Knihovna

Obecní knihovna Lesní Hluboké, jejímž zřizovatelem je Obec Lesní Hluboké, působí v naší obci v prostorách budovy OÚ již desítky let.

Na pozici knihovnic se vystřídalo jen málo knihovnic. Nemůžeme zapomenout na paní Cyprisovou Květu, která vedla knihovnu v opravdu složitých podmínkách. Její zájem o fungování knihovny a uspokojení potřeb čtenářů však u ní převážil nad složitostmi, kterými  při provozu knihovny musela procházet.

Po jejím odchodu nastoupila na její místo paní Hotárková Jana, která vede knihovnu dodnes.

V současné době nabízí knihovna opět celou řadu zajímavých knihovních titulů vč. různých časopisů a jiných dokumentů, které jsou čtenáři žádány. Vzhledem k velikosti obce si nikdy knihovna nemohla stěžovat na čtenářský nezájem.

S přílivem nových informačních technologií byl do naší knihovny zaveden internet k bezplatnému všeobecnému použití.

V roce 2009 jsme realizovali za finanční podpory Ministerstva kultury ČR vybudování nového samostatného PC pracoviště vybaveného novým počítačem a knihovním systémem, který usnadní práci s knhovním fondem správci i čtenářům, kterým nabídne lepší možnosti při vyhledávání a získání zájmového titulu.

Věříme, že zavedením nových možností pro všechny návštěvníky knihovny jsme vytvořili podmínky pro rozšíření počtu návštěvníků, a to ať už z řad čtenářů, tak i dalších zájemců o informace, které využitím internetu mohou získat.

Postupně budeme rozšiřovat možnosti knihovny tak, abychom uspokojili všechny zájemce o informace.

 

V této sekci jsme por Vás připravili několik užitečných odkazů, které Vám snad pomohou při zjišťování různých informací.

   

Významné informační instituce ČR

          Národní knihovna ČR

          Státní technická knihovna

          Knihovna pro nevidomé K.E.Macana

          Souborný katalog SKAT

          Knihovny.cz

 

   Státní správa a samospráva      


          Portál veřejné správy ČR - na úřad přes internet

          Státní správa

          Vláda ČR

          Poslanecká sněmovna

          Senát

          Prezident republiky

 

Evropská unie


          Euroskop - vše o členství ČR v EU, oficiální server EU a Úřadu vlády ČR

          Portál EU

          Aktuální informace a zprávy o EU

          Zastoupení Evropské komise v ČR

          Evropský parlament

          Evropské informační středisko UK v Praze

               Fondy EU – oficiální stránky Min. pro místní rozvoj