Svazek obcí 9 křížů

Obec Lesní Hluboké je vázána svou účastí v dále uvedených sdruženích. Důležitou je účast v Dobrovolném svazku obcí 9 křížů, který svou činnost směřuje k zásobování pitnou vodou obcí Lesní Hluboké, Přibyslavice a dalších organizací (Motel 9 křížů a Motoresty na D1).

Svazek pracuje na základě schváleného rozpočtu, který je schvalován valnou hromadou svazku.

V dalším textu naleznete základní informace k tomuto svazku.

Naše obec je zastoupena ve svazku 3 členy ZO, z nichž jeden, starosta naší obce, je místopředsedou svazku.

Kontakty na členy svaku:

Zástupce za Obec Přibyslavice v DSO 9 křížů (Dobrovolný Svazek Obcí 9 křížů)
       
Rok:  Jméno Funkce Kontakt - tel.

2018-2022:

 Aleš Tunkr předseda svazku 608 980 447
       
 Zástupci za Obec Lesní Hluboké v DSO 9 křížů
       

Rok

Jméno Funkce

Kontakt - tel.

2018-2022:

Ing. Vladimír Ryšánek místopředseda svazku 724 183 466
  Josef Hotárek ml. člen 546 440 271
  František Blecha člen 546 440 271

 

  • Základní dokumenty svazku
  • Různé dokumenty
 2019: Porovnání výpočtu cen vodného DSO za 2018
  Porovnání výpočtu cen vodného LH 2018
   

 

 

 

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

TOPlist