Slovo starosty

Dobrý den vážení spoluobčané,

po nějakém čase opět několik poznámek k zásadním věcem, které se udály nebo jsou před námi.

Minule jsem se rozepsal o koronaviru, ač pokročilý čas, máme ho tu stále, některými lidmi zlehčován, u jiných naopak vyvolává velký strach. Na začátku byla naše republika premianty, drželi jsme se na nízkých číslech. Nyní je tomu naopak, řadíme se na druhou stranu spektra. Jistě se všichni ptáme jak je to možné, jak můžeme tuto nemoc přibližně poznat?

Nejprve tedy odborníci a studie:

Koronavirus se šíří především kapénkami z dýchacích cest, tedy když infikovaná osoba zakašle nebo kýchne. Obvykle trvá pět až šest dní, než se po nákaze projeví první příznaky, ale někdy se také neprojevují žádné. Virus se množí v respiračním traktu a může vyvolat řadu příznaků. Existují méně vážné případy, které připomínají nachlazení a projevují se dýchacími potížemi, bolestmi v krku, rýmou a horečkou, či dokonce zápalem plic. Ten ale může být i vážný a vést k selhání orgánů a k úmrtí. Ve většině případů však příznaky závažné nejsou. Nákaza údajně nejvíc hrozí lidem trpícím kardiovaskulárními chorobami, cukrovkou, chronickými dýchacími nemocemi a vysokým krevním tlakem.
Často počátečním příznakem koronaviru bývá suchý kašel a potom horečka, následně, zhruba 3.den, pak nevolnost a zvracení, po dalších 3 dnech pak průjem a bolesti břicha. Dalším vývojem může být zápal plic a obtížné dýchání. Po cca 10-12 dnech se podle závažnosti stav může lepšit, horečka ustupuje, může zůstat nějaký den ještě slabý kašel, pak zpravidla nemoc ustupuje.

Tolik tedy odborníci.

U nás, a nejen u nás, je národ je opět rozdělen, polovina roušky nechce, druhá polovina souhlasí s jejich nošením při každém větším srocení lidí. Je těžké v takových chvílích rozhodovat a nařizovat jak se chovat, nikdy se nezavděčíte, protože vždy jeden z "táborů" bude rozezlen.
Je-li to tedy tak jak je uvedeno, pak jedinou možností je pravděpodobně nošení roušek, abychom ochránili sebe i okolí. Každý nechť si ale sám zváží, kde a kdy je vhodné si roušku vzít a aktivně ji použít, stačilo by asi dodržet pravidlo, že "JÁ nechci nikoho sám nakazit a chci chránit sebe i okolí v případě, že se pohybuji v prostředí, kde je vyšší koncentrace lidí", např. blíže než 1-1,5m od mé osoby. Domnívám se také, že řada z nás možná Covid už měla, ani o tom nevěděla. Doufejme, že bude lépe a podaří se tuto situaci i u nás rozumně zvládnout.

I během koronaviru se ale odehrávají věci, které není možné zastavit a je třeba je řešit i přes tuto nepříznivou situaci.

