Slovo starosty

Dobrý den vážení spoluobčané,

čas nám opět pokročil a považuji za vhodné vyjádřit se k některým událostem, které paralelně v tomto čase vznikají, probíhají  a dotváří celkové dění ve společnosti.

Blíží se adventní čas, blíží se Vánoce.

Veškerým děním se prolíná problém Covid19, který všechny sužuje, přináší řadu nepopulárních opatření a nedbá na to, co si o něm myslíme.

I naši rodinu postihl Covid, naštěstí jsme nikoho nenakazili, jen sami sebe, i když původcem jsou děti ze školy, kde žena učí, tomu prostě nešlo zabránit. Ale jsem na druhou stranu rád, že jsme tento stav jakžtakž přečkali, i když stále jsme v izolaci, ještě pár dní.

A tak si říkám, jak jsme tomu mohli zabránit, co jsme dělali špatně? Myslím, že vědomě jsme nic nedělali špatně, protože neohleduplní byli naši "skrytí protivníci". V tomto případě rodiče dětí, kteří problém s dítětem neřešili, ač i třeba věděli nebo byli informováni, že dítě je pozitivní. Čili bezohlednost.

A tak se vracím k nám do obce. Nepřeji nikomu toto onemocnění a pokud i přesto někdo onemocní, pak alespoň dobrý průběh. Ale přece nepůjdu této nemoci vstříc jak to někteří jedinci dělají. Proto se domnívám, že zodpovědné vůči všem je, že, ač neradi, přesto musíme řadu aktivit omezovat, abychom zbytečně nepodporovali šíření této nemoci, a to především proto, aby v důsledku toho nebyly např. zahlcené nemocnice.

Proto jsem rozhodl, i vzhledem k platným nařízením, že se letos oficiální rozsvěcování vánočního stromu konat nebude. A i vzhledem k vývoji šíření pandemie v tomto období si za tímto rozhodnutím stojím.

Nevidí to tak ale všichni, což jsem i předpokládal, není to pro mě novina.

Řeči typu "všude to jde, jen tady to nejde" , "my to chceme", "my k tomu obec nepotřebujeme", "za Covid se schová vše"... mě ani nevzrušují ani nerozčilují. Je to věc názoru a ti, kteří takto argumentují, je to jen jejich věcí, nebudu jim to vyvracet. Ale vidím v tom onu bezohlednost vůči ostatním.

Že se zastupitelé, až na jednoho, nemohou z Covid důvodu akce zúčastnit, natož ji organizovat, to je fakt. Že obec, ani starosta (+ další 2 zastupitelé) stále ještě v karanténě či izolaci, není ani obecní policajt, který zde bude někoho peskovat, nahánět, či jinak řešit, to je další nesporný fakt.

Ano, i mě mrzí, že nemohu na rozsvěcování stromu za normálních podmínek, tak jak to mu bylo vždy v "normální době", tedy se vším co k tomu patří, básničky, zpívání, čaj, svařák a jiné pochutiny, no a především setkání s ostatními.

Dnes existují omezení v nařízeních pro konání takových akcí, a ač si mohu o opatřeních myslet cokoliv, je třeba nařízení respektovat. Protože tomu tak často není, nemůžeme se divit, že jsme tam kde nyní jsme. 

Vždy jsem spoléhal na rozum rozumných lidí, těch je stále většina. Bude tomu i v tomto případě. Nevidím problém v tom, že se někdo zpovzdálí podívá jak se rozsvítí strom.

Ostatní je věcí těch, kteří se, jak jsem slyšel, považují za hrdiny, že oni to zvládnou se vším všudy a s patřičnou parádou.

Přeji všem jménem ZO příjemný adventní čas a poklidnou přípravu a prožití Vánoc.

Ať se Vám daří.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, listopad 2021