Vážení včelaři,

na základě povinnosti Vám tímto oznamujeme aplikaci přípravku na ochranu
rostlin zvlášť nebezpečného pro včely:

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
podle § 51 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 7 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění1, v provedení
dle§ 10 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravek“)

Oznamuji tímto aplikaci přípravku nebezpečného2 nebo zvlášť nebezpečného pro včely3
· místně příslušnému obecnímu úřadu
· dotčeným chovatelům včel

Bližší info na OÚ Lesní Hluboké.

PostřikVčely

TOPlist