Velkoobjemový kontejner

Od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna

bude na otočce autobusu přistaven velkoobjemový kontejner

na domovní velkoobjemový odpad.

 

Žádáme občany, aby do kontejneru

neodkládali

bioodpad, nebezpečný odpad jako jsou televizory, pneumatiky, autobaterie,

barvy nebo chemikálie a odpad, který obec třídí jiným způsobem - kovy, sklo, plast, papír.

 
Komplexní informace k odpadům: viz nakládání s odpadem.
TOPlist