Školství

V obci Lesní Hluboké byla jednotřídní škola pro 1.-5. tř. v budově postavené v roce 1885.Tato škola se s krátkými přestávkami udržela v obci až do roku 1975, kdy opustili školu poslední žáci a škola byla uzavřena. Od té doby navštěvují děti z obce většinou školu pro 1.-5. a 6.-9. tř. ve Velké Bíteši. Někteří ze žáků navštěvují školy v Brně aj.

Stěžejní pro děti z naší obce je však zmíněná devítiletá základní škola ve Velké Bíteši . Pro malé děti pak mateřská školka na náměstí  nebo mateřská školka u stadionu.

Pro děti bude možná k dispozici i lesní školka v naší obci, kterou plánují zástupci benediktinů od září 2017 otevřít u nás na Zámečku.

Pro zájemce z řad hudebně, výtvarně, pohybově či jinak nadaných dětí, je ve Velké Bíteši k dispozici základní škola umění.

Po ukončení základní školy mohou děti využít řady škol v okolí i v Brně k dalšímu vzdělávání. Tak někteří navštěvují stření školy v Brně a na Zastávce u Brna, učňovské školy v Brně, v Rosicích apod.

Rozhodnou-li se pak studenti po ukončení středních škol pokračovat ve studiu na vysoké škole, pak je nabídka těchto škol v Brně velmi bohatá, další možnosti jsou pak v jiných městech.