Velkoobjemový kontejner v obci 8. - 10. dubna

ve všech dnech mezi 10. a 18. hodinou

bude na otočce autobusů přistaven velkoobjemový kontejner

na domovní velkoobjemový odpad.

Žádáme občany, aby do kontejneru odpad skládali, ne jen odkládali,

tzn. aby dřevěné i ostatní věci (např. skříně, postele, stoly) nejprve rozložili a pak teprve skládali do kontejneru.

Dále žádáme občany, aby do kontejneru

 neodkládali

bioodpad, nebezpečný odpad jako jsou televizory, pneumatiky, autobaterie,

barvy nebo chemikálie a dále pak i odpad, který obec třídí jiným způsobem - kovy, sklo, plast, papír. 

Komplexní informace k odpadům: viz nakládání s odpadem.