Slovo starosty

Dobrý den vážení spoluobčané,

skončily volby, máme zvolené zastupitelstvo na další 4 roky.

Rád bych poděkoval za Vaši přízeň, kterou jste nám vyjádřili. Přijímáme tuto přízeň s pokorou a věříme, že se nám podaří splnit to, co jsme Vám slíbili.

Po 32 letech je tu však novum, a to 2 členové zastupitelstva z konkurenčního sdružení jako protiváha nám, vítězům voleb.

I přes bojový průběh na prvním zasedání přejme nám všem, abychom i v tomto složení našli společné body a uspokojili tak pokud možno co nejvíce našich spoluobčanů. Zda se to podaří, to zatím nevíme, to ukáže čas. Jsme připraveni na všechny varianty, ale věříme, že se situace uklidní a začneme s plněním programu, se kterým jsme do voleb šli.

Průběžně v rozumném časovém odstupu Vás budeme o dění v zastupitelstvu a plnění programu informovat. Můžete se tak těšit ve Vaší schránce i na webu obce na tzv. "Občasník obce Lesní Hluboké". Bude to jak o dění v zastupitelstvu, tak tu naleznete i další zajímavé informace. Na prvním čísle tohoto občasníku pracujeme.

Přejme si všichni, aby výsledkem voleb byl start do nových projektů, které nabídnou nám všem spokojený život v obci. 

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, 19.10.2022