Slovo starosty

Dobrý den vážení spoluobčané.

Máme tu podzim a podle předpovědi se bude spíše objevovat deštivé období, které je potřebné, i když asi potřebné spodní vody svou hladinu ani tak nezvýší. Máme za sebou pěkné léto a čeká nás poměrně zajímavý podzim, kdy bude třeba řešit řadu záležitostí, které se dotknou nás všech.

Pro ty, kteří nechtějí číst celé zamyšlení, můžeme shrnout to nejpodstatnější do jedné věty, třeba takto: „Na Azuru skončila letní sezóna, jak říkají provozovatelé, „horší sezóna“, obchod za přispění obce (94tis.Kč na 7 měsíců) funguje, kanalizace je v zemi, ČOV prošla komplexními zkouškami, zahajujeme zkušební provoz, postupně se budou nemovitosti připojovat na kanalizaci, „brouk“ ničí naše lesy a připravuje nám novou podobu krajiny, dětské hřiště je hotovo, i když prozatím kvůli nedostatkům nepřevzato, hasiči jsou plně vybaveni, takže mohou pomáhat kde bude potřeba, cesty po kanalizaci se postupně opravují, no a připravujeme se na předčasné volby do ZO.

Pro ostatní trochu více.

Na jaře jsme dali všem možnost doplnit si na léto svoje retenční nádrže vodou z vodní nádrže na Azuru, stejně tomu bude i příští jaro. Počítejte s tím a už nyní můžete pracovat na zajištění vyčištění jímek, které by bylo velmi vhodné přeměnit na retenční nádrže, kam pak potřebnou dešťovou vodu po doplnění z vodní nádrže můžete svádět a v létě využívat na zalévání. Abychom pomohli i v přírodě udržení vody, plánujeme obnovu starých, historických cest, prozatím do „Koutů“ a k „Mlénčici“, které nebudou pak skutečnými cestami, ale travnatými pásy s výsadbou vhodných dřevin, které by měly jednak pomoci zadržet vodu v krajině, ale i zamezit splavování půdy v krajině, tedy s tzv. protierozními úpravami.

Uvítali bychom, kdyby i zdejší vlastníci pozemků pouvažovali a na svých políčkách zřídili malé remízky, meze či travnaté plochy s vhodnými dřevinami, což by jistě pomohlo nám a i přírodě. Koneckonců nás někteří o tom přesvědčovali, že sami ví co by měli udělat, když   nepodpořili pozemkové úpravy v obci. Tak čekáme… Nebo zkusíme znovu projednat pozemkové úpravy?

Obec je již nyní podrobena zatěžkávacím zkouškám při budování kanalizace a ČOV. Že se stavbou budou problémy, to jsme asi věděli všichni. Děkuji proto hned teď všem, kteří snáší statečně útrapy, které mně osobně a asi i vám všem tato stavba přináší. Zahajujeme zkušební provoz ČOV.

Postupně se připravují opravy komunikací, 4.10.2019 byla opravena krajská komunikace, která by měla kopírovat nové chodníky, jejichž budování by si zasloužilo samostatný článek, ale to až někdy jindy. Místní komunikace budou opraveny dle možností tak, aby byly rozumně sjízdné, průběžně stále řešíme se Zhotovitelem stavby. Budou opraveny „jen“ rýhy po kanalizaci – kvůli možným propadům po uložení potrubí. Současně se začne snad připravovat konečná úprava místních komunikací. Bohužel jsme si jen potvrdili, že řada občanů svými stavbami, ploty, chodníky, výsadbou různých dřevin kolem rizikových míst, čímž komunikace jsou, zasahuje neoprávněně do obecních pozemků. Každý by si měl zkontrolovat svoje hranice a napravit případné neoprávněné zasahování do obecních pozemků.

Nečekanou záležitostí je loňský průběh léta, kdy se rozšířil nad všechna očekávaní tzv. "brouk", který způsobil i na obecním lesním porostu velké škody. Museli jsme vytěžit prozatím cca 200m3 poškozených porostů. Dle různých školení a seminářů, kde jsem byl, je to dle mého názoru prozatím pouze tápání a zkoušení něčeho jiného, což se ale v budoucnu nemusí ukázat jako správné.

