Historie a současnost obce

Historie obce Lesní Hluboké se vyvíjela po staletí. K dispozici máme několik pramenů, ze kterých můžeme usuzovat jak daný vývoj probíhal a utvářel ráz obce do dnešní podoby.

V období současného vývoje se pak můžete dozvědět o vývoji obce po revoluci v roce 1989.

Historie obce po "Sametové revoluci":

Historická mapa obce:

Mapa katastru z roku 1825