Svazek obcí 9 křížů

Dobrovolný svazek obcí Devět křížů (DSO 9 křížů)

Obec Lesní Hluboké je vázána svou účastí v dále uvedených sdruženích. Důležitou je účast v Dobrovolném svazku obcí 9 křížů (DSO 9 křížů), který svou činnost směřuje k zásobování pitnou vodou obcí Lesní Hluboké, Přibyslavice a dalších organizací (Motel 9 křížů a Motoresty na D1).

Svazek pracuje na základě schváleného rozpočtu, který je schvalován valnou hromadou svazku.

V dalším textu naleznete základní informace k tomuto svazku.

Naše obec je zastoupena ve svazku 3 členy ZO, z nichž jeden, starosta naší obce, je místopředsedou svazku.

Kontakty na členy svaku:

Zástupce za Obec Přibyslavice v DSO 9 křížů 
    
Rok:JménoFunkceKontakt - tel.

2018-2022:

Aleš Tunkrpředseda svazku608 980 447
 Ing. Hadašová člen 
 p. Hotárekčlen  
 Zástupci za Obec Lesní Hluboké v DSO 9 křížů
    

Rok

JménoFunkce

Kontakt - tel.

2018-2022:

Ing. Vladimír Ryšánekmístopředseda svazku724 183 466
 Josef Hotárek ml.člen546 440 271
 František Blechačlen546 440 271