Jak asi víte, uskuteční se v naší obci předčasné volby do ZO z  důvodu složení mandátu jedním členem ZO - dle sdělení - z osobních důvodů. K tomu snad jen to, že práce v ZO je svobodná volba každého z nás a je také na nás, s jakými záměry do ZO vstupujeme, zda jsme schopni ustát event. osobní neúspěch, příp. zda jsme schopni převzít názory většiny nebo se umět srovnat s tím, že je to prostě nad naše síly. Navíc se domnívám, že tu není prostor na politikaření, tento způsob je mi cizí.

Zbývajícím ZO jsem proto nabídl, budou-li chtít, ať si doplní zastupitelstvo i za mě, nemusím už v dalším zastupitelstvu být, kanalizace je již ve stavu, kdy nejhorší máme za sebou. Současně jsem jim ale sdělil, že nejsem zvyklý z boje utíkat. Nechtěli měnit. Člověk se stále učí a každé významné poznání by ho mělo posunout vpřed. Proto i toto beru jako normální běh života, kdy přicházejí různé výzvy, které je třeba řešit a zbytečně se z nich nestresovat. Pokud se tedy termín nezmění, měly by být volby do ZO v sobotu 14.12.2019 a bude-li zájem, abych tuto složitou stavbu vč. dalších rozjednaných staveb dokončil, neuteču od toho úkolu. Myslím, že se k tomuto tématu ještě v budoucnu dostaneme, nespěchjem s tím tedy.

I když jsem váhal, přesto bych se rád ještě zastavil u nešvaru, o kterém teď slýchávám častěji než dříve a sám jsem jej také v pozici starosty zažil a zažívám. A tím jsou zhoršené vztahy v obci mezi lidmi, i když ze zkušenosti se stále domnívám, že naprostá většina lidí je bezproblémových, normálních lidí. Typickým příkladem posledního období je totiž takové novum v obci, kdy pár jedinců cíleně šíří pomluvy, vyjadřuje se velmi nelichotivě o ostatních, svými neopodstatněnými vyjádřeními k mnohem starším lidem vyjadřuje neúctu k nim, vytváří negativní ovzduší pro ostatní, i udávání není už novum a využívá každé příležitosti k šíření nepravd. Vím to od lidí, kteří se mne pak ptají, upozorňují na tyto jedince či nešvary. Drtivá většina ostatních občanů obce je bezproblémová, slušná. Proto věřím, že časem přijdou i ti v té menšině na to, že tudy a tady cesta nevede.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nějak přispěli pouze na úkor svého volného času ke konání jakékoliv kulturně společenské akce pro druhé, jak tedy Hlubočankám, tak hasičům, zámeckému osazenstvu, provozovatelům a pracovníkům obecních provozoven a všem dalším, kteří prostě jen tak pomáhali a vytvářeli a vytváří dobré klima v obci. Tito všichni pochopili, že nikdo cizí pro nás nic vymýšlet nebude. Na druhé straně chápu i znechucení některých pomluvami, které berou těmto lidem chuť do další práce. Ale to je život. Vždy se dá pohlížet na vše ze dvou úhlů. V tom prvním pohledu si můžeme říct, že tu v obci koneckonců nemusí být nic, každý se může uzavřít se svými potřebami a problémy doma. A pak je druhý pohled, který chce nabídnout těm pozitivnějším sice menší, ale přesto kvalitní možnosti nastavení životní úrovně pro dobrý život i v tak malé obci s tím, že každý může svým nápadem či pomocí přispět k jeho naplňování. Je jasné, že druhý, pozitivní pohled, je i naším pohledem a zájmem k naplnění přání snad nás všech, aby se tu všem lidem dobré vůle dobře žilo. 

Za sebe osobně děkuji vám všem za podporu a pomoc při všem, co napomohlo naší obci a také nám k lepšímu žití v ní.

Přeji Vám příjemné podzimní dny.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

3.11.2019

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

TOPlist