Slovo starosty

Dobrý den vážení spoluobčané,

jako staronový starosta obce vás všechny zdravím v novém roce 2020 a přeji ještě jednou vše dobré v nastávajícím období.

Jak víte, uskutečnily se v naší obci předčasné volby, noví zastupitelé složili slib a tím vstoupili do "služeb" obyvatelům naší obce. V daném okamžiku jsem ještě jako dosluhující starosta popřál všem členům ZO hodně úspěchů v práci pro obec, pro nás všechny.

Na prvním ustavujícím zasedání ZO jsem byl tedy zvolen starostou, jak jsem už v úvodu předeslal, já, tedy dosavadní starosta Ing. Vladimír Ryšánek, místostarostou pak nově pan Ing. Libor Ustohal.

Zbývající členové ZO pan Josef Hotárek, František Blecha a Ing. Vladimír Ryšánek ml. pak byli rozděleni a zvoleni do jednotlivých povinných výborů obce.

Osobně se domnívám, že se nám v tomto složení může podařit dokončit důležité akce tak, abych po tomto volebním období mohl předat obec do rukou novým nástupcům.

A co nás čeká především?

Je to jistě dokončení kanalizace, která sice běží ve zkušebním provozu, stále se ale potýkáme s řadou problémů. Zbývá pak dokončit související, kanalizací zatížené komunikace a pozemky, aby mohla být následně stavba zkolaudována, což by mohlo proběhnout letos. Pokud vše dopadne dobře, pak v listopadu by mohl být ukončen zkušební provoz kanalizace a ČOV a zahájen normální provoz. Pak ovšem nastane další náročná práce, a to vyřízení veškerých formalit a kontrol provedení a financování stavby, to by mělo proběhnout v průběhu roku 2021. 

Podle stavu komunikací, především jejich lokálních propadů v rýhách po položení kanalizace, se budeme rozmýšlet o provedení finálních povrchů komunikací a chodníku v návaznosti na stávající nový chodník směrem k nové zástavbě kolem multifunkčního domu a okálů. Budou-li se dělat nové povrchy, mohli bychom při tom zvládnout alespoň některé cyklostezky, osobně za nejdůležitější  považuji  souběžnou cyklostezku s komunikací od okálů k 9 křížům.

V mezidobí bychom rádi dokončili 1. změnu územního plánu obce, obnovili některé historické cesty a upravili některá místa s veřejnou zelení, vypořádali se s "broukovou" kalamitou a obnovením lesních porostů, udrželi provoz obecních provozoven, především obchodu, a samozřejmě podpořili a udrželi kulturní a sportovní život v obci, dále bychom rádi připravili i nové akce a aktivity pro seniory a další skupiny obyvatelstva.

Zda se vše podaří, to uvidíme, je toho hodně. Bez vaší podpory to půjde těžko, takže věřím, že i řada z vás se aktivně zapojí a přispěje tak ke splnění uvedených cílů.

Děkuji vám všem za podporu.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

7.1.2020

 

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

TOPlist