Kanalizace se trochu u nás zastavila, protože zrovna v sídle zhotovitele byl koronavirový problém, a tak co bylo možné, to jsme řešili po telefonech a přes počítače. Kanalizace a ČOV je ve zkušebním provozu a prozatím vykazují odebírané vzorky velmi dobrou účinnost ČOVky, čili čistírny odpadních vod. Je tu ale stále několik problémů, které se snažíme dořešit, jsou to povětšinou odborné záležitosti, které ale ovlivňují chod tohoto zařízení k lepšímu či horšímu a to vše vezme ještě nějaký čas. Pro nás, občany z toho vyplývá jediné, skutečně přemýšlet o tom co vše jsme schopni vypustit do odpadní roury, která tento obsah přivede až do naší ČOV. Záleží skutečně na nás jak se chováme s odpadními vodami z domácností, protože bakterie v ČOV jsou citlivé na každou anomálii. Proto k tomu prosím tak i přistupujme.
Abychom vám pomohli, zařídili jsme i možnost sběru rostlinných a dalších jedlých olejů z domácností do připravených nádob, které máme na úřadě pro každou rodinu, nicméně i po opakovaných nabídkách si tuto nádobu vyzvedlo mizivé procento lidí. Je to škoda, někam se ten přepálený tuk a podobné zbytky asi musí uložit, kam ho tedy ta většina dává? Nádoby jsou stále na úřadě, můžete se pro tu svou stavit a až ji naplníte, přinesete ji k nám a my se postaráme o likvidaci. Ještě bych se rád zmínil o našich anonymních stěžovatelích na zápach u ČOV, na jejich návrhy jak by se měl systém udržovat apod. Rádi uděláme všechna smysluplná optaření, proto bych rád uvedl některá z nich, odráží se v nich poznatky nás všech: 

- nejprve je třeba říct, že ne jen přítomností na ČOV zamezíme všemu, tak to není, řídíme ČOV i vzdáleně, k tomu máme příslušný řídící systém, který jednak monitoruje stav ČOV a ukazuje nám aktuálně dosahované parametry, keré můžeme na dálku ovlivnit, víme-li ale jak; monitoring běží průběžně, můžeme sledovat dění na ČOV tedy jak přímo na ČOV, tak na počítači nebo mobilu

- po kolaudaci budou všechny vpusti (poklopy) utěsněny speciální hmotou tak, aby byly jak vodotěsné, tím bychom měli odstranit průchod zápachu přes tyto poklopy

- utěsnili jsme prostor u česlí, tzn. v nátoku, na tzv. shrabky používám velkoobjemové pytle, které jednak těsní přechod z česlí do odpadních nádob, pak i zabraňují úniku zápachu do okolí

- čerpací stanice budou vždy minim. 1x ročně komplet vyčištěny, aby se předešlo dlouhodobému usazování splašků

- po kolaudaci, bohužel není možné provést dříve, provedeme zastřešení venkovního prostoru s česlemi

- u ČOV vysadíme dřeviny, které by mohly pomoci odclonit ČOV jako takovou

- a přidáme na ČOV i kamery, abychom ještě vylepšili možnosti sledování stavu, tedy co se tam děje

- že ČOV funguje prozatím dobře, to vidíme na výsledcích vzorků, které certifikovaná laboratoř na naší ČOV odebírá a vyhodnocuje

- a pro všechny, jak vám řekne každý kdo problém zná, ano, nikdy se nepodaří dořešit vše tak, aby byli naprosto všichni spokojeni, prostě kanalizace a ČOV je  stavba, která má svoje plusy i mínusy a žádnými opatřeními tomu nezabráníme

Snad i uvedená optaření přispějí k tomu, že budou všichni považovat celou stavbu za pomocníka, který nám i přírodě slouží a pomáhá. 

I přes koronavirovou krizi si ani "brouk" nedá pokoj, a tak likvidujeme pozůstatky jeho práce, těžíme dřevo, které zčásti prodáme, zbytky k využití na palivové dřevo prozatím zbývá. Ale i s tím si poradíme. Důležitá bude nová výsadba, kde se budeme snažit druhy stromů střídat a jistě zde najde své uplatnění i jedle, smrk či borovice. S pozůstatky "kvalitní" práce rádoby odborníků v lesním hospodářství se budeme potýkat ještě dlouho. Svůj podpis pod tyto výsledky připojili i tehdejší politické struktury, především však vláda se zaměřením na tento obor. Zanedbali vše co jen bylo možné, a to jen pro výdělky, které zmizely v nenávratnu, místo toho, aby byly vráceny do lesa, do přírody tak jak to udělali v Rakousku a především ve Švýcarsku, které je jakýmsi vzorem v této oblasti.

