Slovo starosty

Dobrý den vážení spoluobčané,
 
zdravím vás všechny v této obtížné době, která se sice odehrává zejména na Ukrajině, ale svým způsobem se už nyní dotýká  i nás.
Můžeme jako obyčejní lidé jen doufat, že i přes nesmyslně zmařené  životy se situace alespoň rozumně zklidní a eskalace napětí nebude pokračovat.
Podud nastane situace, kdy se k nám dostanou prchající lidé, jistě je nenecháme bez pomoci a poskytneme jim vše potřebné.
Věřím, že všichni máme společný zájem na zklidnění této situace.
Věříme, že jsme udělali dobře,  když jsme nečekali a  poslali jsme za naši obec v této fázi dar 20 000.- Kč na pomoc Ukrajině.
Ing. Vladimír Ryšánek, starosta
 
Nepředpokládáme ty nejhorší varianty vývoje na Ukrajině, přesto na základě dotazů
zveřejňujeme  manuál JE Dukovan pro případ vzniku jakýchkoliv jaderných událostí, je i obsahem tohoto webu v sekci "Praktické informace".

Pro zájemce o zaslání příspěvku přes některé české sbírky pro Ukrajinu, případně dle aktuálních požadavků:

Rád bych poděkoval soukromým aktivitám některých jedinců, kteří se dohodli na výběru vhodných potřebných věcí a ty pak odvezli charitě.
 
Aktuálně březen 2022:
 
02-04-2022
 
Solidární domácnost - informace k příspěvku pro solidární domácnost
 
28-03-2022
Vážená paní, Vážený pane,
každá osoba (občan), která chce nabídnout pomoc ve formě ubytování uprchlíkům, může využít informačního systému pomoci pro uprchlíky (odkaz níže).
Dovolujeme si sdělit, že již existuje databáze nabídek ubytování u dobrovolníků v rodinách apod. Jedná se o databázi Pomáhej Ukrajině (www.pomahejukrajine.cz/nabidka) .
Dovolujeme si tedy oslovit širokou veřejnost s prosbou případné registrace a nabídnutí pomoci ve formě dlouhodobého ubytování, registrací a vyplněním nabídky v centrálním systému.
Cílem této aktivity je, aby uprchlíci, kteří budou nuceni být na nouzovém ubytování a dočasném nouzovém přístřeší (tedy jak tělocvičny tak i ubytovny) mohli následně využít toto lidsky přívětivější ubytování v soukromí.
Financování ubytování v soukromí bude řešeno podle platného nařízení vlády a bude propláceno pravděpodobně úřady práce, po zveřejnění podmínek a podrobností na stránkách příslušných ministerstvech. Děkujeme.
Krizový štáb ORP Rosice
 
25-03-2022
Za obec jsme nabízeli na dohodnutou dobu prostory mukltifiunkčního domu k ubytování uprchlíkům, to bylo odmítnuto z důvodu neexistjujících sprch v budově.
S benediktiny jsme řešili totéž, ti dle slov pana podpřevora Nauma ubytovávají průběžně cca 10 uprchlíků, kteří ale většinou putují pak dále, ne všechny jejich prostory vyhovují potřebám pro ubytování, snaží se tedy řešit podle svých možností.
Na hotelu Annahof je možné umístění pro desítky uprchlíků, údajně zůstalo nedořešeno.
starosta
 
16-03-2022
Hasiči  Lesní Hluboké připravují charitativní sbírku pro ukrajinské uprchlíky do Uprchlického tábora v Zastávce.
Sbírka proběhne na základě konkrétních požadavků tábora, a to nejdříve za 14 dnů. O místě a datu Vás budeme
včas informovat. SDH Lesní Hluboké.
 

Veřejná sbírka organizovaná MěÚ Ivančice - klikněte zde

Další sbírky a možnosti: 
 
SOS Ukrajina - Organizuje Člověk v tísni.
Sbírkový účet:       0093209320/0300
Rychlý odkaz na sbírku, kde lze pohodlně a rychle online přispět, zde.
 
Charita pro Ukrajinu - Organizuje Charita Česká republika.
Sbírkový účet:       55660022/0800variabilní symbol 104
Dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaruDMS CHARITASVET 30DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90
Více informací ohledně sbírky na stránkách Charity ČR.
 
Pomozte Ukrajině s Pamětí národa - Organizuje sbírka Paměť národa organizace Post Bellum.
Odkaz na online portál na sbírku, kde lze pohodlně přispětzde. 
 
Pomoc Ukrajině! - Nadační fond pomoci ve spolupráci s organizací ADRA spustil sbírku, která chce finanční pomoc smysluplně nabízet lidem zasaženým konfliktem.
Přispět lze na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 222
Nebo poslat dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS ZNESNAZE 30DMS ZNESNAZE 60DMS ZNESNAZE 90
Více informací a možnost přispět přímo online na těchto stránkách.
 
Veřejná finanční sbírka Červeného kříže na pomoc Ukrajině -
Český červený kříž aktuálně zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zdravotnický materiál.
Finančně přispět lze na účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502
Více na stránkách Českého červeného kříže.
 
Děkujeme za jakýkoliv příspěvek pro Ukrajinu.