Slovo starosty

Dobrý den, vážení spoluobčané,
zdravím Vás v tomto jarním období, které se občas chová jinak než bychom očekávali. Podobně to bylo před časem i na našem úřadě, považuji za vhodné uvést k tomu několik poznámek, aby všichni byli informováni.
Máme za sebou něco přes rok ve funkcích v novém zastupitelstvu. Poznámka "v novém..." je zcela na místě, protože poprvé kandidovalo do zastupitelstva další uskupení, které se od začátku vymezovalo proti našemu uskupení, nechci to více rozepisovat. Vzhledem k tomuto vývoji jsme předpokládali, že následná spolupráce nemusí být optimální. To se po několika sezeních a jednáních našeho zastupitelstva postupně stále více potvrzovalo. A tak nás po čase ani nepřekvapilo, že opoziční zastupitelé Ing. Pavel Borkovec a Prof. Ing. Libor Grega nakonec odstoupili. A aby zřejmě opodstatnili svoji rezignaci na mandát zastupitele obce, vydali k tomu tzv. "Otevřený dopis Pavla Borkovce a Libora Gregy". Vzhledem k opakovaným, neúspěšným a bezdůvodným pokusům o odvolání starosty z funkce zřejmě předpokládali, že svým krokem dosáhnou konání nových voleb. Tento záměr jim ale nevyšel. Do funkcí nastoupili na jejich místa noví lidé, kteří vyhodnotili situaci jinak a sluší se jim za to poděkovat.
Na stole byl ale jejich dopis, který šířili po obci. Probrali jsme ho se zbývajícími zastupiteli i některými občany, kteří mívají sice nekompromisní, ale střízlivý pohled na záležitosti probíhající na obci. Nakonec, po různých možných variantách, jsem se rozhodl svým jménem na otevřený dopis opozičních zastupitelů reagovat vydáním "Reakce starosty na otevřený dopis opozice". Snažil jsem se uvádět pouze fakta, rozložil jsem informace do dvou částí, abych do tohoto dění příliš nevtahoval zbývající zastupitele, i když byli dostatečně o všem informováni.
Nebylo totiž možné ponechat bez reakce různá vyjádření těchto rezignujících zastupitelů, která vzbuzovala podezření na nekalé jednání na našem úřadě, ztělesněném zejména osobou starosty, který byl v jejich materiálu uváděn. I když jsem byl řadou občanů vyzýván k právnímu posouzení těchto záležitostí, neposlechl jsem. Jedná se sice o komunální politiku, ale přesto je to politika. A já se domnívám, že člověk v pozici starosty musí "něco" vydržet a je vhodnější obhájit se fakty a dalšími argumenty, i když samozřejmě vše má své meze.
Záležitost vygradovala při opravě komunikace Nad Rybníčkem I+II, která nyní slouží i těmto zastupitelům. Problémem těchto zastupitelů byly údajné rozpory v rozpočtu a konečné fakturaci. V zakázce za cca 8,5 milionu Kč se jednalo o vícepráce (po odečtení méněprací) ve výši cca 104 tis. Kč, kde byla těmito dvěma bývalými zastupiteli rozporována opět ale jen část. Stále jsme se marně snažili vysvětlovat, nedařilo se ani odborným pracovníkům zúčastněným na stavbě. Proto musel následovat další krok, kterým bylo veřejné jednání starosty, projektanta stavby a technického dozoru stavby s občany naší obce. Na tomto jednání byla jednoznačně a jasně opakovaná nepodložená a nepravdivá tvrzení opozice o stavbě vyvrácena. Za rezignující zastupitele se jednání zúčastnil pouze jeden z nich, sice s nápovědou, ale ani ta nepomohla. A lze říci, že kdo měl zájem pochopit, ten pochopil... a pochopil vše. Komu ale nejde o fakta a je zcela ovládán ideologií "své pravdy", tomu nemá smysl nic vysvětlovat.
Projektant stavby a technický dozor jasně vysvětlili všechny připomínky opozičních zastupitelů k realizaci stavby, dále i četné dotazy všech zájemců o informace k projektu a stavbě. I na tomto jednání se ukázalo, že není šťastné, když do technických věcí vstupují se svými názory neodborníci a vyvozují z toho někdy i zcela manipulativní, nelogické a nereálné závěry, které pak šíří do éteru. To však nebylo vše. Marných pokusů o komplikování akce oprav komunikací bylo více, nepomohlo ani vyslání opozičního člověka na úřad v Rosicích, který se údajně snažil zastavit stavbu. Následná kontrola z úřadu konstatovala správnost našeho postupu při realizaci stavby v souladu s projektem.
Ano, toto jednání bylo poměrně bouřlivé, někdy i vypjaté, v konečném důsledku pak ukázalo rozumný přístup většiny občanů obce k celé záležitosti, a nejen k ní. Osobně si vážím toho, že lidé přišli a využili práva ptát se a žádat vysvětlení.
A tak můžeme nyní již konstatovat, že i přes tyto různé komplikace se nám na podzim 2023 s dvouměsíčním zpožděním nakonec podařilo ještě před zimou místní komunikaci Nad Rybníčkem I+II zrealizovat a zprovoznit. Ano, zbývají ještě nějaké finální úpravy, které dají lokalitě konečnou podobu. 
A dovolím si také konstatovat, že odstoupení těchto opozičních zastupitelů bylo sice zbytečné, z dnešního pohledu ale asi jediné možné a i vhodné. Shodli jsme se, že odstoupením těchto zastupitelů se situace zklidnila. Díky tomu všemu došlo k posunu ukončení diskutovaného projektu až do letošního dubna. Další projekt oprav komunikací ve staré zástavbě se posunul, nezbývá než připravit projekt  k realizaci na příští rok 2025. Budeme dělat vše pro to, aby se zadařilo. 
Opět bez dalšího rozepisování a vysvětlování máme přání ukázat, že nechceme nějak rozdělovat občany, ke všem se snažíme chovat stejně. Snad to i opoziční příznivci pochopí. Je nám jasné, že i tak musíme počítat s tím, že ne všichni s námi souzní, takový je život.
Děkujeme za Vaši podporu.
Přeji jménem ZO všem příjemné jarní a letní období.
Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, duben 2024