Po desítkách let jsme museli začít řešit naše fotbalové hřiště, které zde funguje více jak 60 let. Naši tátové a dědové pro nás, a nyní tedy i pro naše děti a vnuky, tento pěkný plácek připravili v možnostech, které tehdy měli. My jsme dotáhli hřiště do současné podoby a zbývá už jen vylepšit ochrany proti padání míčů tam kam by neměly padat a věřím, že všichni budou spokojeni, což je naším cílem a proto k tomu tak i přistupujeme.

Letošní pouť byla ve znamení svěcení křížů, které bychom rádi ve spolupráci s benediktíny vyměnili za současné kříže, které postupně ztrácí pevnost. Obec kříže připravila a u příležitosti Svatoannenské pouti 26.7. převezla na Zámeček, kde byly vysvěceny. Celá akce byla medializována, takže tato událost neunikla snad žádnému z médií, ČT1 vysílala opakovaně natáčenou událost z tohoto dne, dokonce byly i živé vstupy v hlavním vysílacím proudu. Co více udělat pro prezentaci naší obce... Kdo neviděl, může shlédnout alespoň jednu z komiksových verzí pořadu zde:     ČT1 a 9 křížů v Lesním Hlubokém.

Dalším netradičním pořadem letošní pouti bylo grilované maso u hospody. Záměr celé akce bylo přitáhnout co nejvíce lidí i návštěvníků pouti k atrakcím, které jsme tu měli a přitom si popovídat, posedět a užít  si sami nebo třeba i s dětmi pěkné odpoledne na pouti. Tzn. že vše bylo připraveno pouze pro návštěvníky této akce, 99% návštěvníků to pochopilo, což nás těší a věříme, že příští rok akci zopakujeme, opět se stejným záměrem, tzn. chceme, aby co nejvíce lidí přišlo posedět pod májovým stromem, který hasiči pro nás všechny připravili. Proto se domnívám, že svou účastí jim dáváme najevo, že si toho vážíme. Celkově se pouť tedy vydařila, pouze návštěvníků na večerech s hudbou nepřišlo tolik jak jsme očekávali, ale i to je u nás trend posledních let, tak to prostě je, je to škoda.

Musím zmínit i další důležitý projekt, který nás nyní čeká. Naše mladé maminky poptávaly možnost vybudování školky v naší obci, především vzhledem k problémům s umisťováním svých dětí do školek v okolních obcích. Na základě toho a možného zájmu v příštím období, s ohledem na "zelenou" v dodatcích na takové projekty, jsme se rozhodli tento projekt podpořit a zrealizovat v co nejkratším čase, vše ale bude odvislé od oněch dotací. Nabídky, které prozatím máme, se pohybují kolem 5 mio bez DPH, obsazenost kolem 20 dětí. Tento porjekt není také jednoduchý, neboť má udržitelnost 5 let a pokud se následně nebude dařit, vše hradí obec (mzdy zaměstnanců...). Realizací tohoto projektu bychom pomohli jak mladým rodinám, tak i opět posunuli kvalitu života v obci. Zda se vše nakonec podaří, to budeme vědět snad brzy. Prvním krokem je zajištění pozemku, který by nejlépe tomuto dětskému stánku vyhovoval, dalším pak získání dotací. 

