Kultura, sport a spolky v obci

V OBCI:        areál k relaxaci, občerstvení, voda, tenis, fotbal, dětské hřiště...

MIMO OBEC:

V naší obci je občanům i návštěvníkům obce k dispozici několik kulturních a sportovních zařízení na poměrně velmi slušné úrovni. Ostatní zájmová zařízení sportovního i kulturního i charakteru mohou naši občané využívat v okolí, především ve Velké Bíteši nebo v Brně.

V obci pracují některé spolky, jako např. dámský spolek, kde mají zájemci též možnost uplatnit své schopnosti a zájmy.

Dalším dobře fungujícím dobrovolným spolkem jsou naši včelaři, kteří svou nezastupitelnou činností se včelami pomáhají k opylení našich ovocných keřů, stromů, zeleniny apod. Naši včelaři spadají pod středisko Rosice u Brna.

Dlouhá léta působil v naší obci i myslivecký spolek, který však od roku 1993 svou činnost byl nucen pozastavit vzhledem ke komercializaci této činnosti, kdy zdejší honitba byla pronajata nájemcům bez vztahu k naší obci. Nyní zde tedy myslivci působí, ale bez účasti našich zástupců.

Okolí obce vybízí všechny k různým vycházkám a výletům , kdy lze využít řadu tras nejen v blízkém, ale i vzdálenějším okolí. Krajina se spoustou lesů nabízí zdravé prostředí pro všechny.

Ale buďme konkrétnější...

Pro děti i dospělejší sportovce je v obci travnaté fotbalové hřiště menších rozměrů, které však zcela postačuje všem zájemcům, o čemž svědčí i tradiční pouťové turnaje v kopané za účasti řady přespolních mužstev.

Děti mohou dále využít i dětské hřiště v sousedství s několika atrakcemi pro jejich zábavu.

Milovníci tenisu mají k dispozici tenisový kurt s asfaltovým povrchem.

V letním období je v sezóně, zpravidla od května do října, otevřen celodenně obecní sportovně relaxační areál  Azuro168, kde milovníci sluníčka naleznou mj. velmi pěkné místo s travnatým povrchem k odpočinku, dále i nově vybudovaný bazén požární nádrže 22x25m s azurově čistou vodou, jejíž kvalita je udržována čističkou vody při současné kontrole. Součástí areálu je i zmíněný víceúčelové asfaltové hřiště a dětské atrakce. Samozřejmostí je i stánek s občerstvením a odpovídajícím sociálním zařízením spolu s přístřeškem pro posezení, které ocení každý milovník dobrého moku či  jídla. Provozovatel-nájemce organizuje v areálu i různé akce, počínaje soutěžemi a konče různými koncerty.

Všechny uvedené sportovní plochy jsou soustředěny ve společném prostoru, takže zde může najít vyžití celá rodina.

V zimních měsících lze pro zájemce z řad cvičení aerobicu či podobných využít obecní kulturní sál. Každoročně je tento sál využíván především dětmi k tenisovým turnajům, oblibu si získal tradiční turnaj ve stolním tenise v době vánočních a zimních prázdnin. Běžkaři mohou využít okolí obce k projíždění krásnou zasněženou krajinou.

V letním období je kulturní sál využíván v případě zájmu ke konání různých společenských akcí. Po dobudování restauračního zařízení předpokládáme rozšíření akcí při využití tohot objektu.

Pro "pasivní" sportovce je u nás k dispozici obecní knihovna s odpovídající aktualizací knihovního fondu. Pro návštěvníky knihovny je tu i internet ke všeobecnému využití. Možnost tak mají i občané, kteří nemají k dispozici vlastní internet.

Stejně tak funguje spolek hasičů (SDH). Vzhledem k rozvodu požární vody po obci je i činnost JSDH zaměřena tímto směrem. Pomáhá aktivně i při obecních akcích a zpravidla zajišťuje i různé kulturní akce v obci jak pro děti, tak i pro všechny občany.

Ti, kterým nestačí možnosti nabízené obci pak mohou navštěvovat sportovní zařízení například v nedaleké Velké Bíteši , kde je řada sportovních možností, především v zimě je využíván všemi ziní stadion k bruslení. Ale sportovních možností je tu více...

Lyžaři je využívána možnost lyžování na svahu s vlekem buď ve Zbraslavi nebo ve Velkém Meziříčí.