OZNÁMENÍ

ZO Lesní Hluboké na svém zasedání dne 11.6.2018 Usnesením č. 9/Z6/2018

stanovilo v souladu s ustan. § 67 a § 68  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 

že ve dnech 5. a 6. 10. 2018 bude do ZO Lesní Hluboké pro období 2018 - 2022

voleno celkem 5 členů zastupitelstva.

 

V Lesním Hlubokém 16.6.2018, Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

TOPlist