Poslední takovou důležitou akcí v letošním roce je projednání a realizace tzv. Návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Lesní Hluboké. U tohoto projektu, vzhledem k tomu, co se okolo něho odehrává mezi některými jedinci, bych se rád zastavil. Nejprve znovu krátké vysvětlení o co se jedná. Máme od roku 2012 platný územní plán. Dle zákona je třeba zhruba každé 4 roky posoudit plnění tohoto plánu, zanesení případných aktuálních změn a pak event. aktualizace splněných bodů a zanesení nových připravených změn, které by měly být realizovány v nejbližším období. Důležité je sdělit, že tento úkol původně měl zpracovat příslušný orgán územního plánování, který však po uplynutí doby zjistil, že kapacitně nebude schopen provést a vyzval naši obec, abychom zajistili svými silami, tzn. vyhledáním firmy, která celou věc provede. Vybraný generální projektant a firma zpracovávající ÚP obcí připravili podklady k projednání na veřejné schůzi. Co bylo zásadní pro obec v předkládání návrhu k této změně je následující: provést úpravy v katastru, které by vedly k zadržení vody v krajině, např. větrolamy, vylepšení prostředí realizací některých remízků, keřových výsadeb, obnovení některých historických cest a dodržet současný trend, tj. nerozšiřování obce dalšími zábory orné půdy nad plochy, které již dříve byly vybrány k logickému uzavření rozšiřování obce. K nejzásadnějším změnám, které musí být zaneseny do projednávané Změny č.1, patří především převedení trasy vysokorychlostní tratě rychlovlaku ze severní strany obce cca 300m za obecním úřadem na jižní stranu dálnice D1, čímž se obec zbaví této zátěže, která by znbehodnotila život v naší obci - stačí se kouknout na vedení vlaku u sousedních obcí, kdy někde povede trať i cca 50-100m od současné zástavby, tedy mezi dálnicí D1 a rodinnými domy u dálnice - myslím, že to docení až další generace, byla to složitá jednání a jak jsem byl ostatními zastupiteli po jednáních okolo zmíněného ÚP obce upozorňován, asi málokdo si to uvědomuje. No a zpět k ÚP obce - zbytek práce byl na projektantech, kteří všechny tyto změny zpracovali jednak v souladu se zákonem, dále pak i s ohledem na požadavky příslušných orgánů, které nejsou příliš nakloněny dalším záborům orné půdy, což je i v souladu se současným názorem zastupitelstva. Proto výtky k zastupitelům, potažmo ke starostovi, že dochází některými změnami ke znehodnocení orné půdy, jsou liché, což těmto vlůastníkům pozemků i projektanti vysvětlili, ale obávám se, že to někteří ani po tomto jasném vysvětlení nepochopili. A byl to opět zásadní problém některých jedinců, kteří se sice vymezují proti pozemkovým úpravám v obci, na druhé straně se domáhají přístupu ke svým pozemkům, což právě ony pozemkové úpravy řeší, jaký to paradox, a hlavně tím tito lidé dokazují, že jim nejde ani tak o obec či ornou půdu jak rádi opakují, ale jde pouze o jediné, zpeněžit tuto ornou půdu prodejem stavebních míst. Asi legitimní zájem těchto jedinců, ale nyní pouze jejich zájem. To sice chápeme asi všichni, ale asi si neuvědomují, že prvotní je obec a zájmy obce a teprve pak věci jedinců. Takže to pak bude záležet na zastupitelstvu jak se k danému problému postaví, proto by vždy měli vědět voliči, jaké zastupitelstvo volí a aby toto zastupitelstvo hlasitě řeklo jaké jsou jeho primární cíle v rozvoji obce. Že se promítají tyto protichůdné zájmy oněch jedinců do osobní roviny, to už vypovídá pouze o těchto jedincích, můžeme je pouze politovat, nic víc. Argumentů je více, nemá smysl je asi nyní vyjmenovávat, zásadní je, že celé zastupitelstvo má v tomto ohledu poměrně jasný a především shodný názor.

Sezóna na Azuru skončila, dle vyjádření provozovatelů neúspěšný rok, protože účast byla malá, počasí nepřílš dobré. Snad příští rok bude lepší.

Obchod funguje dobře a poskytuje dobré služby, buďme rádi, že tu tento stánek máme.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na kterékoliv z akcí. A rád bych, aby i ostatní to chápali tak, že to nedělají tito lidé pro sebe, ale pro nás všechny a tak bych si přál, aby i do budoucna to takto každý chápal a svou účastí na všech akcích v obci tím dal  najevo svoje poděkování těmto lidem, věřte, že to všechny potěší.

Ať se vám všem daří.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, září 2020

 

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

TOPlist