zvyšují o 124.000,-- Kč, snížení financování o 103.800,-- Kč.

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 4/Z9/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci uzavřenou s Obcí Blatnička v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky s názvem "Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2018".

Hlasování č. 4: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Komentář: Jako každý rok, i letos jsme přistoupili k centralizovanému nákupu energií, kterým opakovaně dosahujeme nezanedbatelných úspor.

 

Usnesení č. 5/Z9/2017

ZO zřizuje fondu obnovy vodohospodářského majetku a schvaluje statut fondu obnovy vodohospodářského majetku.

Hlasování č.5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Komentář: Obec bude plnit periodicky fond financemi pro zajištění možných oprav vodovodní sítě obce.

 

Usnesení č. 6/Z9/2017

ZO schvaluje postupné vypisování výběrových řízení pro zajištění agend stavby a realizace stavby kanalizace a ČOV, stejně tak i pro zajištění finančního podílu obce ve výši cca 13,6 milionu Kč  a pověřuje starosty k jednáním v uvedených záležitostech.

Hlasování č. 6: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Komentář: Obec obdržela ze SFŽP ČR Rozhodnutí o dotaci na realizaci kanalaizace a ČOV ve výši cca 37 mio Kč, z toho spolupodíl obce tvoří 13,6 mio Kč, tyto finance musí obec dodat ze svých zdrojů nebo z půjčky, dotace, apod. K zajištění souvisejících záležitostí s přípravou a realizací kanalizace a ČOV pověřuje ZO starosty obce. 

TOPlist